Türk Uyruklu Yabancıların Sigortalılıkları

Türk Uyruklu Yabancıların Sigortalılıkları

506 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin onceki şeklinde yabancı uyrukluların (varsa sosyal güvenlik süzleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ülkemizde 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olmalarını gerektirecek bir işte çalışmaları halinde zorunlu olarak kısa vadeli sigorta kollarına tabi tutulmakta, uzun vadeli sigorta kolları yonünden ise ancak istekleri halinde ve istek tarihini takip eden ay başından itibaren sigortalı olmaktaydılar.

Ancak 4958 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle 06.08.2003 tarihinden itibaren Türkiye’de sigortalılığı gerektirecek bir işte çalışmaya başladıkları takdirde, işe giriş tarihi itibariyle zorunlu olarak tüm sigorta kollarına tabi olacaklardır. Son donemde yabancı uyruklulardan bu tür davaları açanlar yonünden ayrık bir duruma rastlanmakta olup Yargıtayca 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmeleri Kamu Ozel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun’daki Türk soylu yabancıların çalışma şartları bakımından Türk uyruklular için ongorülen düzenlemelerden farklı şartlara tabi tutulamayacaklarına dair düzenleme gereği, Türk asıllılar yonünden açılmış hizmet tespiti davalarında bu sınırlamalar soz konusu olmayacaktır. (Y. 10. HD 2010/10939 Esas 2012/683 Karar; Y.10. HD 2009/4398 Esas 2010/9482 Kararı)

Son düzenleme tarihi 26 Mayıs 2020 03:17

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.