Bir Sayfa Seçin

Üçüncü kişiye ait taşınmazın tapu kütüğüne aile konutuyla ilgili şerh konulamaz

Mahkemenin gerekçeli karar başlığında davacı-davalı kadımn Çevik olan soyadının Chevik olarak yazılmasının, mahallinde düzeltilebilir maddi hatadan kaynaklandığı, müşterek çocuk için takdir edilen nafakanın dava tarihinden boşanma hükmünün kesinleştiği tarihe kadar tedbir, bu tarihten sonra iştirak nafakası olduğu; toplanan delillerden, davalı-davacı kocanın alkollü olarak eşini tehdit ettiği, hakaretlerde bulunduğu ve ona fiziksel şiddet uyguladığı, buna karşın davacı kadının da 14.02.2009 tarihli protokolde eşinin imzasını kullanarak özel belgede sahtecilik sucunu işleyerek güven sarsıcı davranışta bulunduğu, gerçekleşen bu durum karşısında, boşanmaya neden olan olaylarda her iki tarafta kusurlu olmakla birlikte davalı-davacı kocanın daha ağır kusurlu olduğu, yine davacı-davalı kadın tarafından Antalya Merkez Demircikara Mahallesi 5754 ada 10 parselde kayıtlı 3 nolu bağımsız bölüm yönünden aile konutu şerhi konulması talep edilmiş ise de, bu talebe ilişkin birleşen davanın 8.7.2009 tarihinde açıldığı, taşınmazın dava tarihinden çok önce 17.02.2009 tarihinde davalı koca tarafından diğer davalı Arslan Conker’e satıldığı ve tapuya tescil edildiği, dava tarihinde 3. şahıs adına tapuda kayıtlı olan bir taşınmazın kayıtlan üzerine aile konutu şerhi konamayacağından, bu taleple ilgili mahkemenin ret kararının sonucu itibanyla doğru olduğunun anlaşılmasına göre, taraflann aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlan yersizdir.(Y2HD, 25.01.2012, E. 2011/3818, K. 2012/1283.)

Üçüncü kişiye ait taşınmazın tapu kütüğüne aile konutuyla ilgili şerh konulamaz

Dava, aile konutu şerhi konulması istemine ilişkindir. Toplanan delillerden, dava konusu taşınmazın karardan sonra Mersin 6. İcra Müdürlüğünün 2009/3278 esas sayılı dosyasında 22.07.2010 tarihinde satışının yapıldığı ve 26.08.2010 tarihinde de Türkiye Halk Bankası adına tescil edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda taşınmazın mülkiyeti cebri ihale ile üçüncü kişiye geçmiştir. Üçüncü kişiye ait taşınmazın tapu kütüğüne konutla ilgili şerh konulamaz. Davanın konusuz kalması sebebiyle bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir. (Y2HD, 10.10.2011, E. 2011/13509, K. 2011/15381.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son Güncelleme Tarihi