Uçak Şirketine Tazminat Davası Açma Dilekçesi

Eyl 11, 2018 | Tazminat Davası Avukatlığı

Uçak Şirketine Tazminat Davası Açma Dilekçesi


 

 BAKIRKÖY NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACILAR             : 

VEKİLİ                      : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

DAVALI                     : ……………………………..

 

KONU                        : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik; her bir davacı müvekkil için 2.000,00 TL olmak üzere 8.000,00 TL Maddi Tazminat ile her bir davacı müvekkil için 5.000,00 TL olmak üzere 20.000,00 TL Manevi Tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  

 • Dava konusu olay ………….. günü akşam saat ………….. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde aralarında müvekkillerimizin de bulunduğu 15 kişilik dalış grubu Maldiveler’ e ………. da kalkacak olan …………. sefer sayılı …………. uçağı için check-in işlemleri ve bagaj yerleştirme işlemlerini yapmak amacıyla sıraya girmeleri esnasında meydana gelmiştir. Müvekkillerin sıraya girmesi akabinde ekip içerisindeki bir arkadaş, spor ekipmanlarının bazı uçuşlarda ayrıca yük sayılmaması sebebiyle dalış çantalarının ücretsiz taşınıp taşınamayacağını kendi check-in işlemlerini yapan görevli personele sormuş, görevli şahıs bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyerek 2 yan deskte çalışan görevli bu konuyu başka bir görevliye iletmiş ve merkezi arayarak konu ile ilgili bilgi almasını istemiştir. Daha sonrasında grubun çoğu yolcusu işlemlerini tamamlayıp pasaport kontrolüne yöneldikleri esnada desk personeli görevli ……………………., ayağa kalkarak sert bir üslup ile “bunlar ücret ödemeliymiş dalış çantaları için, bunlardan ücret alınacak, durdurun bunları’’ şeklinde sesini yükselterek hitap etmiştir. Bunun üzerine müvekkilimiz  ……………….. “Hanımefendi siz bize sesinizi yükselterek bunlar diye hitap edemezsiniz’’ demiş ve kendilerine  “bunlar’’ şeklinde hitap edilmesinin çok yanlış bir üslup olduğunu beyan etmiştir. Akabinde ……………….. sert üslubunu aynı şekilde sürdürmeye devam edince müvekkilimiz ……………. kendisini şikâyet edeceğini bu yüzden adını-soyadını söylemesini istemiştir. Ancak şahıs ismini vermeyeceğini, kendisinin burada olduğunu kime isterlerse şikayet edebileceklerini söylemiştir. Müvekkillerimiz, …………. isimli şahsı şikayet etmek için deskte yetkili bir arkadaş bulamayınca çağırmalarını istemişlerdir. Bu sırada ………….. ismindeki personel gelmiş ve müvekkilimiz ………………. kendisine THY personellerine bu tarz bir konuşmanın yakışmadığını söylediğinde ……………. isimli şahıs üzerindeki ceketi çıkartarak  “dışarıya gelin de orda görüşelim’’ şeklinde bağırarak müvekkillerimizin grubundaki erkekler ile dışarıda kavga edeceğini eli ile  “dışarı gelin hadi’’ şeklinde ifadeler kullanarak belirtmiştir. Ayrıca yine ……… ismindeki şahıs müvekkillerimize görevli …………… sırf başörtülü diye kendisine böyle davranıyorsunuz şeklinde asılsız suçlamalarda bulunmuştur. Aksine …………. isimli şahıs polislere şikayette bulunurken müvekkilimiz …………. için dekolteli bayan; …………….. için ise sarışın bayan diyerek bahsetmiştir. Müvekkillerimiz hiçbir şekilde ………………..’nun başörtüsü hakkında bir yorumda veya herhangi bir beyanda bulunmamış olup, bu çirkin iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur.
 • Daha sonrasında müvekkiller …………. ve …………… pasaport işlemlerini tamamlayarak gatelerin olduğu yere geçtiğinde; müvekkil …………………… ve …………….. ise pasaport işlemlerini tamamlama aşamasında iken …………………. isimli görevlinin şikâyette bulunduğunu ve uçağa binemeyeceklerini öğrenmişlerdir. Müvekkillerimiz …………………….’ a ve ………………….’ e pasaport işlemleri yapılıp gatelerin olduğu yere geçtiklerinden sonra …………… isimli görevlinin kendilerinden şikayetçi olduğu bu nedenle uçuşa katılamayacaklarını, polise ifade vermek zorunda olduklarını söylemişlerdir. Müvekkillerimiz …………… ve …………… sanki suçluymuş ya da kaçaklarmış gibi yetkili biri gözetiminde pek çok yolcunun gözü önünde tekrar pasaporttan geçirtilerek yukarı çıkartılmışlardır. Müvekkillerimiz ……………. ve ………….’ e eşlik eden bayan personel tüm olanı biteni gördüğünü, müvekkillerimizin haklı olduğunu düşündüğünü Personel ……… ve …………’ın olayı farklı yerlere çekmeye çalıştığını söylemiştir. Üst kata çıkıldığında polisler müvekkillerimizin ifadelerini almışlardır.
 • Tüm bu olaylar sonrasında dalış ekibinin lideri de içinde olmak üzere 4 kişi uçağa bindirilmemiş ve geri kalan 11 kişi tur lideri olmadan gitmişler ve müvekkillerimiz mağdur olmuşlardır. Müvekkillerimiz dalgıçlık yapmakta olup hepsi kendi alanlarında saygın, eğitimli ve kültürlü bireylerdir. Müvekkiller yaşanan olaylar neticesinde kendilerini oldukça kötü hissetmişler, hem bedensel hem de ruhsal anlamda büyük bir çöküş yaşamışlardır. Söz konusu yaşananlardan dolayı müvekkillerimiz maddi ve manevi zarara uğramış olup işbu zararın giderilmesi gerekmektedir.
 • ……… hava taşımacılığında ülkemizde ve dünyada oldukça saygın, konforlu ve güvenilir bir hava yolu şirketidir. Yukarıda belirtilen personellerin yaptığı bu akıl almaz, hukuk dışı, insan onur ve saygınlığına yapılmış saldırı sıradan, genel geçer, büyütmeye gerek yok denilecek türden bir olay değildir.
 • Toplumsal yaşamın bir bireyi olarak herkesin onur ve saygınlığı vardır ve hiçbir birey bu değerlerden yoksun değildir. Olay anında onlarca yolcunun gözleri önünde müvekkillerimize reva görülenler ve yapılanlar, kesinlikle onur ve saygınlığa ve dolayısıyla manevi kişisel değerlere yapılan ciddi bir saldırıdır. Kişinin sahip olduğu bu manevi değerler gerek uluslararası gerekse ulusal hukukla korunur. Hukukumuzda da başta Anayasa olmak üzere kanunlarımızla kişilerin onur ve saygınlıkları korunmuştur.
 • Davalı bütün bu olanlardan MK (madde 24) ve (madde 25) kapsamında sorumludur. MK madde 24’e göre “Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir’’ , MK Madde 25- “ Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir. Davacının, maddî ve manevî tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır.’’
 • Ayrıca Türk Borçlar Kanununa göre de davalı sorumludur. BK MADDE 58- Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Yine BK MADDE 112-   “Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.’’
 • Müvekkiller yaşanan olaylar neticesinde kendilerini oldukça kötü hissetmişler ve hem bedensel hem de ruhsal anlamda büyük bir çöküş yaşamışlardır. Müvekkiller olay sonrasında uçağa bindirilmemişler ve bu sebeple maddi-manevi zarara uğramışlardır. Ayrıca Müvekkil ……………. dalış eğitmeni olup kendisinin grupla gidememiş olmasından dolayı oldukça büyük bir mağduriyet yaşanmıştır. Müvekkillerimizin uğramış olduğu bu maddi manevi zararın giderilmesi bakımından Mahkemenize başvurmak zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER           : MK, BK, HMK ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            :

 • Biniş Kartları,
 • Bilet İnternet Çıktıları,
 • Tanıklar (Tanık isim ve adresleri daha sonradan bildirilecektir),
 • Bilirkişi incelemesi,
 • ………….. Bilgisayar ve Kamera Kayıtları,
 • Sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 • Fazlaya ilişkin talep ve dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik her bir davacı müvekkil için 2.000,00 TL olmak üzere 8.000,00 TL Maddi Tazminat ile her bir davacı müvekkil için 5.000,00 TL olmak üzere 20.000,00 TL Manevi Tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
 • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../….

 

                                                                                                          Davacılar Vekili

                                                                                                          Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.