Devre Tatil Cayma Hakkı İhtarname Örneği

ADANA 4. NOTERLİĞİ’NE

İHTAR EDEN:

MUHATAP:

İHTARIN KONUSU: Tarafınızla imzaladığım sözleşme tarihi ….. olan Devre Mülk/Devre Tatil Sözleşmesinin feshedilmesi /cayma hakkımın bildirilmesinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: Sayın muhatap,

1.Tarafınızla 14.01.2021 tarihinde A sözleşme numaralı A Tatil Üyelik Sözleşmesi (Devre tatil Üyelik (Satış) Sözleşmesi) imzaladım. Devre tatil üyelik sözleşmesi uyarınca şirketinize 1.200,0 TL ödeme yaptım ve tanesi ….. TL bedelli, ……. Tanesi …………..TL olmak üzere toplam ……. tane toplam ……….. TL bedelli senet verdim.

2.Şirketinizle imzalamış olduğum …………. tarihli Devre Tatil Üyelik Sözleşmesinden, ………….. tarihli yönetmeliğin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 9. Maddesi, Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 7. Maddesi ve sözleşmenin 9.A.1. maddesinden kaynaklanan cayma hakkımı kullanmak suretiyle CAYDIĞIMI ihtaren bildiririm.

3.Tarafınızla imzaladığım sözleşmenin Cayma Hakkı başlıklı 9.A.1. maddesinde ‘’Üyelik sahibi, işbu sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten itibaren ilk 10 gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ……… cayma hakkını kullanarak sözleşmeden dönebilir’’ denmektedir. 14/01/2015 tarihinde yürürlüğe giren Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 7. ve devamı maddelerinde de tüketicinin cayma hakkını düzenlenmiş olup yönetmeliğin 7. Maddesinde sözleşmelerin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip olunduğu düzenlenmiştir.

4.Sözleşme esnasında benden almış olduğunuz 1.200,0 TL ile …… tanesi …… TL bedelli ……. Tanesi …..TL bedelli toplam ………tane senet/bononun 3 iş günü içinde tarafıma iadesini Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 9. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca talep ediyorum.

Yukarıda izah ettiğim gibi tarafınızla imzaladığım sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğimi bildirir işbu ihtarnamenin tebliğinden 3 gün içinde tarafımca ödenmiş olan toplam 1.200 TL’nin aşağıda belirttiğim hesaba yatırarak iade etmenizi ve tarafımca verilen senet/bonoların tarafıma iade edilmesini aksi halde yargılama giderleri ve vekalet ücretleri tarafınıza ait olmak üzere tüm yasal yollara başvuracağımı, fazlaya dair her türlü talep ve dava hakkım saklı kalmak kaydı ile tarafınıza ihtaren bildiririm.

İhtar Eden

Banka Hesap Bilgileri :

………. Bankası

IBAN : TR

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygı ile talep ederim. 02.01.2021

İhtar Eden

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

2 yorumlar

  1. Balıkesir ‘de bir devre tatil sistemi için 78 yaşındaki babama tatil satışı yapılmıştır, kendisi yoğun baskı altında imza atmış ve bir miktar kredi kullanarak peşinat hemen orda ödemiştir, kalan bedel için senetler imzalatilmistir.Kendisi eve döndüğünde bunu neden yaptığını sorgulamis ve caymak istemiştir.sozlesmese cayma ile ilgili cezai şartlar yazılıdır, bu durumda ceza şartları ödemek zorundamidir yoksa 14 gün içindeki cayma hakkını cezasız kullanabilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir