Trafik Kazası Taksirle Yaralama KYOK’a İtiraz

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SORUŞTURMA NO :

KARAR NO :

İTİRAZDA BULUNAN ŞİKAYETÇİ :

İTİRAZDA BULUNAN ŞİKAYETÇİ VEKİLİ :

ŞÜPHELİ :

KONU : Kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırılarak suçun kovuşturulması istemlidir.

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ :

KARAR ÖZETİ:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Sor. No:2021 ve Karar No:2021 sayılı kararıyla şüpheli hakkında “kusurunun bulunmadığı, şüphelinin üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı…” bahisle atılı suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği görülmüş ise de, işbu kararın hukuka aykırı olduğu düşünülmektedir. Şöyle ki;

AÇIKLAMALAR

1. Mahkemeniz huzurundaki dava da 02.01.2021 günü saat 13:30 sıralarında şüpheli Ahmet yaya yolundan geçmekte olan müvekkil Ayşe’ye çarpmıştır. Çarpma sırasında müvekkil Ayşe’nin geçtiği yönde yeşil ışık yanmaktadır. …………………… hareket ettikten ve yolun yarısına geldikten sonra şüphelinin seyir istikametinde bulunan ışık yeşile dönmüş, şüpheli seyir halinde olan diğer araçlara nazaran çok hızlı bir kalkışta bulunarak yaya yolundaki müvekkile çarpmıştır. Müvekkil ……………………… çarpma sonucunda bacağı kırılmıştır.

2. Kazaya neden olan Seyhan İlçesi Adana Caddesinde yaptığımız incelemeler ve mobese kayıtları neticesinde müvekkilin herhangi bir kusurunun bulunmadığı, yeşil ışıkta geçerken şüpheliye kırmızı ışık yandığı açıktır. Sürücüler Karayolları Trafik Kanunun “Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu” başlıklı madde 47/b kapsamında “Trafik ışıklarına” uymak zorundadırlar. Yine aynı kanunun 52. Maddesinde “Hızın gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak” başlığı altında “a) Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını azaltmak, b)

Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak,” zorundadırlar. Kazaya ilişkin video izlendiğinde sürücü ışıklarından yeni hareket etmesine rağmen yaya yolundan çok hızlı bir şekilde geçmiş, sağ tarafındaki araç görüş mesafesini azaltmasına rağmen “görüş”üne göre hızını azaltmamıştır. Kamera kayıtları incelendiğinde aynı yönde seyir eden araçların hızı oldukça yavaşken, şüphelinin görüş mesafesi dar olmasına rağmen son gaz hızla müvekkile çarpmıştır. 20 metre ilerideki ışıkta duran bir aracın bu mesafeden bu hızla çıkıp, yayanın bacağını kıracak derecede hıza ulaşması KTK’nın 47 ve 52 maddelerinin ihlali anlamına gelecektir. Şüpheli kazanın oluşumunda kusurunun olduğu açıkken savcılıkça eksik incelemeye gidilerek kusurunun olmadığının belirtilmesi hatalı olmuştur.

3. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için mobese kayıtlarının dosyaya kazandırılması gerekmekte olup, soruşturma dosyasına girmediyse kaza yerine ilişkin kayıtların talep edilmesini diliyoruz.

Tüm açıklamalarımız kapsamında Savcılık Makamının hukuki nitelemesinin hatalı oluşu ve olaya ilişkin olarak yeterli araştırmayı yapmamış olması nedeniyle itiraza tabi kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırılarak şikâyet konusu olayın kovuşturma aşamasına taşınmasını talep etme zorunluluğu husule gelmiştir.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenler ve makamınızın resen gözeteceği diğer hususlar çerçevesinde;

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Sor. No:2021 ve Karar No:2021 sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın kaldırılması ve şüpheli hakkında kamu davasının açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Müşteki Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir