Trafik Kazası Tali Kusur Ceza Temyiz Dilekçesi

Trafik Kazası Tali Kusur Ceza Temyiz Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ) CEZA DAİRESİNE

DOSYA NO                                      : …. /… E.

TEMYİZ EDEN

SANIK                                              :

MÜDAFİİ                                         :

MÜDAHİL                                       :

VEKİLİ                                           :

KONU                                               : Bölge Adliye ( ) Ceza Dairesi’nin  … tarih, … E. , … K. Sayılı kararının BOZULMASI ve müvekkil üzerine atılı suçu işlemediğinden yapılacak yargılama neticesinde sanık X’nin BERAATİNE karar verilmesi istemlidir

TEBLİĞ TARİHİ                            :

AÇIKLAMALAR                            :

Müvekkil X hakkında maktul X’a karşı taksirle ölüme neden olma suçunu işlediği iddiası ile X Asliye Ceza Mahkemesi’nde yukarıda belirtilen esas numaralı dosyası ile kamu davası açılmış olup X tarihinde sanığın TCK m 85 uyarınca taksirle ölüme sebebiyet verme suçu oluştuğu, sanığın tali kusurlu olduğu dikkate alınarak 2 yıl mahkumiyetine karar verilmiş, sanığın duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak cezası 1/6 oranında indirilmiş, ancak sanığın sabıkasız oluşu ve mahkemece gözetilen diğer nedenlerle TCK m 50 uyarınca ceza 12.000TL ADLİ PARA CEZASINA çevrilmiştir. Kararın istinaf incelemesinde de müvekkil her ne kadar en hafif haliyle tali kusurlu sayılsa da müvekkil üzerine atılı suçu işlemediğinden işbu temyiz başvurusunda bulunma zarureti doğmuştur. Şöyle ki ;

Müvekkil, 02.10.2009 tarihinde Konya Yolu üzerinde Emek-Gölbaşı istikametinde 06 MKC 60 plakalı aracıyla yasal hız sınırları içerisinde seyir halindeyken AŞTİ hizasına geldiğinde müteveffa Fatma BAYRAKTAR’ın aniden önüne çıkması sebebiyle dava konusu elim hadise meydana gelmiştir.

Kazanın meydana geldiği Konya Yolu yoğun trafiğe sahip 4 şeritli bir yoldur ve kaza anında müvekkil soldan ikinci şeritte seyir halindedir. Ayrıca yolun orta kısmında karşıdan karşıya geçmeyi önlemek amacıyla 2 metre yükseklikte demir parmaklıklar bulunmaktadır. Karşıdan karşıya geçiş için ise kaza mahallinin yakınında yaya üst geçidi bulunmaktadır. Bu demir parmaklıklar yola bir yayanın çıkma ihtimalini sürücüler açısından düşünüldüğünde azaltmaktadır. Ancak Yerel mahkemece gerekli keşif incelemesi dahi yapılmadan hüküm tesis edilmiştir.

Bahsedildiği üzere kazanın gerçekleştiği yol karşıdan karşıya geçişe uygun bir yol değildir ve maktul müvekkilin ön ilerisindeki kamyonun önünden aniden müvekkilin önüne çıkmıştır. Ne yazık ki müvekkil fren de dahil olmak üzere her türlü tedbire başvurmasına rağmen kazanın gerçekleşmesini engelleyememiştir. Bu husus tanık Baki ÇAĞLAR’ın beyanları ile de sabittir. Ayrıca yukarıda altını çizdiğimiz yasal hız sınırları içerisinde hareket edildiği hususu da tanık Baki ÇAĞLAR’ ın beyanları arasındadır.

Kazaya ilişkin trafik ekipleri tarafından tutulan olay yeri tutanağında “Yaralı yaya Fatma BAYRAKTAR olay yerinde yayaların karşıdan karşıya geçmemesi için orta refüj demir parmaklıklar yapılmasına rağmen, akıcı trafiğin içinden karşıdan karşıya geçmekte ısrar ettiği, 203 metre ilerideki yaya üst geçidini kullanmadığından 2918 S. K.’nin yayalara ait kusurlardan kod 4 nolu kuralını ihlal etmiştir” ifadeleri yer almıştır. Olay yeri tutanağından da açıkça anlaşılacağı üzere, maktul ağır kusurlu olarak bulunmaktadır ve müvekkilin aldığı tedbirler kazanın gerçekleşmesine engel olamamıştır.

Kazanın gerçekleşmesinin ardından müvekkil aracını kenara çekerek hemen 112 Acil Servisi aramış ve maktul ile ilgilenmiştir. Elinde olmayan nedenlerle ve maktulün kusuruyla gerçekleşen kazanın sonuçlarını telafi edebilmek için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Müvekkil elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen kusurlu olmadığı halde cezalandırılmış vaziyettedir.

Netice itibariyle müvekkilin de manen bedel ödemesine neden olan bu hadise, maalesef müteveffa X’ ın ağır kusuru nedeniyle gerçekleşmiştir. Müvekkil yasal hız sınırları içinde, hiçbir kural ihlali olmaksızın ve özen yükümlülüklerini yerine getirerek hareket etmiştir. Elim hadisenin gerçekleşmemesi için müvekkil elinden gelen her şeyi yapmıştır ve suçsuzdur. Bu hususlar tanık beyanıyla da sabit olmasına rağmen hukuka ve mantığa aykırı bir şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                   :

DELİLLER                                      :

  • X tarihli trafik kazasına ilişkin trafik ekipleri tarafından tutulan olay yeri tutanağı,
  • Tanık X’ın beyanları
  • Keşif
  • Bilirkişi
  • Ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Bölge Adliye ( ) Ceza Dairesi’nin  … tarih, … E. , … K. Sayılı kararının BOZULMASI ve müvekkil isnat edilen suçu işlemediğinden yapılacak yargılama neticesinde sanık X’nin BERAATİNE karar verilmesi saygıyla talep ederiz. (../../….)

TEMYİZ EDEN SANIK MÜDAFİİ

Ek:

Onanmış vekaletname

Son düzenleme tarihi 31 Ağustos 2020 10:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.