Trafik Kazası Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçe Örneği

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN DAVACI                                           :

ADRES                                                                         :

İtiraza Konu Tutanağın Tanzim Tarihi        :

İtiraza Konu Tutanağın Tebellüğ Tarihi     

İTİRAZ KONUSU                                   : Trafik  denetleme şube müdürlüğü, trafik ekiplerince  ……….. tarihli tespit tutanağına itirazım  hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

………… tarihinde benim sevk ve idaremdeki ………….. PLAKALI  araç ile ………. Cad. istikametine doğru seyir ederken sol sinyalimi vererek ……….. Caddesine dönmek için aracımı sola doğru yönlendirdim. Bu esnada arkamda olan ve beni sollamaya çalışan 06 ………. plakalı araç benim kontrolümde olan ………….. plakalı araca çarptı. …….. plakalı araçta bulunan yolcu ………. yaralandığı için trafik ekibi çağırdık ve tutanak tutuldu. Yaralamalı trafik kazası olduğu için karakola giderek ifade verdik Kazanın meydana geldiği yol, tek şerit gidiş ve tek şerit dönüş olmak üzere araç sollamaya uygun olmayan bir yoldu ve …………. plakalı araç, kazanın meydana geldiği bölge için olan azami hız sınırının çok üstündeydi. ……….. plakalı araç sürücüsü ………….’ın ……….. tarihinde …….. Polis Merkezinde verdiği ifade de, kaza mahalinde karşı araç sürücüsü tarafından hız sınırlarına uyulmadığını teyit eder niteliktedir. Karşı araç sürücüsü,cenazelerinin olduğunu ve bu sebeple cenazeyi taşıyan ambulansı takip ettiklerini; hız sınırlarına uymadıklarını da ifadelerinde belirtmişlerdir. ………. plakalı araçta bulunanlar olayı gerçekleştiği şekilde anlatmasına rağmen ve kazanın meydana gelmesinde hiçbir kusurum olmadığı halde ‘’Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak’’ kural ihlali yaptığımdan bahisle tutanak tanzim edilmiştir. Tarafımın şerit izleme ve değiştirme kuralına uymama kural ihlali yaptığımı ve yüzde yüz kusurlu olduğumu gösterir bir delil de bulunmamaktadır.

Olay ile ilgili karakolda verilen ifadelere bakıldığında gerçek hatanın kimde olduğu anlaşılacaktır. Çünkü; söz konusu kazanın meydan geldiği yol tek şerit olup ‘’sollama’’ yapılmayacak bir mevkidedir. ……….. plakalı araç, takip mesafesini korumayıp sollama yasağını ihlal ederek aracıma çarpmıştır.

Trafik kazası tespit tutanağı gerçeği yansıtmamaktadır.Kazanın meydana gelmesinde hiçbir kusurum olmadığı halde tüm kusur tarafıma izafe edilmiştir.Yukarıda açıkladığım nedenlerle ………. tarihli Trafik Kazası Tespit Tutanağına itiraz etmekteyim.

 

DELİLLER            : NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ , KAZA  TUTANAĞI, OLAYLA İLGİLİ FOTOĞRAFLAR, KARAKOL İFADELERİ.

 

 

SONUÇ VE İSTEM: Kazaya sebebiyet veren, kusurunu ve dikkatsizliğini  ikrar eden ……. PLAKALI araç sürücüsü olması nedeniyle ve yukarıdaki ifademde de izah ettiğim üzere ……….. tarihli ve ……….. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ – TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ tarafından düzenlenen ÖLÜMLÜ/YARALAMALI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞINA itiraz etmekteyim.Arz edilen nedenlerle kaza tespit tutanağının iptaline karar verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla.

 

                                                   İTİRAZ EDEN DAVACI

Vekili Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu: 4293

 

 

EK

-Trafik Kazası Tespit Tutanağı

bir yorum bırakın