Türk Medeni Kanunu Öncesi Boşanma Davası Devam Eden Eşlerin Mal Rejimi

Türk Medeni Kanunu Öncesi Boşanma Davası Devam Eden Eşlerin Mal Rejimi

Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan boşanma veya iptal davaları sonuçlanıncaya kadar eşler arasında tabi oldukları mal rejimi devam eder. Dava boşanma veya iptal kararıyla sonuçlanırsa bu mal rejiminin sona ermesine ilişkin hükümler uygulanır. Davanın retle sonuçlanması halinde eşler, kararın kesinleşmesini izleyen bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, kanunun yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar. Şu kadar ki eşler, yukarıdaki fıkralarda öngörülen bir yıllık süre içinde mal rejimi sözleşmesiyle yasal mal rejiminin evlenme tarihinden geçerli olacağını kabul edebilirler. Yukarıdaki hükümler uyarınca mal birliği veya mal ortaklığı rejiminin yasal mal rejimine dönüşmesi halinde Türk Kanunu Medenisinin ilgili mal rejiminin sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.” hükmü konulmuştur.

Yürürlük kanununun bu düzenlemesine göre, eşler arasında kurulacak yasal mal rejimi başlangıç tarihlerinin kişilerin özel durum ve tavırlarına göre bazı farklılıklar göstereceği ortadadır. Bu duruma göre:

1) Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 01. 01.2002 tarihinden önce evlenmiş olan eşler arasında, bu tarihe kadar tabi oldukları mal rejimi devam edecek ve ancak, aralarında bir akdi mal rejimi kabul etmedikleri takdirde. 01.01.2002 tarihinden itibaren söz konusu eşler arasında EMKR uygulanmaya başlayacaktır.

2) TMK nıın yürürlüğe girmesinden önce eğer eşler arasında açılmış olan bir boşanma veya iptal davası varsa; bunların sonuçlanmalarına kadar aralarındaki eski mal rejimi devam edecektir. Ancak, bu davaların retle sonuçlanmasına karşın eşler, eğer bu kararın kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde başka bir mal rejimini seçmezlerse; 01.01.2002 tarihinden itibaren EMKR’ne tabi olacaklardır.

3) TMK’nın yürürlük hükümleri arasında bulunan mal rejimleriyle ilgili diğer bir kural da: eşlerin tabi oldukları EMKR’ni evlenme tarihlerinden itibaren başlatabileceklerine izin verilmesiyle ilgili bulunmaktadır. Gerçekten de eşler isterlerse; yapacakları bir mal rejimi sözleşmesiyle, yasal mal rejiminin evlenme tarihlerinden itibaren geçerli olmasını sağlayabileceklerdir. Ancak eşlerin böyle bir olanağı kullanabilmeleri için; mal rejimi olarak EMKR’ni seçmiş olmaları ve yine bu seçimlerini normal hallerde yasanın yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden itibaren bir yıl içinde yapmaları; eğer yasanın yürürlüğe girdiği tarihte aralarında boşanma veya evliliğin iptali davaları görülmekte ise de mezkur seçimlerini, bu davaların reddine dair kararların kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde ikmal eylemeleri gerekecektir .

Boşanma Avukatı Adana; Avukat Saim İncekaş

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.