Trafik Kazası Sigortaya Başvuru Dilekçesi

Trafik Kazası Sigortaya Başvuru Dilekçesi -1-


……..SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Adres…)

 

POLİÇE NUMARASI         :

TALEPTE BULUNAN       :

VEKİLİ                                 : Av.

ADRES                                 :

KONU                                   : Fazlaya ilişkin hakkımızı saklı tutmak kaydıyla meydana gelen yaralanmalı ve maddi zararlı trafik kazasında yaralanan müvekkil …………….. ‘nun  geçici iş göremezlik ödeneğinin ve diğer tedavi giderlerinin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile hesaplanarak tarafımıza ödenmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :                     

 1. 10.2018 tarihinde sürücü ………….’ın sevk ve idaresindeki ………… plakalı aracı ile Kırıkkale ili istikametinden Ankara ili istikametine doğru seyir halinde iken, EK’ teki kaza tutanağında belirtilen KIRMIZI IŞIK noktasına geldiğinde, kendisine YEŞİL IŞIK yanarken Ankara istikametine dönmek isteyen içinde Müvekkilin yolcu olduğu sürücü ………….’ın sevk ve idaresindeki ………. plakalı araca çarpmıştır. Kusurlu taraf sürücü ………… olduğu kaza tespit tutanağı ile sabittir.

 1. Bu çarpmanın etkisiyle emekli olan müvekkil yaralanarak olay yerine gelen ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, sol el bileğinde kırıklar meydana geldiği saptanmış ve atel/alçı tedavisi akabinde Maltepe Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilerek fizik muayenesi görmüş ve tedavi giderlerini karşılamak zorunda kalmıştır.(Tedavi giderleri EK’te sunulmuştur.) Tedavi süreci 3 aya kadar uzayan Müvekkil bu kaza nedeniyle geçici iş göremez duruma gelmiştir.

 1. Kazaya karışan ……….. plakalı araç şirketinizce hazırlanmış olan …………. Nolu ZMSS poliçesi kaza tarihinde geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle oluşan geçici iş göremezlik ödeneği ve diğer tedavi giderlerin Karayollar Trafik Kanunu gereği  söz konusu poliçe kapsamında sorumluluğunuz bulunmaktadır.

 1. Yukarıda açıklanan nedenlerle meydana gelen geçici iş göremezlik ödeneği ve diğer tedavi giderlerin hesaplanarak tarafımıza ödenmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 1. Talebimizin KABULUNE ,
 2. Fazlaya ilişkin hakkımızı saklı tutmak kaydıyla müvekkilin geçici iş göremezlik ödeneğinin ve diğer tedavi giderlerinin hesaplanarak kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tarafımıza ÖDENMESİNE,

Karar verilmesini müvekkil adına  vekaleten talep ederim.14.03.2019

           

HESAP BİLGİLERİ

BANKA                     : VAKIFBANK

IBAN                         : TR……………..

HESAB SAHİBİ       : ……………

EKLER

 • Onanmış vekaletname sureti
 • Kaza tespit tutanağı ve ekleri
 • Hastane raporları ve ekleri
 • Tedavi Giderleri ve ekleri
 • Soruşturma dosyası
 • Eksik evrakların varlığı ve istemi halinde bilahare gönderilecektir.

 

TALEPTE BULUNAN VEKİLİ

Av. Saim İNCEKAŞ

Trafik Kazası Sigortaya Başvuru Dilekçesi -2-


X SİGORTA A.Ş.’NE

BAŞVURAN        :

VEKİLİ                 : Av.

MUHATAP          :

KONU                   : Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında, trafik kazasında meydana gelen maddi ve manevi zararların tazmini, sürekli maluliyet tazminatı vb.

AÇIKLAMALAR   :  X poliçe numarası ile X  SİGORTA A.Ş ye sigortalı  ve X sevk ve idaresindeki X plaka sayılı aracın müvekkil X’ un sevk ve idaresindeki  X plakalı motorsiklete çarpması neticesi  yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiş, söz konusu kaza sonucu müvekkil  yaralanmıştır.

Kaza tespit tutanağından da anlaşılacağı üzere kazanın meydana gelmesinde  X plaka sayılı araç sürücüsü X 2918 KTK’nın 571-C (Motorlu araçlardan soldaki aracın sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemek) maddesi uyarınca tam kusurludur.

Kaza sonucu gördüğü tedavi ve yaralanma durumuna ilişkin X Eğitim ve Araştırma Hastahanesi belgeleriyle birlikte yaralanma neticesinde oluşan iş göremezlik durumuna ilişkin X Eğitim ve Araştırma Hastahanesinin X Tarihli belgesini ekte sunuyoruz. Müvekkil rapora göre X tarihinden X tarihine kadar istirahatlidir.

Kazaya karışan X Plaka Sayılı araç, X Poliçe Numarası ile X Sigorta A.Ş. nezdinde sigortalı olup, kaza da sigortalı olduğu dönemde gerçekleşmiştir.

Müvekkilin kaza sırasındaki aylık geliri ….. Tl’dir. Kazaya ilişkin diğer evraklar da ekte ibraz edilmiştir. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Mevzuatı uyarınca, poliçe kapsamında sorumlu olan X SİGORTA A.Ş.’ye, oluşan tüm zararların tazmini için başvurma zorunluluğumuz doğmuştur. Dosyanın geçirdiği aşama da dikkate alınarak, X ’un tedavi masrafları, çalışma gücü kaybı ve tüm zararların tarafımıza ödenmesini, oluşan tazminat bedelinin kaza tarihinden faizi ile birlikte,  bildirdiğimiz hesap numarasına ödenmesini ve durumdan haberdar edilmemizi vekaleten talep  ederiz.  

Ekler:

1-Vekâletname Örneği,

2-Trafik Kazası Tespit Tutanağı,

3-Hastane Evrakları,

4-İfade tutanakları,

Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.