Tüketici Mahkemesi Davaya Cevap Dilekçe Örneği

Kas 26, 2019 | Tüketici Hukuku Avukatlığı

KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DOSYA NO   :

DAVACI        :

Adresi :

VEKİLİ         :

Adresi :

DAVALI        :

Adresi :

VEKİLİ         :

Adresi :

KONU           : Usul İlişkin İtirazlarımız ve Cevap Dilekçemiz Hk.

AÇIKLAMALAR

 • USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

 • Öncelikle davacı tarafın dava dilekçesi ile tensip zaptı davalı müvekilime usulüne uygun olarak tebliğ edilmemiştir. Bu nokta da USULSÜZ TEBLİGAT söz konusudur. Davalı müvekkilim yapılan bu usulsüz tebligat nedeniyle cevap süresini kaçırmıştır. Bu noktada davalı müvekkilin”Hukuki Dinlenilme Hakkı” ve ”Savunma Hakkı” ihlal edilmiştir.Davalıya dava dilekçesi henüz usulüne uygun tebliğ edilmeden ön inceleme duruşması icra edilecek olması da hukukun genel ilkelerine aykırı olacaktır.

YARGITAY 2.Hukuk Dairesinin Esas: 2013/17182 Karar: 2013/30242 Karar Tarihi: 19.12.2013 olan kararında ÖZETLE : ”Somut olayda, davalıya dava dilekçesi tebliğ edilmeden yapılan ön inceleme duruşması, davalının hukuki dinlenilme hakkını ortadan kaldırmıştır. O halde, ön incelemenin yenilenmesi ve davalıya delillerini gösterme ve savunma hakkının tanınması, gösterdiği takdirde delillerinin toplanması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davalının yokluğunda hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.” şeklinde kararı mevcuttur.

 • İş bu dava dosyasına müvekkilin UYAP ortamından dosya kontrolünü yaparken rast gelmekle birlikte dava dilekçesi tarafımızca incelendiğinde dava değeri olarak 1.000-TL belirlendiği, dava değerinin hakem heyetine zorunlu başvuru sınır altında kaldığı, açılan bedelde indirim talepli davanın, dava dilekçesinde asgari miktar olarak gösterilen ve değeri 1.000-TL altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine başvuru yapılmadan tüketici mahkemesi nezdiden dava açılamacağı, HAKEM HEYETİNE BAŞVURU DAVA ŞARTI OLDUĞU GÖZETİLDİĞİNDE DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ SAYGI İLE TALEP EDERİZ.

 • DAVA DİLEKÇESİNE KARŞI CEVAPLARIMIZ

 • Davacı …….. ile davalı müvekkil …….. arasında X tarihli satış sözleşmesine istinaden, davacını taşınmazında öncesinde kurulu toplam genişliği 7 Metre olan kalorifer petekleri ile ısınmasını ve sıcak su ihtiyacını karşılayacak kombi takılması konusunda taraflar anlaşmıştır. Davacı ile daire başı X-TL’den yapılacak işin, X-TL’si taşınmazların doğalgaz tesisatı malzeme yapımı, X-TL’si radyatör borulama sisteminin yapımı, kalan 4.000-TL’nin ise 3.650-TL’si kombi ücreti, 440-TL’si ise kombi montaj ücretidir.

 • Avrupa birliği ülkelerinde çevrenin daha fazla korunması ve emisyon değerlerinin azaltılması amacıyla uygulamaya alınan Energy Related Products – ErP (Enerji ile ilgili ürünler) Yönetmeliği 28/03/2018 tarihli Resmi Gazete’de tebliğler yayınlanmıştır. ErP (Energy related Products) – Enerji ile ilgili ürünler anlamına gelmektedir. Enerjinin daha verimli ve sürdürülebilir halde kullanılması amacı ile oluşturulan ErP Yönetmeliği, 21.04.2018 tarihi itibarı ile ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır.

 • Davalı müvekkilim halk arasında ”zorunlu kombi yasası” olarak bilinen 2018 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği Uyum Yasası çerçevesince yeni ERP Yönetmeliğine uygun olan 24 KW’LIK ISITMA GÜCÜ OLAN + 16 KW’LIK SU ISITMA GÜCÜ OLAN TOPLAMDA 40 KW’LIK kombiyi davacının taşınmazına montajlamıştır.

 • Davacının toplam 7 Metre Genişliğindeki peteklerinin her bir metresi 2.1 KW ısınma enerjisi çekmektedir. 7 Metrex 2.1 kW = 14.7 kW ortalama kombiden ısınma enerjisi çekecektir. Yani davacının ortalama 14.7 KW civarı ısıtma gücüne sahip bir kombi ile taşınmazın ısınmasını sağlanabilecektir.

 • Müvekkilim davacının ileri ki yıllarda taşınmazına kalorifer peteği eklemek istediğinde mevcut takılacak olan 24 kW’lık ısınma gücü olan + 16 kW’lık su ısıtma gücü olan toplam 40 kW’lık kombiyi değiştirmeden petek eklemesi yaptığında dahi tekrar kombi masrafına girmeyeceğini, bu kombinin yeni Erp Yönetmeliğine göre olduğunu belirterek özelliklerini anlatmış, mevcut takılacak olan kombiyi önermiş ve davacı da bu kombiye olur vererek davacının taşınmazına mevcut 24 kW’lık ısınma gücü olan + 16 kW’lık su ısıtma gücü olan toplam 40 kW’lık kombinin montajı yapılmıştır.

 • Tebliğlerin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Türkiye’ de üretilen ve ülkemize ithal edilen 400 kW ısıtma gücüne kadar olan kombi ve kazanların, daha yüksek verimli yoğuşma teknolojisine sahip olmaları zorunluluğu gelmiş, 400 kW ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel (yoğuşmasız) kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı bu tarihten itibaren durdurulmuştur.

 • ErP Yonetmeliği, 400 kW’a kadar mahal ısıtıcılarını ve kombine ısıtıcıları (duvar/yer tipi kazanlar ve kombiler), ısı pompalarını, 50 kW’a kadar pakettipi kojenerasyon ünitelerini ve 2000 litreye kadar su ısıtıcılarını kapsamaktadır. Ayrıca ErP Yönetmeliği ile 2000 litre hacme kadar sıcak su ısıtıcıları ve boylerlerin enerji verimlilik kriterleri de yükseltilecektir. Yönetmelik kapsamında kombilerin içinde yer alan ve ısıtma sistemindeki sıcak su sirkülasyonunu sağlayan devir daim pompalarının daha az elektrik tüketen yüksek verimli pompa olmaları zorunluluğu da getirilmiştir.

 • ErP yönetmeliği verim değerlerinin yanında; enerji etiketlemeleri ile ilgili de bazı yeni düzenlemeler getirmektedir. 70 kW ısıtma gücüne kadar olan kombi, kazan gibi ısı üreticileri ve 500 litre hacme kadar su ısıtıcıları ve boylerler için üreticilerin ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETİKETİ DÜZENLEMESİ zorunlu olmuştur.

 • ErP Yönetmeliği sayesinde son tüketicilere daha yüksek verimli ve çevre dostu ısıtma ürünleri seçenekleri sunulmuş, son tüketiciler de satın almak istedikleri ısıtma cihazının veya cihaz kombinasyonunun enerji tüketim sınıfı hakkında önceden bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

 • ErP Yönetmeliği’nde ısıtma sektörü ile ilgili çeşitli ürünler için sınıflar (LOT’lar) bulunmaktadır. Örneğin;

LOT 1 : Mahal ısıtıcıları ve kombine ısıtıcılar

LOT 2 : Su ısıtıcıları

LOT 11 : Bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devir daim pompaları

 • ErP Yönetmeliği LOT 1 kapsamında, Türkiye’de üretilen ve ülkemize ithal edilen 400 kW ısıtma gücüne kadar olan kombi ve kazanların, daha yüksek verimli yoğuşma teknolojisine sahip olmaları zorunluluğu getirilmiştir. 400 kW ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel (yoğuşmasız) kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı 21.04.2018 tarihinde sona ermiştir. Ancak, üreticilerin ve ithalatçıların stoklarında bulunan konvansiyonel kombi/kazanlar 01.01.2019 tarihine kadar piyasaya arz edilebilecektir. Bayiler/satıcılar için ise süre sınırlaması bulunmamaktadır.

 • Ayrıca ErP Yönetmeliği LOT 2’ye göre, 2000 litre hacme kadar sıcak su ısıtıcıları ve boylerlerin enerji verimlilik kriterleri de yükseltilmiştir.

 • ErP Yönetmeliği LOT 11 kapsamında kombilerin içinde yer alan ve ısıtma sistemindeki sıcak su sirkülasyonunu sağlayan devir daim pompalarının daha az elektrik tüketen yüksek verimli pompa olmaları zorunluluğu da getirilmiştir.

 • ErP Yönetmeliği ile birlikte, 70 kW ısıtma gücüne kadar olan kombi, kazan gibi ısı üreticileri ve 500 litre hacme kadar su ısıtıcıları ve boylerler için üreticilerin ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETİKETİ düzenlemesi zorunlu hale gelmiştir. Bu noktada Enerji verimliliği etiketlemesi iki ayrı tipte etiketi karşımıza çıkarmaktadır. 1-ÜRÜN ETİKETİ(EK-1) ve 2-SİSTEM ETİKETİ: (EK-2)

 • Ekte sunulu olan örnek etiketlerden de anlaşılacğaı üzere Yeni ErP Yönetmeliğinden önceki üretilen kombiler üzerindeki etiketler ÜRÜN ETİKETİ(EK-1) şeklinde olup ısınma gücü ve su ısıtma gücü birlikte toplam kW şeklinde yazılarak tüketiciye sunulmaktaydı. Yeni ErP Yönetmeliğinden sonra üretilen kombiler üzerindeki etiketler SİSTEM ETİKETİ(EK-2) şeklinde olup ısınma gücü kW’tı ve su ısıtma gücü kW’ları ayrı ayrı yazılarak tüketicinin kullanımına sunulmaktadır.

 • Davacı ……..’nın taşınmazına takılan kombi de üretici firmanın yeni ErP yönetmeliğine uygun olarak üretmiş olduğu, yeni sistem etiketli kombidir ve 24 Kw’lık ısıtma gücü + 16 kW’lık su ısıtma gücü şeklinde toplam 40 kW’lıktır. Davacının taşınmazına montajı yapılan kombiler kesinlikle ayıplı değildir.

 • Davacı …….. dava dilekçesinde, kombisini birilerine incelettiğini ve sözleşmede belirtilen kombiler olmadığı gerekçesiyle Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/… soruşturma numarasıyla şikayetçi olduğu tahkikatın devem ettiği ifade edilmiştir. Müvekkilim ilgili savcılık makamına ifadesini vererek gerekli aydınlatmalarını yapmış, sonuç itibariyle 22/05/2019 tarihinde dosya hakkında ”Kamu Adına Kovuşturmya Yer Olmadığına” karar verilmiş, bu karara …….. itiraz etmiş ve itirazı Afyonkarahisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 21/06/2019 tarihli ….İş. sayılı kararı ile KESİN olarakRED edilmiştir.

 • Davacı …….. dava dilekçesinde ‘davalı müvekkilim ile görüşme yaptığını görüşmelerde soyut kavramlar kullandığını ifade ederek oyaladığını’ ifade etmiştir. Bu iddiaları kabul etmiyoruz. Davacı …….. müvekkilime olan borcunu şimdiye kadar ödemediği gibi müvekkilim ödemeleri ne zaman yapacağını sorduğunda müvekkilim sürekli oyalanmıştır. Müvekkilim hakkında soyut kavramlar kullandığı hakkında bahsedilen ise müvekkilin davacıya defalarca ”Avrupa Uyum Yasası çerçevesinde yeni ErP Yönetmeliğinin getirildiği, eski üretilen kombilerin tek tip olarak toplam elde edilen kW’ın ürün etiketine yazıldığı, yeni yönetmelik ile sistem etiketine geçildiği, sistem etiketinde ayrı ayrı her bir harcanan gücün belirtildiği, ısınma için 24 kW’ın ve su ısıtma için 16 kW’ın bu yüzden ayrı ayrı yazıldığını, ısınma için24 kW’ın taşınmazın ısınması için fazlasıyla yeter olduğunu, yine kombinin toplam 40 kW olduğu” açıklamasıdır. Davacı muhtemel müvekkilime olan 10.000-TL’lik kalan borcunu ötelemek için, bir ihtimal kurtulurum umuduyla, müvekkilimin defalarca kez açıklamalarına karşın kötüniyetli olarak şikayetçi ve davacı olduğunu düşünmekteyiz.

 • Davacının iddia ettiği gibi sadece ısıtıma gücü 40 kW olduğu varsaydığımız bir kombinin davacının evine takıldığı düşünüldüğünde, yukarıda hesaplaması yapıldığı üzere evinin ısınma ihtiyacının kat kat fazlası bir kombi takılmış olacak ve davacının taşınmazına gereksiz fazladan ısıtma gücüne sahip bir kombi takılarak fazladan masraf yapmasına neden olunacaktır. Müvekkilim açıklamalarıyla önerileriyle en uygun maliyetli ve ısınma kapasiteli kombiyi davacı ……..’nın evine montajlamıştır. Görüldüğü üzere zaten davacı ……..’nın taşınmazında ısınma problemi olduğuna dair beyanı da yoktur…

HUKUKİ NEDENLER : HMK, Tük. K., Teb. K., ErP Yönt. Ve İlgili Sair Mevzuat.

DELİLLER  : X Cumhuriyet Başsavcılığı … E. – … K. Sayılı Soruşturma Dosyası, X t. Satış Sözleşmesi, Tahsilat Makbuzları, Faturalar, Keşif, Tanık Beyanları, Bilirkişi İncelemesi, Yemin ve İlgili Sair Deliller.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak nedenlerle;

Sayın Mahkemenizden, İş bu davanın dava değeri itibariyle tüketici hakem heyetine başvurulmadığından usulden reddine, mahkemeniz aksi kanaatte ise, davacının ispattan yoksun soyut iddialarıyla bedelde indirim talebinin ESASTAN REDDİNE, davacı kalan taksitlerini davalıya ödemediğinden davacının davalıya borçlu olduğunun tespitine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, Saygı ile talep ederiz. tarih

Ek-1: ÜRÜN ETİKETİ,

Ek-2: SİSTEM ETİKETİ

Ek-3: KYOK Kararı, Müşteki İtiraz RED kararı.

Ek-4: Vekaletname Sureti.

Davalı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu: 4293

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.