Tüketici Mahkemesi Belirsiz Alacak Davası Dilekçe Örneği

May 16, 2019 | DİLEKÇELER, Tüketici Hukuku Avukatlığı

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

                                                                  ADANA

DAVACI                               : Fahri…………..T.C. Kimlik No:

ADRESİ                                :

DAVACI VEKİLİ               : Av. –

DAVALI                               : T. İş Bankası A.Ş. Kars Şubesi Müdürlüğü

ADRESİ                                : T. İş Bankası A.Ş. Kars Şubesi/ Kars

DAVA KONUSU                 : Ayıplı hizmet (Aldatıcı Reklam Haksız Kazançtan)

DAVA DEĞERİ                  : …………………TL Belirsiz alacak

AÇIKLAMALAR                :

Davalı banka şubesinin temsilcileri Temmuz 2012 ayında müvekkilin çalıştığı iş yerine giderek şeker fabrikası çalışanlarına özel tüketici kredisi kampanyası başlattıklarını. Katılmak ister misiniz? Diyerek ellerindeki broşür ve tabloları müvekkile vermişlerdir. Müvekkilde kampanyayı uygun bulduğu için katılmaya karar verir.Bankadan 30.000,00 TL kredi kullanır.Kullandığı bu krediden aynı bankaya olan bir kısım borcunu kapatır geri kalan kısmı kendi alır.Aradan 1 yıl geçtikten sonra kullanmış olduğu 30.000,00 TL lik kredinin faiz oranlarının düşmesinden dolayı yapılandırmak için gittiğinde fark eder ki  Temmuz 2012 ayında iş bankası Kars şubesinden çekmiş olduğu 30.000,00 TL tutarındaki krediye tanıtıcı broşür ve ödeme tablosunda gösterilen faiz tutarı değil de farklı faiz ve taksit tutarı uygulanmıştır.Bu durum karşısında müvekkilde ilgili banka şubesine dilekçe vererek bu durumun aldatıcı reklam, haksız kazanç ayıplı hizmet olduğunu aradaki farkın tarafına iadesini talep eder. Ancak  bankanın  bu durumu reddetmesi üzerine müvekkilde Tüketici Sorunları Adana İli Hakem Heyeti Başkanlığı’na dilekçeyle başvurur. İl Hakem Heyeti Başkanlığı ise 11.11.2013 tarihli kararıyla müvekkil lehine karar verir.

1)Davalı banka şubesinin uygulaması aldatıcı reklam , haksız kazançtır ve ayıplı hizmettir.

2)Davalı banka şubesinin broşür ve tablolarında görüleceği üzerine broşür ve tabloda gösterilen taksit tutarı ve faiz değil de farklı faiz ve taksit tutarı uygulanmıştır. Bu durum 14.08.2003 tarih ve 25138 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Ticari Reklam Ve İlanlara İlişkin İlkeler Ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinin a) bendinde yazılı “Reklamlar yasalara, genel ahlaka uygun, doğru ve dürüst olmalıdır” temel hükmüne aykırıdır.

3)Yine bu durum aynı yönetmeliğin 7. Maddesinin a) bendinde geçen “ Reklamlar tüketicinin güvenini kötüye kullanacak ya da onun tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edecek biçimde olamaz” hükmüne açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

4)Borçlar Kanunun 77. Maddesi “ Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginliği geri vermekle yükümlüdür.” Hükmünü ihtiva etmektedir. Şahsıma broşür ve tabloda bildirilen faiz yerine başkaca bir fahiş uygulanması anılan kanunun 77. Maddesine aykırıdır.

5)Medeni Kanunun 2. Maddesi kişileri ve kurumları haklarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uyma zorunluluğu getirmiştir. Bahse konu dava Medeni Kanuna da (2.Md.) aykırılık teşkil etmektedir.

6) Günümüz ekonomik koşulları içinde tüketici bankaya mecburdur. Davalı banka bu durumu kötüye kullanmıştır. Nihayetinde 4077 sayılı Tüketici Korunması Kanununa aykırılık teşkil eden bu durum nedeniyle T.C. Kars Valiliği Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetinin 11.11.2013 Tarih ve 1006 sayılı kararıyla müvekkil lehine karar verilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER        : 1)Borçlar Kanunun 77. Maddesi

2) Medeni Kanunun 2. Maddesi

3) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hk. Kanunu

4) 14 Haziran 2013 Tarih Ve 25138 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Ticari Reklam Ve İlanlara İlişkin İlkeler Ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

DELİLLER                          :

1)T.C. Adana Valiliği Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetinin 11.11.2013 tarih ve 1006 sayılı kararı.

2) davaya konu broşür ve taksit tablosu

3) davalı banka şubesinden aldığım kredi dökümleri.

4) davalı banka şubesine yazdığım dilekçe ve cevabı.

NETİCE VE TALEP           :

Yukarı arz ve izah olunan nedenlerden dolayı ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle davanın kabulüne,

a) Ayıplı hizmetten dolayı fazla ödenen faiz ve taksit tutarı olan 091,92 TL belirsiz alacağın kredi kullanım tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte tahsiline,

b) Yargılama giderleri ve ücreti vekâletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep olunur.

 

                                                                                                           Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.