Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi Örneği

Eyl 2, 2019 | Tüketici Hukuku Avukatlığı

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi Örneği -1-


T.C.

………………… VALİLİĞİ

(TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA)

 

Şikayet Eden                       : 

Şikayet Edilen                    : 

Şikayetin Konusu              : X Telekomünikasyon A.Ş. tarafından tarafıma haksız yere fatura borcu yöneltilmesi, tahsil edilmesi ve üzerime kayıtlı hattı istemime rağmen kapatmamaları işlemine ilişkindir.

 

Açıklamalar                          :

X Telekomünikasyon A.Ş. tarafından X tarihli yasal takip ihbar mektubu X tarihinde tarafıma tebliğ edilmiş olup; abonesi bulunduğum iddia edilen …………… numaralı X hattına ait X tarihi itibari ile hesaplanmış ve son ödeme tarihi geçmiş borçlarım olduğu, bu borçların X tarihine kadar ödenmesi gerektiği, ödenmediği takdirde X Telekomünikasyon A.Ş. ile aramızda akdedilen X GSM Abonelik Sözleşmesi’ nin yürürlüğünün iptal edileceği, bu tarihe kadar ödeme yapılırsa hattımın otomatik olarak açılacağı tarafıma ihbar edilmiştir. Tarafıma gönderilen işbu ihbar mektubu haksız ve hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

Söz konusu hattın kapatılması için daha önce X Telekomünikasyon A.Ş. Şubesine başvuruda bulundum ve hat üzerinde olan borçlarımı ödeyerekten hattın kapatılması işleminin gerçekleştirilmesini istedim ve şirket çalışanları tarafından hattın kapatıldığına dair geri bildirim aldım. Ancak bir süre sonra tekrardan anılan hat üzerinde geçmiş borçlarım olduğu ve bunların ödenmesi gerektiğine dair bilgi tarafıma iletilince …………………. adresinde bulunan Vodafone ……… İletişim ve Teknoloji Hizmetleri’ ne başvurarak X -TL, X -TL, X -TL olmak üzere toplam X -TL ödeme yaptım ve hattımın kapatılmasını tekrardan talep ettim. (Belirttiğim ödemelere ait fişler ekte sunulmuştur.) Bu süreçte Vodafone Müşteri Hizmetleriyle de telefon görüşmelerim oldu ve onlara da hattımın kapatılması istemimi defalarca ilettim öyle ki müşteri hizmetleri görüşmeleri öncesi ” görüşmelerimiz kayıt altına alınmaktadır ” denilmekte olup buna istinaden ….. numaralı hattımdan yapmış olduğum görüşme kayıtlarının çıkarılmasını talep ediyorum.

…………… numaralı hattın kapatılmasını defalarca talep etmeme rağmen halen daha bu hat kapatılmamıştır. Söz konusu şirket, tarafımdan haksız kazanç elde etmiştir ve hala kullanmamış olduğum hat üzerinden tarafıma borç yöneltmekte ve ödeme yapmamı istemektedir. Kullanmadığım bir hat yüzünden ödeme yapmak zorunda bırakılarak ve zarara uğratıldığım açıktır. Bu durum heyetinizce de tespit edilecektir. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve bünyesinde çalışanlar taleplerimi hiçe saymakta, hukuka aykırı davranmakta ve haksız kazanç elde etmektedirler. İlgili şirkete aramızda bulunan akdin sona ermesi talebim birçok kez iletilmesine rağmen şirket, hukuku yok sayarak tek taraflı bir diretme ile sözleşmeyi zorla ayakta tutmakta ve tarafıma faydalanmadığım bir hizmetten ötürü borç çıkararak ödeme yapmaya zorlamaktadır. Bu durum hiçbir hukuk anlayışıyla bağdaşmaz. Belirtmiş olduğum bu hususlardan dolayı ortaya çıkan mağduriyetimin giderilmesi için başkanlığınıza başvurma zorunluluğum doğmuştur. Öyle ki Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. bünyesindeki şubelere, müşteri hizmetlerine, ilgili yerlere yapmış olduğum başvurular sonuç vermedi ve ben durumlar sebebiyle zaman kaybına ve maddi kayba uğradım. Bu mağduriyetimin başkanlığınızca ivedilikle giderilmesi istemimdir.

 

Hukuki Sebepler                              : HMK, TBK, 6502 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller                                : 1- 06.03.2018 tarihli 54,60-TL tutarlı ödeme fişi,

                                                             2- 06.03.2018 tarihli 36,60-TL tutarlı ödeme fişi,

                                                             3- 06.03.2018 tarihli 36,80-TL tutarlı ödeme fişi,

                                                             4- X Müşteri Hizmetleri ile yapılan görüşme                                                   kayıtları.

 

Sonuç ve İstem                               : Yukarıda ayrıca ve açıklanan ve re’sen de dikkate alınacak nedenler ile;

1- Tarafımdan haksız ve hukuksuz olarak alınan bedellerin tarafıma iadesine,

2- …………….. numaralı üzerime kayıtlı hattın kapatılmasına karar verilmesini talep ederim.21.06.2018

 

Şikayet Eden               

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi Örneği -2-


T.C.

X KAYMAKAMLIĞI

İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

 

ŞİKAYET EDEN:

 

VEKİLİ:

 

KARŞI TARAF   :

KONU: Ayıplı hizmet sonucunda oluşan zararımızın tazmini talebinden ibarettir.

 

MÜDDEABİH      : X

 

 

AÇIKLAMALAR :

 

             Müvekkil ……….. 11/02/2019 tarihinde ……….. mağazasından huzurdaki şikayetimize konu olan …………marka bir deri mont almıştır. Müvekkil montu bir kaç kez giydikten sonra bahar mevsimi gelmesi sebebiyle gardırobuna kaldırmıştır.

 

             Müvekkil önünün kış olması sebebi ile 22/09/2019 tarihinde ürünü kuru temizlemeye vermek istemiş ve ürünün etiketinde Derinin temizliği konusunda uzman, sorumluluk alabilecek kuruluşlarda temizletin’yazıyor olması sebebi ile montu aldığımağazaya gitmiştir. Mağazaya gittiğinde mağaza çalışanı Erdal Yılmaz ile görüşmüş ve konuyu anlatmış, nerede temizletebileceğini sormuştur. Erdal Yılmaz tarafından cevaben kendi bulundukları AVM içinde yer alan ……………….. ile görüşüp, ürünün temizlemesini layıkı ile yapıp yapamayacaklarını sormak için birlikte davalıya gitmişler ve davalıya montun derisinin çok hassas olduğu bu sebeple özenle temizleme yapılması gerektiği, çok hassas bir deri olduğunu, içinde uyarı etiketi olduğunu belirtmişlerdir. Kuru temizleme şirketi yetkilisi ise “bu konuda çok profesyonel olduklarını, ülke çapında bir firma olduklarını, her zaman böyle hassas ürünleri temizledikleri, bu konunun kendilerinin işi olduğunu ve kendilerine güvenmeleri gerektiği, fakat temizlemesinin pahalı olduğu” cevabını almışlardır. Müvekkil ve mağaza yetkilileri defalarca ve ısrarla “bakın emin misiniz? ürünün fiyatının 3.299 TL olduğu başına iş gelmesi halinde bundan sorumlu olacaklarını” ifade etmişler, şirket yetkilisi ise rahat ve kendinden emin bir tavırla hiçbir problem olmadığını, ne ürünler temizlediklerini, benzer ürünleri defalarca temizlediklerini, içlerinin rahat olması gerektiğini ve bir şey olması halinde kanunen zararın kendilerine ait olduğunu ifade etmişlerdir. Müvekkil bunun üzerine kendisinden talep edilen 130,00 TL temizleme ücretini ödeyerek ürünü kendilerine teslim etmiştir (Ek1).

