Bir Sayfa Seçin

Türk Medeni Hukukunun Kabul Ettiği Miras Sistemi

Devletlerin Miras Hukuku düzenlemelerinde, her eğilimin etkisinin az ya da çok varlığı gözlenmektedir. Her sistemin kendine özgü yarar ve sakıncaları mevcuttur.

Türk Miras Hukuku sisteminin temel özelliklerini şu şekilde belirleyebiliriz:

  • Türk Miras Hukuku liberal sistem içinde yer almaktadır.
  • Liberal sistem içinde yer alan Türk Miras Hukuku, yasal mirasçılık ve iradi mirasçılık sisteminin karmasından oluşur.

Türk Miras Hukukunda, kural olarak yasal mirasçılık sistemi hakimdir. Mirasbırakanın serbest tasarruf sınırının, saklı pay sahibi yasal mirasçıların belirlenmiş saklı paylarıdır. Saklı pay sahibi mirasçı yoksa, mirasbırakan intikale elverişli malvarlığı üzerinde serbestçe tasarruf edebilir.

Mirasçıların, mirasbırakanın sağlığındaki tasarrufları onun katılımına bağlıdır. Mirasbırakan iradi mirasçı atamamışsa, yasal mirasçılık sistemi devreye girer.

Karma sistem sosyal adalet düşüncesiyle sınırlandırılmıştır. Devletin belirli bir hısımlık aşamasından sonra en son olarak yasal mirasçı olduğu belirlenmiş; iradi mirasçı olabilmesine imkan tanınmıştır. Saklı paylı mirasçılıkta bile kamu yararı gözetilerek indirime gidilmiştir. Bunun yanında devlet dışındaki kişilere yapılan intikallere devletin vergi yoluyla müdahalesi söz konusudur.

Miras Hukukumuz, kamusal, emredici, tipe bağlı ve şekilci bir özelliğe sahiptir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi