Tüketici Mahkemesi Bilirkişi Raporuna İtiraz

ADANA TÜKETİCİ SAYIN MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

 

DOSYA NO               :

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

KONU                       : Bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR    :

                                    Sayın mahkemenizde yukarıda bildirdiğimiz dosya numarası ile yargılaması süren dosya kapsamında yapılan bilirkişi incelemesi sonucu oluşturulan rapor tarafımıza ….tarihinde tebliğ olunmuştur. Bilirkişi raporuna karşı süresi içerisinde beyanlarımızı sunmaktayız.

                                    1-) Tüketici Kredisi Sözleşmesinin her sayfasının altında müşteri …..’ un imzasının mevcut olduğu, sayfalarda ‘‘Okudum Anladım Teslim Aldım’’ ibaresinin el yazısı ile yazılmış olduğu ve altının ayrıca imzalanmış olduğu açıktır.

                                    Sayın bilirkişi tarafından yapılan inceleme neticesinde de belirtildiği gibi müvekkil banka müşteri ……. un ….. TL toplam masrafını …. tarihinde iade etmiş olup, iade edilen …..’yi müşteri davalının kredi borcuna istinaden davacı banka tarafıdan mahsup edildiği, dolayısıyla davalının bankadan ….. tutarında kredi masrafları kaleminde alacağının kalmadığını, Hakem Heyetinin bankanın gönderdiği savunma yazısını dikkate almadan davaya konu kararı tesis ettiğine ilişkin görüş ve kanaatini Sayın Mahkemenize bildirmiştir.

                                    ……. müvekkil bankadan kredi kullanmış olup,  kredi borcunu ödemekte temerrüde düşmüştür. Müvekkil bankaca kesilen …… toplam masraf ……. tarihinde iade edilmiştir. Ancak davalının kredi borcunu ödememesi nedeniyle kredi borcuna istinaden davacı banka tarafından …….’nin tahsil edildiği bilirkişi raporu ile de açıkça ortadadır.                    

                                    Hakem Heyeti kararına konu miktar …… tarihinde davalının hesabına iade edilmiş ve bu husus Hakem Heyetine bildirilmiş olmasına rağmen …. TSHH’ nin …… ve ………. Sayılı kararı ile aynı kesintinin davalıya iadesine verilen karar haksız ve usule aykırı olduğu açıkça ortadadır.

SONUÇ VE İSTEM             : 

                                               Yukarıda açıklanan ve tüm dosya kapsamından gözetilecek sebeplerle, Bilirkişi Raporu doğrultusunda karar oluşturularak, Hakem Heyetinin haksız ve hukuki dayanaktan yoksun kararının İPTALİ ile yargılama ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz……

                                                                                                         Davacı Vekili

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.