Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Bilirkişi Raporuna Beyan

Mar 30, 2020 | Tazminat Davası Avukatlığı

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Bilirkişi Raporuna Beyan

ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ

Dosya No       : 

Davacı             : 

Vekili               : 

                         

Konu               : Bilirkişi raporlarına karşı beyanlarımız hk.

Açıklamalar    :

1-Yukarıda esas numarası belirtilen mahkemeniz dosyasının X tarihli Bilirkişi Ek Raporu tarafımıza tebliğ edilmiştir .Bilirkişi ek raporunda yer alan bazı hususlar kanaatimizce hatalıdır. HMK.MADDE 282- (1) Hâkim, bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir. Bilirkişinin oy ve görüşleri hakimi bağlamaz, hükmü yer almakta olup .Bilirkişi rapor takdiri mahkemenindir.

2-Müvekkilimiz, meydana gelen trafik kazası neticesinde, yaralanmadan dolayı tedavi sürecince madden ve manen yıpranmış , bir daha eski sağlığına kavuşamayacağı için ruhsal anlamda çöküntüye uğramış manevi zarar görmüştür. Bu kazada  davalı sürücü Saim Aydemir tam (%100 oranında) kusurludur. Kaza nedeniyle , çehresinde sabit eser kalmış keza sol arka kolda (parça kopması nedeniyle)kalıcı iz meydana gelmiş , kulaklarında his kaybı olmuş ve omuz bölgesinde meydana gelen kırık nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanmıştır. Halen omuz bölgesinde 1 adet platin ve 8 vida ile yaşamaktadır. Kaburgalarındaki kırıklarının yanında platinin çıkarılması için yeniden ameliyat olması gerekmektedir .Gerek sakatlık halinin ve vücuttaki sabit izlerin verdiği rahatsızlık gerekse yaşamış olduğu  psikolojik travma sebebiyle müvekkilimiz aşırı derecede üzüntü duymuş ve kendisinin ruh sağlığı bozulmuştur.

3-Dosya üzerinden genel bir değerlendirmeyle müvekkilimizin %15 kolunun hareket kabiliyeti kısıtlı olduğu hayatını önemli ölçüde etkileyeceği ciddi manevi anlamda uzun süre gördüğü tedavi ve hastane masraflarına ilişkin tazminat talepleri ve Kaza sonrası yaşanılan üzüntü ve kederden dolayı manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir.

4-6098 S. BK’ un 49.mad. göre “kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren , bu zararı gidermekle yükümlüdür.” Yine BK ‘un 54. Mad.de bedensel zararlarda tazminatın kapsamı 1- Tedavi giderleri , 2- kazanç kaybı , 3-çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar olayımızda yasada belirtilen zararlar müvekkilimizde  mevcuttur.

5-Müvekkilimizin geçirdiği trafik kazası sonrası 4 aylık iyileşme süresi içerisinde mahrum kaldığı ek ders tutarının, ayrıca müvekkilimizin dava dilekçesi ekinde sunmuş olduğu fatura bedelleri toplamının bilirkişi raporunda gösterilmiş olup bu hak kayıplarının da tarafımıza ödenmesi gerekmektedir.

6-Kalıcı sakatlığın yarattığı ruhsal ve yaşamsal olumsuzluklar ile müvekkilimizin bir genç kız oluşu ve davalının kusur durumu da gözetilerek , yargılamanın son aşamasında sorumluluğun derecesi ve zararın kapsamı belli olmuştur.

Sonuç ve İstem   :  

1-Yukarıda açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne karar verilmesini ,müvekkilimizin geçirdiği trafik kazası sonrası 4 aylık iyileşme süresi içerisinde mahrum kaldığı ek ders ücretleri düşük müracaat takdiri sayın mahkemeye aittir.Ayrıca müvekkilimizin dava dilekçesi ekinde sunmuş olduğu fatura bedelleri toplamının bilirkişi raporunda belirtilmiş olup , bilirkişi raporuna itirazlarımız dikkate alınarak maddi tazminatın kabulüne ,

2-Yukarıda belirtilen nedenlerle , tahkikat sonucunda müvekkilimizin uğramış olduğu  manevi zararının değerinin asgari 50.000.00 TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan 27/10/2014 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile müvekkilimize verilmesine

3-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılardan alınmasına karar verilmesini, vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. tarih

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Bilirkişi Raporuna Beyan

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.