Türk Mahkemesinden verilen boşanma kararı ile “evlilik birliği sona ermişse” artık ilgililer daha önce kesinleşmiş bulunan yabancı mahkeme boşanma kararının tanınmasını talep edemez- Yargıtay Kararı

Türk Mahkemesinden verilen boşanma kararı ile “evlilik birliği sona ermişse” artık ilgililer daha önce kesinleşmiş bulunan yabancı mahkeme boşanma kararının tanınmasını talep edemez

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, Türk mahkemesince oluşturulan ve 2.4.2002 tarihinde kesinleşmiş olan tarafların boşanmalarına dair hükmün; kesin hüküm teşkil etmesi karşısında, aynı konudaki daha önceki tarihli yabancı mahkeme kararının tanınmasına ilişkin isteğin 5718 sayılı Yasanın 58/1 .maddesi yollamasıyla aynı Yasanın 54/1 -c maddesi uyannca reddinin zorunlu bulunmasına (2.H.D.’in 8.12.1993 tarihli 1993/9648-11943 sayılı ilamı) göre, yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle açıklanan sebeple usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına

Karşı oy; İstem, boşanma konusundaki yabancı mahkeme ilamının tanınmasına ilişkindir. 12.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5718 sayılı “Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)” un 59. maddesine göre, yabancı ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder. Boşanmaya ilişkin yabancı mahkeme ilamının Türkiye’de tanınmasına karar verilmesinden önce, Türkiye’de boşanan ve boşanma karan kesinleşen kişinin; boşanmanın kesinleşmesinden sonra, ilamın kesinleşme tarihi bakımından; yabancı mahkeme ilamının Türkiye’de tanınmasını istemekte hukuksal yarrın vardır. Bu nedenle, mahkemenin tanıma isteğinde, boşanmanın tanınması istemi konusuz olmakla birlikte; yabancı boşanma kararının kesinleşme tarihinin tanınmasıyla sınırlı olarak tanımaya karar verilmesi gerektiği; hükmün bu nedenle bozulması düşüncesindeyim. (Y2HD, 07.03.2011, E. 2010/14336, K. 2011/3966.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 10:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.