Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Twitterda Fake Hesaptan Yapılan Paylaşımların Kaldırılması

Bu yazımızda Twitter’da fake hesap açılarak yapılan haksız paylaşımların kaldırılmasını ele aldık. Bilişim hukuku avukatlarından Saim İncekaş tarafından twitterdaki fake hesap paylaşımlarının kaldırılmasını mümkün olduğu belirtilmektedir. Yazımızın devamında incelediğimiz Yargıtay kararında da bu konuya değindik:

Yargıtay Kararı:

Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde @ertemsener kullanıcı ismiyle oluşturulan twitter hesabında yer alan kullanıcı adı ile profil resminin ve bu hesapta yer alan taklit tweet içeriklerinin kaldırılması yönünde A.. Ş.. vekilinin talebinin reddine dair Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 29/05/2013 tarihli ve 2013/1077 değişik iş sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin merci Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 12/07/2013 tarihli ve 2013/186 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 13/01/2014 gün ve 2892 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24/01/2014 gün ve KYB. 2014/22872 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkûr ihbarnamede; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9/1-2. maddesinde yer alan, “İçerik nedeniyle hakları ihlal edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır. Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi on beş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hakimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar.

Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.” şeklindeki düzenleme nazara alındığında, @ertemsener kullanıcı ismiyle oluşturulan twitter hesabında yer alan kullanıcı adı ile profil resminin ve bu hesapta yer alan taklit tweet içeriklerinin ilgilinin şeref ve haysiyetini ihlal edici ve kişilik haklarını zedeler mahiyette olduğu, oluşturulan söz konusu sahte twitter hesabından yapılan paylaşımların, sanki A.. Ş..’e aitmiş gibi bir izlenime neden olduğu, şikayete konu kullanıcı adının ilgiliye ait olduğu kanısıyla anılan profile twitt gönderildiğinin anlaşılması karşısında, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 12.07.2013 gün ve 2013/186 D.İş sayılı kararının CMK’nun 309.maddesi uyarınca BOZULMASINA, @ertemsener kullanıcı isimli twitter hesabında yer alan kullanıcı adı ile profil resminin ve tweet içeriklerinin yayından kaldırılmasına, 19/06/2014 günü oybirliğiyle karar verildi. (7. Ceza Dairesi 2014/5036 E. , 2014/12937 K.”İçtihat Metni” Tebliğname No : K.Y.B. – 2014/22872)

Son düzenleme tarihi 3 Kasım 2020 19:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.