Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan boşanma veya iptal davaları sonuçlanıncaya kadar eşler arasında tabi oldukları mal rejimi devam eder- Yargıtay Kararı

Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan boşanma veya iptal davaları sonuçlanıncaya kadar eşler arasında tabi oldukları mal rejimi devam eder

Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan boşanma veya iptal davaları sonuçlanıncaya kadar eşler arasında tabi oldukları mal rejimi devam eder. Dava boşanma veya iptal kararıyla sonuçlanırsa bu mal rejiminin sona ermesine ilişkin hükümler uygulanır. Davanm retle sonuçlanması halinde eşler karann kesinleşmesini izleyen 1 yıl içinde başka bir mal rejimini seçmedikleri takdirde kanunim yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar. (4722 s.Yürürlük K.md.10)

Dava 11.3.1999 tarihinde satın alman daireye katkıya ilişkindir.

(TMK.md.227) Katkı payının istenebilmesi için mal rejiminin sona ermesi zorunludur. (TMK.md.225/2) Toplanan delillerden koca tarafından açılan boşanma davası ret ile sonuçlandığı ve 7.2.2003 tarihinde kesinleştiği, taraflar arasında bundan başka bir boşanma davası görülüp sonuçlandığına ilişkin bir karar da sunulmadığı anlaşılmaktadır.

Dava şartları oluşmadığından davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. (Y2ED, 04.05.2009, E. 2008/3126, K. 2009/8582.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 10:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.