Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Trafik Kazası Sonucu Hastane Masrafları Dava Dilekçesi

Trafik Kazası Sonucu Hastane Masrafları Nasıl Talep Edilir?

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

KONU                                   : Trafik kazası nedeni ile hastaneye ödenen masrafların iadesi istemimizdir.

DAVA DEĞERİ                   :

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilimiz …. ….; dava dışı 3. kişinin işleteni ve sürücüsü olduğu aracın karıştığı trafik kazasında karşı araç içinde yolcu olarak bulunmakta olup, yaralanmıştır. (EK-1)

2-) Müvekkilimiz bu kaza neticesinde 6 ay süre ile geçici iş göremezlik durumunda kalmış olup, ….. TL. de tedavi masrafı yapmak durumunda kalmıştır. (EK-2)

3-) Yargılama sırasında yürürlüğe giren ve 2918 sayılı yasanın 98. maddesinde değişiklik yapan 6111 sayılı Yasanın 59. maddesinde “Trafik  kazaları  nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları  sağlık  hizmet  bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı” düzenlenmiştir.

4-) Bu düzenleme çerçevesinde müvekkilimizin davalı ….. Hastanesine ödemiş olduğu …. TL.nin iadesi için dava açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 2918 S. K. m. 98, 6100 S. K. m. 1, 2

HUKUKİ DELİLLER         :

1-) …/ …/ … tarih ve … sayılı Kaza Tespit Tutanağı,

2-) Hastane kayıtları ve reçeteler

3-) Bilirkişi incelemesi.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı ….. Hastanesine  ödenen …. TL.nin…… tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte iadesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Davacı Vekili

EKLER:

1-) …/ …/ … tarih ve … sayılı Kaza Tespit Tutanağı,

2-) Hastane kayıtları ve reçeteler

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Son düzenleme tarihi 30 Ağustos 2020 17:01

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.