Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Tüketici Mahkemesi Eksik Hususların Giderilmesi Dilekçesi

ADANA TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO           : 2019/ E.

DAVACI                :

VEKİLİ                                  : Av.

DAVALI                :

KONU                                    : Eksik Hususların Tamamlanması Hakkında.

AÇIKLAMALAR  :

1-Müvekkil  ile davalı ………..SAN. VE TİC. A.Ş.  arasında ……2019   tarihli Devremülk Satış Vaadi  Sözleşmesi akdedilmiş ve sözleşmeye istinaden müvekkilimiz tarafından 12.000,00 TL ödeme yapılmıştır. (Ek-1: Devremülk Satış Vaadi Sözleşmesi, )

2-Müvekkil tarafından yapılan ödemeye rağmen davalı şirket tarafından sözleşmede belirtilen ve davalı tarafça yerine getirilmesi gereken yükümlülükler yerine getirilmemiş, müvekkil mağdur edilmiş ; müvekkil  tarafından davalıya ……. tarihli ………. no.lu Ankara … Noterliğinden  ihtarname gönderilerek 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca 14 günlük yasal süre içerisinde  cayma hakkı kullanılmış ve müvekkil tarafından yapılan ödemenin iade edilmesi için ihtarda bulunulmuştur. (Ek-2: İhtarname )

3-Davalı vekilince cevap dilekçelerinde müvekkilin süresinde cayma hakkını kullanmadığı belirtilmiştir. Dilekçemiz ekinde de yer aldığı üzere, müvekkil tarafından kanuni süresinde cayma hakkı kullanılmıştır. Her ne kadar müvekkil sözleşmeden haklı nedenle caymış  olsa bile aslında müvekkil ile davalı tarafından yapılan  sözleşme gereği davalı tarafça üstlenilen edimler yerine getirilmediğinden  sözleşmeye dayalı olarak yapılan ödemelerin de müvekkile faizi ile iadesi gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davamızın kabulüne ,

a- Müvekkilin sözleşme gereği ödediği 12.000,00 TL ve noter masraflarının yasal faizi ile birlikte müvekkile ödenmesine,

b- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa bırakılmasını vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz. ../../….

    e-imzalıdır

DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                                                      Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.