Üçüncü Kişiden Taşınmaz Satın Alınması İçin Verilen Vekalet Hukuken Ne Anlam Taşır?

Ara 23, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Üçüncü Kişiden Taşınmaz Satın Alınması İçin Verilen Vekalet Hukuken Ne Anlam Taşır? Bu sorunun cevabını yazmızın devamında sizler için açıkladık.

Yargıtay bu konuya şu şekilde bir açıklama getirmektedir:

Özet: Üçüncü kişinin taşınmazının satın alınması için verilen vekâlet ve bu hizmetin karşılığında ödenecek ücrete ilişkin anlaşma biçimine bağlı değildir.

Vekilin vekâlet gereğince satın aldığı taşınmaz üzerindeki vekâlet veren yararına bir alım (iştira) hakkı tanınmışsa, ancak bu hakkın kurulması ve taşınmaz için kararlaştırılan satım parası resmi senetle belgelendirilmelidir.

Bir gayrimenkul üzerinde bir alım hakkının kurulmasına ilişkin sözleşmenin hüküm taşıması resmî şekilde yapılmasına bağlıdır (OR. 216 II/BK. 213 II). Böyle bir sözleşme, hak sahibinin yenilik doğuran bir açıklamasında bulunması şartına bağlı bir satım sözleşmesidir. Bu bakımdan, şekil gerekleri, konusu gayrimenkul olan bir satım sözleşmesiyle aynıdır. Şeklin sözleşmenin bütün ana noktalarını, özelikle, gayrimenkul karşılığından vaat edilen karşı edimin tümünü kapsaması zorunludur (BGE 51 II 573, II 164, 88 II 148, 78 II 224, 84 II 374); karşı edimin bir bölümünü sözleşmenin resmî şekle bağlanmasından önce ödenmiş olması halinde, bu ilkeden ayrılan eski içtihat terkedilmiştir. (BGE 84. IV 164 vd.). Ancak, bundan, alım hakkının tanınmasıyla ilgili bütün sözleşmelerin resmî şekle bağlı olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Şekil kuralı, yalnız alım hakkı tanınmasına ilişkin sözleşmenin ana unsurlarına uygulanır. Alıcının vaadi, gayrimenkulün karşı edimi olduğu ölçüde resmî şekilde belgelendirilmelidir. Alım hakkı sözleşmesinin kurulmasıyla ilgili olmakla birlikte, alıcının gayrimenkulün karşılığı olmayan, satıcının başka edimlerini karşılayan vaatleri, resmi senette yer almayabilir; hatta, tarafların, bu diğer karşılıklı edimler olmaksızın, alım hakkı sözleşmesini kurmayacakları anlaşılsa bile, durum aynıdır. (BGE. 78 II 439).

Taraflar arasındaki sözleşme, davacının üçüncü kişiden bir gayrimenkulü satın alması ve aldığı fiyat üzerinden kendisine geçirmesi konusunda davalıya vekâlet verdiği anlamını taşımaktadır. Gayrimenkule ödeyeceği para dışında, davacının davalıya vaat ettiği ek para, vekâletin yerine getirilmesi hizmeti karşılığından ödenecek ücrettir. Bunun gibi, davacının, gayrimenkulün üzerinde kurulacak yapı için, davalıya bir istisna sözleşmesi yapacağını vadetmesi de, davalının vekâlet hizmetinin bir karşı edimidir…

Bir gayrimenkulün alımı için verilen vekâlet şekle bağlı olmadığı için (BGE. 81 U 231) ücretin ve yapı işlerinin verileceği hakkındaki vaadin, resmî senetle belgelendirilmesi geçerli değildir. Yalnız, davacıya bir alım hakkı tanındığının ve gayrimenkulün karşı edimi olan paranın verileceğinin resmî senette belirtilmesi, OR. 216 II/BK, 213 II’deki şekil düzeninin gerçekleşmesi için yeterlidir. (FMK. 26.1.1960 T. Kaneti, C. II, Sh. 154/155)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.