Tutuklama Kararına İtiraz ve Tahliye Dilekçesi

Tutuklama Kararına İtiraz ve Tahliye Dilekçesi

X SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

Gönderilmek Üzere

X SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

SORGU NO                         : 2020/

SORUŞTURMA NO            : 2020/

TALEPTE

BULUNAN                           : 

MÜDAFİ                               : 

 

SUÇ                                       : Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama

TUTUKLAMA TARİHİ     :

TALEP KONU                     :TUTUKLAMAYA İTİRAZ ve TAHLİYE TALEBİ HK.

Yukarıda Soruşturma ve Sorgu numarası yazılı dosyadan müvekkilim X 14. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Tutuklamaya itiraz etmekteyiz.

Müvekkil uyuşturucu madde ticareti yapmadığını samimi olarak beyan etmiş, kolluk ifadesinde ise kolluğa uyuşturucu maddenin kimler tarafından ticaretinin yapıldığını samimi olarak beyan ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemiştir. Tutuklama kararı verilirken bu husus dikkate alınmamıştır.

Müvekkilimin üzerinde uyuşturucu madde bulunmamıştır. Bunun yanı sıra her ne kadar uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilse de müvekkilimin üst aramasında para bulunmamıştır. Uyuşturucu ticareti yapan bir kimsenin cebinden hiç para çıkmamış olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Salt olarak bu husus bile müvekkilin uyuşturucu ticareti yapmadığını ispat etmektedir.

Bununla birlikte müvekkil arabasının üzerine konan pet bardağı arabasını hareket ettireceği için arabanın üzerinden yere atmıştır ve yere atarken içerisinde ne olduğunu bilmemektedir. Bir kimsenin kendi arabasının üzerine pet bardak koyarak ve açık alanda üstelik de polislerin geldiğini göre göre bilerek ve isteyerek uyuşturucu maddeyi polislerin göreceği şekilde yere atmak suretiyle uyuşturucu ticareti yapması mümkün değildir. Ayrıca pet bardak üzerinde müvekkilin parmak izi dahi çıkmamıştır. Müvekkilin uyuşturucu ticareti yaptığına dair dosyada her türlü şüpheden uzak somut bir delil bulunmamaktadır. Müvekkilin geçmişinde uyuşturucuya ilişkin hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Kendisi berberlik yaparak geçimini sağlamaktadır ve ailesi ile ikamet etmektedir. Dolayısıyla delilleri karartma ve kaçma şüphesi de bulunmamaktadır.

Dosyada adı geçen ……………………..’in müvekkilin uyuşturucu madde sattığına dair beyanları gerçeği yansıtmamaktadır ve gerçekliği sabit olmayan bu beyana dayalı olarak verilen tutuklama kararı hukuka aykırıdır. Bununla birlikte dosyada yer alan olay tutanakları içeriğinde de yer aldığı üzere uyuşturucu maddenin ele geçiriliş şekli hukuka açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Kanuna aykırı elde edilen suça konu madde baz alınarak müvekkile suç isnadında bulunulması müvekkilin hukuken korunması gereken menfaatlerine aykırılık teşkil etmektedir. Tutuklamanın bir tedbir oluşu da dikkate alındığında müvekkilin tutuklanması ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Anılan sebeplerle müvekkilin daha fazla mağduriyetine sebep verilmemesi için tutuklama kararının kaldırılarak müvekkilin tahliyesine karar vermek gerekmektedir bu nedenle tutuklamaya itiraz ediyor, tahliyesini talep ediyoruz.

NETİCE VE TALEP          : Yukarıda izah edilen nedenlerle tutuklamaya itiraz etmekteyiz. İtirazımızın kabulü ile tutuklamanın kaldırılarak müvekkilimin TAHLİYESİNE karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.                                                                                                                    

                                                                                                      Tahliye Talebinde Bulunan

         Müdafi

         Av.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 18:26

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.