 

 

 Fakat29/09/2019 tarihinde teslim almaya gittiğinde;

 • Montun boyun kısmında bulunan çıtçıtının koptuğunu,
 • Derinin orjinal halindeki parlak ve yağlı görünümünü kaybettiğini, yerini mat ve soluk bir görüntünün aldığını,
 • Kolları, cepleri ve kenarlarında parlama oluştuğunu (muhtemelen ütülenmiş),

 

             tespit etmiştir(Ek2). Montun görünümü ile neye uğradığını şaşıran müvekkil; montu bu hali ile kabul etmeyeceğini, montun özelliğini yitirdiğini, giyilemeyecek durumda olduğunu, hizmet kusurlarının bulunduğunu ve bu nedenle zararının tazmini talep etmiştir. Davalı ise yaşanan hadiseden dolayı mahçup olduklarını ne var ki; zararı tazmin edemeyeceklerini beyan etmiştir. İşbu sebeple Sayın Başkanlığınıza başvurma zorununluluğu hasıl olmuştur.

 

             Yaşanan hadiseye …….. mağazası çalışan X şahit olduğu gibi, Sayın Heyetinizin talebi halinde şahitlik yapacaktır. Aynı zamanda dava konusu mont ……….. mağazasında hıfz edilmiş olup, gene Sayın Heyetinizin talebi halinde oluşan zararın tespiti amacı ile incelemelerinize sunulacaktır. Gene eğer Sayın Heyetinizin montun orjinal halini görmek istemesi halinde X mağazasından tarafımızca bir örnek getirtilebilecektir.

 

             Dava konusu mont ise 3.299.00 TL değerinde olup, gerek mağaza içinde satılan ürünün etiket fotolarında ve gerekse Network markasının internet sitesinde yer alan ürünün satış fiyatının 3.299,00 TL olduğuna dair fotoğraflar gene dilekçemiz Ek’inde Sayın Heyetinize arz etmekteyiz(Ek3). Ürünün mislinin değeri bu tutarda olup, müvekkilin zararının tazminini talep etmekteyiz.

 

             Yaşanan hadise açıkça hizmetin ayıplı olarak verilmesinden ibaret olup, hizmet veren bu ayıbından sorumludur. Ayıplı hizmet bilindiği üzere TKHK’nun 13. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik ve niteliği etkileyen niceliğe aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydayı azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet kabul edilir. Müvekkil aldığı ayıplı hizmet sonucunda mağdur olmuştur. Çok yüksek bir bedelle heves ederek aldığı montunu sadece bir kaç kez giyebilmiş ve davalının ağır ihmali sebebi ile kullanım amacını yitirmiştir.

 

             Kuru temizleme firması, hem Tüketici Kanununa göre ayıplı bir hizmet vermiş hem de İstanbul Ticaret Odası’nın çıkardığıGiysilerin Ve Tekstil Ürünlerinin Temizliğine İlişkin Uyulması Zorunlu Mesleki Karar isimli karara aykırı davranmıştır. Söz konusu Mesleki Kararın 6. Maddesinde de belirtildiği üzere Firmalar, giyim eşyası veya diğer tekstil ürünlerinin üzerinde bulunan temizleme talimatına veya kumaşın cins ve özelliğine uygun olarak temizlik işlemi yapmak zorundadır. Söz konusu giyilemez hale gelen montta nasıl temizleme yapılmasına dair çok sayıda uyarı ve yasak işareti mevcut olmasına rağmen firma buna uygun bir temizleme yapmamıştır. Bu durum gerek sunacağımız delillerde gerekse sayın heyetinizin veya bir bilirkişinin ceketi incelemesi sonucunda görülecektir. Bu sebeple zarardan kuru temizleme firması sorumludur. Zira aynı uyulması gerekli mesleki kararın 7. Maddesinde de ”Temizleme talimatına veya kumaş cins ve özelliğine aykırı olarak yapılan temizleme işlemlerinden ve kuru temizleme yerine tüketicinin bilgisi olmadan yapılan sulu yıkama işleminden meydana gelecek bozulmalardan temizleyici firma sorumludur. bu durum açıkça belirtimiştir. Ayrıca İTO’nun başka bir uyulması zorunlu kararı olan Kuru Temizlemede Zarara Uğrayan Mallarla İlgili Riayeti Mecburi Mesleki Kararı’nın 10. maddesinde yer alan metinde “Bu kararın 7 ve 8’inci maddelerinde belirtilen hatalardan meydana gelen bozukluklar nedeniyle firma, bozulan eşyanın temizleme değerinin 10 katı tutarında tüketiciye tazminat öder” şeklinde kararı mevcuttur.

 

 

             TKHK m.15’te hizmetin ayıplı ifa edilmesi durumunda, tüketicinin, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini kullanılabileceğini belirtmiştir. Ücretsiz onarım ve bedelden indirim seçimlik hakkının söz konusu uyuşmazlıkta faydasız olacağı açıktır. Bu sebeple sözleşmeden dönme seçimlik hakkını kullanılması ve bunun sonucunda firmanın, müvekkilin ödemiş olduğu miktarın tamamını faiziyle beraber tarafımıza iade etmesi zorunludur.

 

             Aynı zamanda TKHK 15. Maddenin son fıkrası gereğince; “Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.” hükmü mucibince, BK. 112. Maddesinde de görüleceği üzere ”Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.” sözleşmeye aykırılık sebebiyle tazminat istemesinin önünde bir engel yoktur. TKHK’nin kendisine tanıdığı hakları kullanamayan, kullanmak istemeyen veya kullandığında zararının hepsi karşılanmayan tüketici her zaman bu yola başvurabilir. Bu sepeple oluşan doğrudanzararımız olan 3.299,00 TL ceket bedelinin BK. 112. Md. uyarınca firmadan tazmin edilip tarafımıza verilmesi gerekmektedir.

 

             Buna mukabil olarak; Kuru Temizlemede Zarara Uğrayan Mallarla İlgili Riayeti Mecburi Mesleki Kararı’nın 10. maddesinde yer alan metinde “Bu kararın 7 ve 8’inci maddelerinde belirtilen hatalardan meydana gelen bozukluklar nedeniyle firma, bozulan eşyanın temizleme değerinin 10 katı tutarında tüketiciye tazminat öder” hükmü gereğince ödenen kuru temizleme bedelinin 10 katı tutarında tazminat bedelinin de tarafımıza ödenmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, TBK,TKHKve ilgili yasal mevzuat

 

DELİLLER:

 

 • Kuru Temizleme Firması tarafından ayıplı hizmete konu temizleme işin verilen fiş (Ek1),
 • Ayıplı hizmet sonucu zarar gören ürüne ait fotoğraflar (Ek2),
 • Ürünün orjinal halini ve bedelini gösteren fotoğraflar (Ek3),
 • Emsal kararlar (Ek4),
 • Tanık Beyanı ( Mağaza çalışını Erdal Yılmaz’ın şahitliği)
 • Müvekkilin ürünü aldığına dair fatura
 • Zarar gören mont ve montun orjinal hali üzerinde yapılacak inceleme,
 • Bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

 

 

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplere binaen, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

 

 • Ayıplı hizmet nedeni ile kullanılamaz hale gelen montun bedeli olan 3.299,00TL’nin tarafımıza ödenmesini,

 

 • Sözleşmeden dönme hakkımızı kullanmamız sebebiyle firmaya verdiğimiz 130,00 TL kuru temizleme bedelinin ayıplı hizmet nedeniyle tarafımıza iadesini,

 

 • İTO’nunKuru Temizlemede Zarara Uğrayan Mallarla İlgili Riayeti Mecburi Mesleki Kararı’nın 10. Maddesi gereğince kullanılamaz hale gelen montun temizleme değerinin 10 katı tutarında 1.300,00 TLtazminatın firmadan alınaraktarafımıza ödenmesini,

 

 • Türkiye Barolar Birliği’nin 28/12/2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 1.Bölüm 2.Kısım ve 6. maddesi gereğince davalı aleyhline vekalet ücretine ve yargılama giderlerine

 

Hükmedilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz

 

 

                                                                                         Başvuran Vekili      

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi Örneği

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.