Ücretlendirme Detayları

Tem 18, 2020 | Hizmetlerimiz

Avukatlık Ücretlendirme Detayları
Avukatlık Danışma ve Dava Ücretlendirme Detaylarımız

Av. Saim İncekaş Hukuk Ofisi Ücretlendirme Tablosu

Aşağıda yer alan ofisimize ait ücretlendirme kalemleri avukatlık asgari ücret tarifesi sınırlarına uygun olarak hazırlanmıştır.


Danışma ve Hukuki Yardım Konuları

 

 • Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (Takip eden her saat için) : 750,00 TL + 375,00 TL
 • Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar): 750,00 TL
 • Yazılı danışma için (Takip eden her saat için): 350,00 TL
 • Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar): 750,00 TL
 • Kira sözleşmesi ve benzeri hazırlanması: 725,00 TL
 • Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde: 550,00 TL
 • Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler: 1.100,00 TL
 • Büroda sözlü danışma (takip eden her bir saat için): 375,00 TL + 218,00 TL
 • Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar): 375,00 TL
 • Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması: 2.187,00 TL

 

İş ve Dava Takibi

 

 • Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için (Duruşmalı): 750,00 TL
 • Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için: 1.000,00 TL
 • Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için: 2.268,00 TL
 • Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için: 1.362,00 TL
 • Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için (Duruşmalı): 1.962,00 TL
 • Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için (Duruşmasız): 1.512,00 TL
 • İcra Dairelerinde yapılan takipler için: 450,00 TL
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için: 550,00 TL
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için: 906,00 TL
 • Tahliyeye ilişkin icra takipleri için: 906,00 TL
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için: 825,00 TL
 • Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için: 825,00 TL
 • Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için: 1.162,00 TL
 • Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için: 1.056,00 TL
 • Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için: 2.725,00 TL
 • Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için: 1.362,00 TL
 • Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için : 550,00 TL
 • Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için: 906,00 TL
 • İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, fınans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için: 218,00 TL
 • Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konulan ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için: 4.062,00 TL
 • Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için: 1.812,00 TL
 • Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde ( Duruşmasız ): 7.875,00 TL
 • Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde ( Duruşmalı ): 13.625,00 TL
 • 6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlarda için Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise: 493,00 TL

 

Zorunlu Sözleşmeli Avukatlık Hizmet Ücretlendirmemiz

 

 • Yapı kooperatiflerinde: 1.512,00 TL
 • Anonim şirketlerde: 2.268,00 TL
 • Anonim şirketlerde ( Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.): Ayrık ücretlendirme.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti: 2.268,00 TL
 • Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca eklenir: Ayrık ücretlendirme.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.