Tütün Kaçakçılığı Sanık Yönünden Savunma İstinaf Dilekçesi

May 18, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

Tütün Kaçakçılığı Sanık Yönünden Savunma İstinaf Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ) CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak üzere,

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere,

X NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

 

 

“Duruşma Taleplidir.”

Dosya No :

Karar No  : 

 –

 SANIK                     : 

ADRES                     :

TALEBİN KONUSU : X Asliye Ceza  Mahkemesinin X yılı kararının duruşmalı istinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak “davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi“, aksi değerlendirme halinde “hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine” karar verilmesi istemidir.

KARARIN ÖZETİ   : “Sanıkların üzerlerine atılı 5607 sayılı kanuna muhalefet suçunu işledikleri sabit olduğundan, eylemlerine uyan 5607 sayılı kanunun 3/18-son maddesi delaleti ile 3/5. Maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç sebepleri ve saikleri, sanığın şahsi ve sosyal durumları, meydana gelen zararın ağırlığı, suç konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak takdiren AYRI AYRI 1 YIL HAPİS ve 5 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,  Sanıkların işledikleri 5607 sayılı kanuna muhalefet suçunun konusunu oluşturan eşyanın nargile tütünü olduğu anlaşıldığından 5607 sayılı kanunun 3/10 maddesi uyarınca cezası yarı oranında artırılarak AYRI AYRI 1 YIL 6 AY HAPİS VE 7 GÜN  KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, ancak sanıklara verilecek ceza 5607 sayılı kanunun 3/10.maddesinin son cümlesi uyarınca 3 yıldan az olamayacağından sanıkların 5607 sayılı kanunun 3/10.maddesinin son cümlesi uyarınca AYRI AYRI 3 YIL  HAPİS VE 7 GÜN  KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, Cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek 5237 sayılı TCK’nun 62. maddesi uyarınca cezası takdiren 1/6 oranında indirilerek AYRI AYRI  2 YIL 6 AY HAPİS VE 5 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA  ” dair karar.

TEBLİĞ TARİHİ: 30.03.2020

1-) BAŞVURU SEBEPLERİ VE GEREKÇESİ;

Yukarıda künyesi yazılı hükümle, süresi içerisinde süre tutum dilekçesi verdiğim halde, tarafıma gerekçeli karar gönderilmeyip vermiş olduğum süre tutum dilekçesini tebliğ etmişlerdir. Gerekçeli kararı araç sahibine iletilmesi üzerine, istinaf başvuru dilekçemi yazmış bulunmaktayım. İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar, yetersiz inceleme ve lehime olan hükümler uygulanmadığından hukuka aykırı olduğu kanaatindeyim. Ayrıca,  etkin pişmanlık, delil yetersizliği ve şüpheden sanık yararlanır ilkeleri gözetilmeden ceza verilmesi nedeniyle vermiş olduğu karar usule, yasaya ve hukuka aykırı olması sebebiyle, istinaf kanun yoluna başvurma gereği hâsıl olmuştur.

Şöyle Ki;

1-) Şahsım, Olay günü kardeşim olan diğer sanık abim X ile birlikte emaneten almış olduğum araç ile X iline gezmeye gitmiştik, X ilinde X ilçesine geçtik  gezmek için gitmiştik, dönüşte X çarşı içinde gezerken abim sen bekle kendime hediyelik eşyalara bakıp geliyorum dedi. Bende aracı durdurdurm, kendisi çarşıya gitti, ben araçta bekliyordum, ellerinde poşetler ile geldi, bunları aracın arka koltuğuna koydu, poşetler siyah olduğu için poşetklerin içinde ne olduğunu bilmiyordum, X iline gelirken X ilçesinde yapılan yol kontrolu sırasında suça konu eşyalar tespit edildi, ben de ilk defa orada poşetlerin içinde nargile tütünleri olduğunu gördüm, bu tütünlerle benim hiçbir ilgim ve alakam yoktur

2-) Söz konusu tutanaklarda anlaşacağı üzere, araç içerisinde görünür biçimde koltuk üzerinde di, herhangi bir saklama veya zula etme bir durumum olmadı. Kolluk kuvveti, zaten biz yolda iken gelip durduralar araçta ne var diye sordular bende nargile tütünü sadece var bir de hediyelik eşyalar olduğunu kendilerine dile getirdim. Onlar da koltuğun üzerinde nargile tütünleri gördüler ve bunların kaçak olduğunu söylediler birlikte uygulama noktasına aracı çekelim tutanak tutalım dediler, akabinde emniyete gitmiş bulunduk.

3-) Şahsım adına, kollukta ifade alınırken memur görevliler bizim suçlu olmadığımızı anladılar. Bana hukuki haklarım söylenmedi zaten bırakılıyorsun ifadeni ver imzala çıkıp gideceksin zaten dediler. Şahsıma, etkin pişmanlık ile ilgili hiçbir şey söylemedi ve avukat atanmadı. Bu durum karşısında, savunma hakkım ihlal edilip mahkûmiyet kararı hakkımda verilmiştir.

4-) Suça konu tütünleri, kamuya açık alanda pasaj içerisinde abim almıştır. Bu tütünleri kaçak olarak ben ülkeye sokmadım ve satmadım. Bu durumla benim herhangi bir alakam yoktur suçsuzum.

Benim bu suçu işlediğime dair olarak diğer deliller toplanmadığı gibi, ticari amaçla değil kullanım amaçlı aldığıma dair beyanlarım dikkate alınmamıştır. Bu nedenle isnat edilen suçu işlemediğim gibi , suçun gerek maddi gerekse manevi unsurları eksik kalmıştır. Gerek savcılık soruşturmasında, gerekse Sayın Mahkeme hüküm kurarken, gerekli araştırmayı yapmadan, ki muhtemelen sadece malların yanımda yakalanmasını esas alıp suçun unsurlarının oluşup oluşmadığını değerlendirme dışı bırakmıştır.

5-)Şahsıma, Adil Yargılanma Hakkı Tanınmamıştır: Yargılamayı yapan mahkemenin karar verirken öncelikle sanığın söz konusu suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delillerin olması ve sanığa masumiyetini ispatlama konusundaki taleplerini dikkate alması yani savunma hakkının kısıtlanmadan adil yargılanma imkanının sağlanması gerekir. Savunma hakkı eksik bilgilendirme nedeniyle sınırlandırılmıştır.

6-)Lehe olan kanun hükümleri uygulanmamıştır ve karar gerekçesizdir : Yanımda taşıdığım ürünlerin kaçak olduğunu bilmeden aldığımdan dolayı suçsuzum. Kaldı ki, ben bunun suç olduğunu bilmeyerek ve kasten işlemedim. Bu nedenle TCK.nın, madde 20/2. Fıkrası “ kastın olmaması sebebiyle indirim” , madde 30 “ ceza sorumluluğunu azalan nedenlerden hata hükmünden yararlanma”,  Madde 50 ila 51 maddelerin  uygulanmadığı gibi Cmk 231.Maddesi de uygulanmamıştır. Tek başına yasal şartların oluşmadığı ibaresi sayın yüksek mahkemenin takdir edeceği gibi bir gerekçe değildir. Sayın ilk derece mahkemesi gerekli araştırmayı yapmadan, suça konu az sayıdaki tütünün ve üstelik kullanım amaçlı olmasını dikkate almadan, suçun esas unsurlarının oluşup oluşmadığının değerlendirme dışı bırakmış, lehe olan hükümleri uygulanmamıştır. Bana tam bir açıklama yapılmadan ifadem alınmış ve adeta dosyaya bir günah keçisi bulunarak kapatılmış ve doğru düzgün bir araştırma yapılmadan tek celsede karar verilmiştir

Tüm bu anlatımlarım ışığında eksik inceleme sonucu masumiyetimi ispatlamaya olanak verilmeden ve yeterince aydınlatılmadan TCK, Anayasaya ve AİHS ne aykırı olarak adil savunma hakkı ihlal edilerek hakkımda ceza kararı verilmiş olup, bu karar hukuka aykırılık teşkil ettiği inancım olduğundan Yüksek Mahkemenizin Adaletine sığınarak başvuruda bulunma zarureti doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz savunmalarımızın kabülü ile birlikte ve re’sen görüp gözetilecek sebepler karşısında;

X Asliye Ceza  Mahkemesinin X tarih X sayılı kararının Duruşmalı yapılarak ve istinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak, “davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülerek Beraat kararı veya TCK hükümlerinin lehe uygulanarak karar verilmesini”, bu durum mümkün değilse, ” Hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine,

 Yüksek Takdirlerinize saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.