Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Tüketici Mahkemesi Başvuru Dilekçesi Örneği

ADANA ( ) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

(Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)

DAVACI :

DAVALI :

KONUSU          :Maaşında haksız olarak kesilen bedellerin faizi ile iadesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

                    1-Davalı bankanın Tekirdağ Şubesinden konut kredisi kullanmış bulunmaktayım.

2-Söz konusu kredi borcunun taksitleri 770,13.-TL idi.Ekte sunduğum evraktanda anlaşılacağı üzere söz konusu kredi borcunu 08.01.2013 yapılandırdım.Bu yapılandırma ile aylık kredi taksidim 741,92.TL’ye düşmüştür.Ancak buna karşın davalı banka 04.03.2013 tarihinden bugüne kadar maaşımdan 770,13.-TL kesinti yapmaya devam etmiştir.Davalı banka o tarihten bu yana her ay maaşımdan 28,21.Tl fazla kesinti yapmaya devam etmiştir.

3-Bu nedenlerle 04.03.2013 tarihinden bugüne kadar davalı banka tarafından fazla kesilmiş bulunan  miktarlarının hesaplanarak faizi ile tarafıma ödenmesi için Mahkemenize müracaat zarureti hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler    :Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve her türlü

                                     yasal mevzuat.

Deliller     :Borcun yapılandırıldığına ilişkin belge,Banka kayıtları,sair yasal deliller.

Sonuç ve  Talep      :Yukarıda açıklanan nedenlerle;Davalı banka tarafından 04.03.2013 tarihinden bugüne maaşımdan kesilen fazla miktarın hesaplanarak faiziyle tarafıma iadesine,yargılama masraflarının davalıya tahmiline karar verilmesini  saygı ile arz ve talep ederim.07.02.2019

   DAVACI

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 00:45

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.