Trafik Kazası Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçe Örneği

Trafik Kazası Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçesi -1-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN DAVACI                                           :

İtiraza Konu Tutanağın Tanzim Tarihi        :

İtiraza Konu Tutanağın Tebellüğ Tarihi     

İTİRAZ KONUSU                                   : Trafik  denetleme şube müdürlüğü, trafik ekiplerince  ……….. tarihli tespit tutanağına itirazım  hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

………… tarihinde benim sevk ve idaremdeki ………….. PLAKALI  araç ile ………. Cad. istikametine doğru seyir ederken sol sinyalimi vererek ……….. Caddesine dönmek için aracımı sola doğru yönlendirdim. Bu esnada arkamda olan ve beni sollamaya çalışan 06 ………. plakalı araç benim kontrolümde olan ………….. plakalı araca çarptı. …….. plakalı araçta bulunan yolcu ………. yaralandığı için trafik ekibi çağırdık ve tutanak tutuldu. Yaralamalı trafik kazası olduğu için karakola giderek ifade verdik Kazanın meydana geldiği yol, tek şerit gidiş ve tek şerit dönüş olmak üzere araç sollamaya uygun olmayan bir yoldu ve …………. plakalı araç, kazanın meydana geldiği bölge için olan azami hız sınırının çok üstündeydi. ……….. plakalı araç sürücüsü ………….’ın ……….. tarihinde …….. Polis Merkezinde verdiği ifade de, kaza mahalinde karşı araç sürücüsü tarafından hız sınırlarına uyulmadığını teyit eder niteliktedir. Karşı araç sürücüsü,cenazelerinin olduğunu ve bu sebeple cenazeyi taşıyan ambulansı takip ettiklerini; hız sınırlarına uymadıklarını da ifadelerinde belirtmişlerdir. ………. plakalı araçta bulunanlar olayı gerçekleştiği şekilde anlatmasına rağmen ve kazanın meydana gelmesinde hiçbir kusurum olmadığı halde ‘’Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak’’ kural ihlali yaptığımdan bahisle tutanak tanzim edilmiştir. Tarafımın şerit izleme ve değiştirme kuralına uymama kural ihlali yaptığımı ve yüzde yüz kusurlu olduğumu gösterir bir delil de bulunmamaktadır.

Olay ile ilgili karakolda verilen ifadelere bakıldığında gerçek hatanın kimde olduğu anlaşılacaktır. Çünkü; söz konusu kazanın meydan geldiği yol tek şerit olup ‘’sollama’’ yapılmayacak bir mevkidedir. ……….. plakalı araç, takip mesafesini korumayıp sollama yasağını ihlal ederek aracıma çarpmıştır.

Trafik kazası tespit tutanağı gerçeği yansıtmamaktadır.Kazanın meydana gelmesinde hiçbir kusurum olmadığı halde tüm kusur tarafıma izafe edilmiştir.Yukarıda açıkladığım nedenlerle ………. tarihli Trafik Kazası Tespit Tutanağına itiraz etmekteyim.

 

DELİLLER            : NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ , KAZA  TUTANAĞI, OLAYLA İLGİLİ FOTOĞRAFLAR, KARAKOL İFADELERİ.

 

SONUÇ VE İSTEM: Kazaya sebebiyet veren, kusurunu ve dikkatsizliğini  ikrar eden ……. PLAKALI araç sürücüsü olması nedeniyle ve yukarıdaki ifademde de izah ettiğim üzere ……….. tarihli ve ……….. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ – TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ tarafından düzenlenen ÖLÜMLÜ/YARALAMALI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞINA itiraz etmekteyim.Arz edilen nedenlerle kaza tespit tutanağının iptaline karar verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla.

                                                   İTİRAZ EDEN DAVACI

Vekili Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu: 4293

 

EK

-Trafik Kazası Tespit Tutanağı

Trafik Kazası Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçesi -2-

SULH CEZA  HAKİMLİĞİ’NE

İtiraz Eden:

İtiraza Konu Tutanağın

Tanzim Tarihi:

 

İtiraza Konu Tutanağın

Tebellüğ Tarihi:

İTİRAZ KONUSU : X Jandarma Trafik Tim. Karakol Komutanlığı’nın X tarihli kaza tespit tutanağına itirazım hk.

AÇIKLAMALAR:

1- 1……..tarihinde benim sevk ve idaremdeki……….. plakalı hususi otomobilim ile .. Mahallesi istikametinden ………… Mahallesi istikametine seyir ederken ,Sürücü ………..sevk ve idaresindeki………….plakalı minibüs ile ….. Mevkiinde  çarpışma oldu. Bu yol çift yönlü olarak araç trafiğinde kullanılmaktadır.

2-…….plakalı araç sürücüsü şerit ihlali yapmak suretiyle kaza yapmama sebep olmuştur. Kaza olduğu zaman jandarma personelleri olay yerine geldiler ve kaza tespit tutanağı tutuldu. Ancak ben ve aracımda yolcu olarak bulunan …… yaralı olduğundan ambulansla………… Devlet Hastanesi’ne sevk edildik. Kaza tespit tutanağı tutulurken kazanın olduğu mahalde bulunamadık.

Kazada ………   plakalı araç sürücüsü kusurlu olduğu halde ben de kusurlu taraf olarak gösterilmişim. Oysa ki kazaya sebebiyet veren ……… plakalı araç sürücüsü aşırı hızlı ve kontrolsüz olarak ilerlemekteydi. Kazanın olacağını öngördüğünde herhangi bir fren hamlesinde bulunmak yerine gelip kullandığım araca çarptı. Araca çarptıktan sonra ancak yavaşlayıp durabildi. Benim ise hava şartları gereği herhangi bir hız yapma şansım yoktu, yokuş yukarı seyir halinde idim. Asıl yokuş aşağı inen hızını ve hava şartlarına uygun olarak trafik durumunu göz önünde tutmayan …….. plakalı araç sürücüsü…………’tir.

Olay ile ilgili hız yapmadığıma ve hava şartları ile yol durumuna uygun olarak ilerlediğime dair şahitlerim bulunmaktadır  ve olay ile ilgili fotoğraflar da dosyada mevcuttur. Ben yokluğumda tutulan tutanağı kesinlikle kabul etmiyorum, itiraz ediyorum.

DELİLLER          : Kaza Tespit tutanağı, Savcılık Dosyası içeriğinde bulunan fotoğraflar vb.

SONUÇ VE İSTEM: Benim yukarıdaki ifademde izah ettiğim üzere X tarihinde  Savcılıktan tarafıma verilen maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağına iş bu adli dilekçem ile itiraz etmekteyim. Kazaya sebebiyet veren  ……plakalı araç sürücüsü olması nedeni ile söz konusu kaza tespit tutanağına itiraz etmekteyim. Bunun  için gerekli olan işlemlerin yapılmasını saygılarımla talep ederim.

 İtiraz Eden

Trafik Kazası Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçesi -3-

ADANA (  ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Kaza tespit tutanağının yanlış tutulması sebebiyle iptaline ve sigorta şirketi tarafından haksız olarak tahsil edilmiş araç hasar bedelinin ve değer kaybının rücuen tazmin talebine ilişkin.

AÇIKLAMALAR

*** ****  tarihli saat *** **** ’de gerçekleşen kaza neticesinde hukuka aykırı olarak düzenlenmiş olan tutanakla birlikte araç hasar bedeli ve değer kaybı olarak müvekkilin ödemiş olduğu bedelin talep edilmesi gereği hasıl olmuştur.                                                   

Şöyle ki ;

1- Öncelikle kaza bir zincirleme trafik kazasıdır. Esasında müvekkilimin kullandığı aracın önündeki aracın durmasıyla müvekkilimin aracı da durmuştur. İşte bu esnada müvekkilin aracı durmuş vaziyette iken  06 *** ***  plakalı aracın sürücüsü zaten kaza öncesinde sol şeritte müvekkilin aracını takip etmektedir ve kazayı farkedince de durmamak için orta şeride geçmeye çalışmıştır.Akabinde bunu başaramayarak müvekkilin kullandığı araca 06 **** **** plakalı araç arkadan hızla çarparak bir zincirleme kazaya sebebiyet vermiştir.Kaldı ki zaten müvekkilin aracı eğer hareket ediyor olsa idi öndeki araçta çok çok daha fazla hasarlar meydana gelirdi.Arkadaki aracın oldukça sert çarpması sebebiyle müvekkilimin kullandığı araçta da hasarlar meydana gelmiştir ve bu durum tutanağa geçmemiştir.Önemle ve dikkatle belirtmek gerekir ki kaza tespit tutanağı müvekkilin yokluğunda tutulmuştur.Esasında bu durum olayın süreç esnasında da ne kadar yanlı ve hukuka aykırı ilerlediğinin kanıtıdır.

2- Müvekkilim uzun yıllardır gerek şehir içi gerek ise şehir dışı uzun mesafelerde araç kullanmış deneyimli bir şofördür. Dolayısıyla yaşanan bu vaka neticesinde kendi aracında da hasarlar meydana gelmesine ek olarak tutulan kaza tespit tutanağı ve bunun neticesinde belirlenen bir bedel de ödeyerek oldukça mağdur edilmiştir.Tutulan tutanağın muhtevasına bakıldığında hayatın olağan akışına uymayan durumlar esasen oldukça göz önündedir.Zincirleme bir kazada sadece bir aracın kusurlu bulunması ve onun tüm hasarları ödemeye itilmesi oldukça yanlıştır.    

3- Olayın oluş şekli tutanağa yanlış geçmiştir.Müvekkilin kullandığı 06 **** **** numaralı aracın önündeki 06 **** **** numaralı araca doğrudan çarptığı tutanağa geçmiştir.Tutanak tarihi****, kaza sıra no **** saat ***  şeklindedir.Aslında burada **** Sigorta A.Ş’nin  06 **** Plakalı, ***** TCKN/lu Musa Koru’nun sahibi olduğu **** Acente Nolu ,****  poliçe numaralı sigortalının kullandığı araç müvekkile çarpmakta %100 kusurludur.Bu hususta tutanağı tutan polisler hakkında ayrıca ve evleviyetle suç duyurusunda bulunulmuştur. Esas …. Karar savcılık kyok kararı        .Ayrıca yine ivedilikle Ankara Valiliği’ne ve  Ankara İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne de derhal tutanağın yanlış tutulduğu ifade edilerek itiraz edilmiş fakat bu durum dikkate alınmamıştır.Akabinde de **** SİGORTA A.Ş’ye de tutanağın yanlış tutulduğunun kaldı ki zaten herhangi bir bağlayıcılığı olmadığı dolayısıyla bunun haksız ve hukuka aykırı olarak bedel tahsilinde bulundukları ifade edildiyse de yine bu yol da sonuçsuz kalmıştır.Ezcümle dava açma gereği hasıl olmuştur.

4- Olaya dair kaza görüntüleri ekte verilmekle birlikte müvekkilin sürücü belgesi ve araç kullandığı sürece bakıldığında ne kadar deneyimli olduğu ve böyle bir kazaya sebebiyet vermeyeceği aşikardır. Sonuç olarak müvekkil yokluğunda tutulan ve hayatın olağan akışına göre gerçekleşmesi mümkün olmayacağı oldukça gözler önünde olan bu hadise sonucu tutulan  tutanağın iptaline ve mahkeme nezdinde de bilirkişinin atanmasını ve bilirkişi raporunun düzenlenmesini  görüntüler ve belgeler kapsamında anlaşılacağı üzere müvekkilimin ödediği bu bedelin iadesini talep etmekteyiz.

5- Resmî Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmî Gazete Sayısı: 23053 olarak ifade edilen “Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde 21.03.2012 gün 28240 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle, Yönetmeliğin 156. Maddesi 1.fıkrası a/3. Bendi   ”Tutanak düzenleyenler, tutanakta taraflar için kusur oranı belirtmeksizin sadece kazanın oluşumunda kimin hangi trafik kuralını ihlal ettiğini belirtirler.”şeklindedir.

Mehaz yönetmeliğe göre açıkça ifade edildiği üzere bir kusur nitelendirmesi yapamayacak konumda bulunan kolluk kuvvetlerinin düzenlemiş olduğu kaza tespit tutanağına dayanarak sigorta şirketinin bu tutanağı bağlayıcı addetmesi ve bedel tahsil etmesi evleviyetle hukuka aykırıdır.Çünkü kaza tespit tutanağı bilirkişi raporu değildir[1].   Kaldı ki bilirkişi raporu dahi kesin delil niteliği taşımadığından tekraren belirtmek gerekir ki bağlayıcılığı yoktur.

6– “Bazı kaza tesbit tutanaklarında 8/8 oranına göre kusur dağılımı yapılmakta ise de,sözkonusu trafik görevlilerinin mahkemece bilirkişi olarak görevlendirilmiş olmadıkça kusur dağılımı yönünde görüş bildirme yetkileri yoktur.Trafik polisleri sadece,kazanın meydana geliş biçimi,yol ve hava koşulları,araçların teknik durumlarını belirlemekle yetinmek zorundadırlar.8/8 üzerinden dağıtılan kusur bölümü varsa,bu bölüm yok sayılacaktır.”
(11HD 24.3.1980- 1609-1474)
” gerekçesiz olarak sadece kusur oranını belirleyen rapor,hukuken değer ifade etmez”
2. CD 1.3.1990 1460-2229″,


“taraflar itiraz etmemiş olsalar bile,savunma ve tanık beyanlarına,oluşa uygun düşmeyen yetersiz ve tereddüt doğurucu rapora dayalı hüküm verilemez”;
2 CD 26.6.1990-6713-7227″

” Gerek cezada gerek hukukta trafik polisince veya Jandarmaca düzenlenmiş tutanaklar bilirkişi raporu olarak kabul edilemez. ” 2 CD 14.6.1995 5638/7229

” Bilirkişi raporu delil değildir,delillerin değerlendirilmesine yardım eden düşüncelerdir.
Olayı takiben C Savcısı keşif yapmış,mahallinde şahit dinlenmiş,mevcut iz ve delilleri saptamıştır.
Üç bilirkişi raporu alınmıştır. BU raporların hangisinin oluşa uygun olduğunun mahkemece saptanması zorunludur.
Yargıtay”ın olaya uygun düşen bilirkişi mütalaasını esas alması ve mahkemenin takdirindeki yanılgı nedeniyle hükmü bozma görevi vardır. Kaldı ki,bilirkişi raporları delil olmayıp,delillerin değerlendirilmesine yardımcı olan düşüncelerdir.Bilirkişi mütalaaları mahkemece kabule şayan görülmezse,elbette mahkeme gereğini düşünür ve yerine getirir. Bu nedenle özel daire bozma kararına uyulması gerekirken direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” CGK 18.4.1983 9-85/18

“Oluşa uygun olmayan ve içeriği kuşkulu bilirkişi raporlarına dayanarak hüküm kurulamaz,her türlü kuşkudan uzak,oluşa uygun verileri içeren,uzman bilirkişi heyetinden (Adli Tıp Kurumu ,Karayolları Genel Müd.veya İTÜ den seçilecek)rapor alınması gerekir.”
2 CD 30.9.2002 14940-16122
2 CD 30.9.2002 14866-16194
2 CD 16.9.2002 12324-15089… Bu son kararda : ” hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunun kamyonetteki tanıkların ifadesine göre düzenlendiği,kazaya karışan diğer araçtaki tanıkların ve sürücüsünün beyanlarının dikkate alınmadığı tartışılmadığından,raporun kuşkulu olduğu,bir kez de Adli Tıp KUrumu veya İtü”den ya da Karayolları Genel Müd. den konunun uzmanı olan üç kişilik heyet oluşturularak yeniden rapor alınarak sonucuna göre değerlendirme yapılmasının gerekmesi” gerekçesi ile karar bozulmuştur.

” Adli Tıp Kurumu raporunun oluşa uygun olmadığının anlaşılması halinde Teknik Üniversite veya Karayolları Genel Müd. görevlilerinden yeniden rapor alınmalıdır.”2 CD 6.4.1999 983-3883 ve 2 CD 4.2.1999 15607-739

“Kusur,değer yargısı niteliğinde bir kavramdır.Hukuka aykırı bir davranıştır.Kusur ve derecesini belirlemek yargıcın görevidir.”

Yargıtay kararları ve yapılan atıflar neticesinde salt kaza tespit tutanağına dayanılarak müvekkilin kusurlu buluması ve neticesinde araç hasarının bedelini ödemesi **** SİGORTA A.Ş’nin mesnetsiz bir şekilde yaptığı tahsilata ilişkindir.

7- Tüm bunlar ifade edilenler gereği yanlış ve hukuka aykırı olarak tutulan ve yine bunu takip eden hukuka aykırılıklar olarak gerekli birimlere tutanağın iptali için yapılan başvurular sonuçsuz  kalmıştır.Sigorta şirketinin bu tutanağı bağlayıcı olarak görmesi ve bunun neticesinde bedel tahsilatında bulunması da yine hukuka aykırılığı içinde barındırmaktadır.İvedilikle bilirkişi incelenmesinin yapılmasını ve akabinde araç hasar bedeli ve değer kaybı olarak fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 10.000 TL’nin tarafımıza iadesinin yapılmasını talep etmekteyiz.

DELİLLER                          :  Tanık,Bilirkişi,Protokoller,İhtarnameler ve sair her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER       :     HMK ,KTK ,TBK ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önüne alınacak sebeplerle,özel hukuka ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ,yukarıda belirtilen durumlar sebebiyle ödenen bedeline ek olarak araç değer kaybının şimdilik 10.000 TL belirlenerek tarafımıza iadesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. tarih

    DAVACI VEKİLİ

EKLER

1-17429 sayılı Kaza Tespit Tutanağı

2-Aracın Masrafını Gösterir Fatura

3-Kazanın Geniş Açıdan Görüntüsü

4-Teker Birleşme Tutanağı

5-Ruhsat Fotokopisi

6-Onanmış Vekaletname Sureti

ÇELİK AHMET,ÇELİK ,TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT VE SİGORTA SORUMLULUĞU HUKUK VE CEZA SORUMLULUĞU,SEÇKİN,NİSAN 2017

YARGITAY ONURSAL ÜYESİ SN. ÇETİN AŞÇIOĞLU

Sonuç olarak; Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık Bürosu “trafik kazaları kaynaklı” davalarda profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Avukat Saim İNCEKAŞ Adana merkezli çalışmakta olup İncekaş Hukuk Bürosu adresi şu şekildedir: Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41, Seyhan/Adana. Avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için direkt olarak “05349109743” numarasını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Trafik Kazası Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçe Örneği
Trafik Kazası Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçe Örneği

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

blank
Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Araştırma Görevlisi İlanının İptali Davası

ADANA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVANIN KONUSU …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.