Bir Sayfa Seçin

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                                :

 

TC KİMLİK NUMARASI :

 

ADRES                                  :

 

VEKİLİ                                 :Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Müvekkilimizin uçak yolculuğu esnasında kaybolan bagajının  

                                                 içerisinde bulunan eşyaların bedelinin ödenmesi istemidir.

DAVA DEĞERİ                   :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR                 :

 

1-)  Müvekkilimiz, …/…/… tarihinde …. firmasına ait uçakla …..’dan ……’e seyahat etmiştir. Bu seyahat sırasında müvekkilimizin teslim ettiği bagajı kaybolmuştur.

2-) Müvekkilimiz, doldurmuş olduğu Kayıp/Eksik Bagaj Formuyla, bagajında bulunan eşyaları tek tek bedelleri ile birlikte ….. şirketine bildirmiştir. (EK-1)

 

3-) Bagajda müvekkilimizin ….. değerinde eşyası bulunmaktadır ve ayrıca yurtdışından almış olduğu nadide eşyaları, ailesi ve arkadaşlarına getirmiş olduğu özel hediyeler ve özellikle de ilaçları mevcut bulunmaktadır. Dolayısıyla bagajın kaybolması nedeniyle müvekkilimizin, ….. .TL. zararı bulunmaktadır. Bu eşyalara ait olan faturalar da ekte sunulmuştur. (EK-2)

 

4-) Müvekkilimiz, eşyalarının özellikle de ilaçlarının kaybolması nedeniyle büyük sıkıntı çekerek moral bozukluğu yaşamıştır. Müvekkilimizin yaşamış olduğu bu elem ve ızdırap dolayısıyla manevi zararına yönelik yasal yollara başvurma ve dava açma hakkımız saklıdır.

5-) Müvekkilimize ait bagajın kaybolmasında tek kusurlu …. şirketi olmasına rağmen, Sigorta Müdürlüğünce gönderilen …/…/… tarih ve …. sayılı yazıyla zararın sadece ….. .TL.’lık kısmının karşılanacağı bildirilmektedir. (EK-3)

6-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimizin uğramış olduğu toplam zarar olan …. TL. nin tazmini için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : Uluslar Arası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların

                                                 Birleştirilmesi Hakkında Sözleşme (Varşova Konvansiyonu)  

  1. 22, 6102 S. K. m. 850, 851, 852, 879, 880, 2920 S. K. m.

                                                    106

HUKUKİ DELİLLER          :

 

1-) Kayıp/Eksik Bagaj Talep Formu

2-) Eşyalara ait faturalar

3-) … sigorta şirketinin …/…/… tarihli cevap yazısı

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimizin … TL. zararının, …/…/… tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte, davalı …. şirketinden rücuan tahsiline, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER          : 1-) Kayıp/Eksik Bagaj Talep Formu

                         2-) Eşyalara ait faturalar

                         3-) … sigorta şirketinin …/…/… tarihli cevap yazısı

                          4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

                                                                                                               Davacı Vekili

                                                                                                                      Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi