Bir Sayfa Seçin

ADANA ( ) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

(Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)

DAVACI               :

                           

DAVALI               :

                             

KONUSU            :Maaşında haksız olarak kesilen bedellerin faizi ile iadesi talebidir.

 AÇIKLAMALAR          :

                         1-Davalı bankanın Tekirdağ Şubesinden konut kredisi kullanmış bulunmaktayım.

                   2-Söz konusu kredi borcunun taksitleri 770,13.-TL idi.Ekte sunduğum evraktanda anlaşılacağı üzere söz konusu kredi borcunu 08.01.2013 yapılandırdım.Bu yapılandırma ile aylık kredi taksidim 741,92.TL’ye düşmüştür.Ancak buna karşın davalı banka 04.03.2013 tarihinden bugüne kadar maaşımdan 770,13.-TL kesinti yapmaya devam etmiştir.Davalı banka o tarihten bu yana her ay maaşımdan 28,21.Tl fazla kesinti yapmaya devam etmiştir.

                   3-Bu nedenlerle 04.03.2013 tarihinden bugüne kadar davalı banka tarafından fazla kesilmiş bulunan  miktarlarının hesaplanarak faizi ile tarafıma ödenmesi için Mahkemenize müracaat zarureti hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler             :Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve her türlü

                                          yasal mevzuat.

Deliller                           :Borcun yapılandırıldığına ilişkin belge,Banka kayıtları,sair yasal deliller.

Sonuç ve  Talep             :Yukarıda açıklanan nedenlerle;Davalı banka tarafından 04.03.2013 tarihinden bugüne maaşımdan kesilen fazla miktarın hesaplanarak faiziyle tarafıma iadesine,yargılama masraflarının davalıya tahmiline karar verilmesini  saygı ile arz ve talep ederim.07.02.2019

                                                                                                 DAVACI

 Tüketici Mahkemesi Başvuru Dilekçesi Örneği                                                                                        

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi