Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi

Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi

  • Müvekkilim X, meydana gelen trafik kazası neticesinde, sol ayağında meydana gelen Fibula Kırığı yüzünden hastanede yatmak zorunda kalmış, bir süre ayağındaki kırık yüzünden olağan hayatında zorluk çekmiştir. Ayrıca yaşadığı kazanın yarattığı psikolojik travma sebebiyle müvekkilim aşırı derecede üzüntü duymuştur.
  • Borçlar Kanunu’nun Haksız Fiillere ilişkin hükümleri çerçevesinde müvekkilimin tazminat hakkı doğmuştur.
  • Aşağıda Tazminat Hukuku çerçevesinde Adana, Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan “trafik kazası nedeniyle tazminat” talepli dilekçe yer almaktadır.

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                :

VEKİLİ                  :

DAVALI                 :

KONU                 : ……….     tarihinde gerçekleşen trafik kazası nedeniyle manevi  tazminat istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

……….. tarihinde saat: …… sıralarında ………………….kavşağında meydana gelen yaramalı trafik kazasında ……. plakalı davalı …………….’ ye ait ve kendi yönetiminde bulunan araç ara sokaktan …… caddesine geçeceği sırada asli kusurlu olarak; müvekkilimin geldiği yöne bakmadan sol ayağının üzerinden geçmiştir.

Meydana gelen trafik kazasında müvekkilim …………….’da yapılan inceleme sonucunda Sol Fibula Kırığı meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu durum …….. tarihli ……….Devlet Hastanesinden alınan Sağlık Kurulu Raporu (EK-2)  ile de sabit bulunmaktadır.

Aynı zamanda ………..Hastanesinden de alınan Genel Adli Muayene Raporundan da (EK-3) anlaşılacağı üzerine müvekkilim ağır yaralanmış olup belli bir süre tedavi görmüştür.

Kaza mahallinde tutulan ……… tarihli Trafik Kazası Tespit Tutanağında (EK-1) kazanın oluşumunda ………….. plakalı araç sürücüsü ………………. 2018 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen sürücü ihlallerinden 53/2’i (Sağ ve sola dönüşlerde kurallara uygun olarak geçiş yapma; yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermek…) ihlal ettiği sabit bulunmuş ve yaya konumunda olan müvekkilime kusur atfedilmemiştir.

Müvekkilim ……………., meydana gelen trafik kazası neticesinde, sol ayağında meydana gelen Fibula Kırığı yüzünden hastanede yatmak zorunda kalmış, bir süre ayağındaki kırık yüzünden olağan hayatında zorluk çekmiştir. Ayrıca yaşadığı kazanın yarattığı psikolojik travma sebebiyle müvekkilim aşırı derecede üzüntü duymuştur.

Borçlar Kanunu’nun Haksız Fiillere ilişkin hükümleri çerçevesinde müvekkilimin tazminat hakkı doğmuştur.

Yukarıda izahına çalıştığım nedenlerden ötürü müvekkilimin yaşadığı manevi zararın bir nebze olsun karşılanabilmesi için işbu belirsiz alacak davasının açılması hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TBK, KTK ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER                   :

1-…………… tarihli Trafik Kazası Tespit Tutanağı (EK-1)

2-…………  tarihli …… Devlet Hastanesinden alınan Sağlık Kurulu Raporu (EK-2)

3-………… Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu (EK-3)

NETİCE VE TALEP   :

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve Sayın hâkimliğinizce re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile davalıdan X Manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

2- Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.

                           Davacı Vekili

EKLER:

  • …………. tarihli Trafik Kazası Tespit Tutanağı
  • …………. Tarihli ……. Devlet Hastanesinden alınan Sağlık Kurulu Raporu
  • ………….. Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu

Son düzenleme tarihi 20 Haziran 2020 18:31

Paylaş
Etiketler: manevi tazminat
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.