Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Dava Dilekçesi

ADANA( ) MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

Adres: 

VEKİLİ   : Avukat Saim İNCEKAŞ

Adres:  Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI :

Adres:

KONU   : Ek Maddi Tazminat Talebimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ    :               …………….. TL

AÇIKLAMALAR  :              

  1. ………… çevre yolu üzerinde bulunan … mevkiinde, karşıdan karşıya geçerken ………. Otobüs Firmasına ait ………..plakalı otobüsün araç aşırı hızlı olması nedeniyle çarpması neticesinde müvekkillerimin babası vefat etmiştir. Destekten yoksun kalan müvekkillerim adına açmış olduğumuz maddi ve manevi tazminat davası müvekkillerim lehine sonuçlanmıştır. Açmış olduğumuz lehimize sonuçlanan ve kesinleşen davada maddi tazminata ilişkin olarak haklarımızı saklı tutmuştuk.
  2. ……..(..). Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… gün ve Esas ……/…, Karar ………./… sayılı dosyada mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, bilirkişi maddi tazminat miktarını hesap etmiş olup, zararımızın talep ettiğimiz miktardan …………..Türk Lirası daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Mahkeme talebimizden fazlaya karar veremeyeceği için bilirkişi raporunda daha fazla bir tazminat tespit edilmesine rağmen talebimizle bağlı kalarak karar vermiştir. Müvekkillerim lehine olan aradaki bu farkı ek bir maddi tazminat davası ile talep etme zarureti hâsıl olmuştur. Tüm deliller kesinleşen dosyada bulunmaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER           :              6098 sayılı TBK. md. 49 vd. ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU :               Yukarıda açıklanan nedenlerle, ………. Türk Lirası ek maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen alınmasına ve yargılama giderlerinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu 4293

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir