Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Talebi

Haz 19, 2020 | Tazminat Davası Avukatlığı

  • Yargıtay’ın ilke kararlarına, araç sürücüsünün asli kusuruna ve yargılama sırasında toplanacak delillere göre; 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca hesaplanacak maddi tazminat tutarının, peşin harcı yatırıldıktan sonra hüküm altına alınması; fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulması dileğinde bulunuyoruz.

Trafik Kazası Maddi Tazminat Talebi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

 

DAVACI                          :    

VEKİLİ                           :    

DAVALI                          

KONU                           :

X tarihinde meydana gelen trafik kazasında kusursuz yolcu X yaralanmasıyla ilgili 6100 sayılı HMK madde 107 uyarınca; maddi tazminat isteklerinin incelenmesine, toplanacak delillere göre tazminat hesabı yaptırılarak, olay tarihindeki sigorta limitini aşmamak üzere, ihbar tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesi dileğidir. 

HARCA DEĞER ESAS: ……,00 TL

AÇIKLAMALAR          :

……………tarihinde saat …….. sıralarında sürücü ………….. yönetimindeki ……….plakalı araç ile ……. Caddesi üzerinde seyrederek olay yeri …….. Caddesi yönüne manevra yapan sürücü ……………yönetimindeki …………………..plakalı otomobilin sol ön yan kısımlarına, aracın ön kısmı ile çarpması akabinde hâkimiyetini kaybedip sol taraftan yol dışı kalması sonucu yaramalı dava konusu meydana gelmiştir.(EK-1 Trafik Kazası Tespit Tutanağı)

Kazaya ilişkin düzenlenen gerek Bilirkişi Raporu gerekse Adli Tıp Kurumunun raporundan anlaşılacağı üzere araç sürücüsü olan …………………..yola gereken dikkatini vermediği, sola dönüş kurallarına riayet etmediği, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği, tehlikeli ve kurallara uygun olmayan bir şekilde yolun soluna doğru geçmeye çalışmak isterken, doğru seyreden müvekkilimin de içinde bulunduğu aracın önünü kapatarak bu aracın seyir durumunu bozup çarpmasına neden olduğu olayda, dikkatsiz ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği görülmektedir.

Bu nedenle Karayolları Trafik Kanunu madde 46 ve Karayolları Trafik Yönetmeliği madde 94 de yer alan ’’Karayollarında Trafiğin Akışı ve Karayolunun Kullanılması’’ başlıklı; ’’Aksine bir hüküm veya işaret bulunmadıkça karayollarında sürücüler; a) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların geçişini beklemek, b) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadırlar.’’

Aynı kanunun madde 53 ve aynı yönetmeliğin madde 102’ de yer alan ’’Dönüşler (Doğrultu Değiştirme)’’ başlıklı; ’’Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücüleri; a) Sola dönüşlerde: 1) Sola dönüş işareti vermeye, 2)Yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yaklaşmaya, 3) Hızını azaltmaya zorunludurlar.’’ Kurallarını ihlal ettiğinden araç sürücüsü olan …………………………’’ASLİ KUSURLU’’ olduğu bilirkişi raporunda sabit bulunmuştur. (EK-2 Bilirkişi Raporu)

Bahse konu olan …………………………………………….Esas nolu dosyasından alınan Bilirkişi Raporunda; (EK-2) Müvekkilim ………………içinde bulunduğu ……………….. plakalı araçta yolcu olarak seyrettiği esnada sola dönüş yapmak isteyen araca mesafe yakın olduğu için aniden gelişen bu olaya karşı alabileceği önlem, tedbir ve davranışı ile olayı önleme imkânı olmadığından bu kazada Marifet SUNGUR’un; ’’KURAL İHLALİ VE KUSURU OLMADIĞI’’ kanaatine varılmıştır.

Sonuç olarak;

– Sürücü ………………………, Karayolları Trafik Kanununun 84. Maddesinin (f) bendini (Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma) ihlal ettiğinden müvekkilimin yaralanmasında ’’ASLİ KUSURLU’’ olduğu,

– Davacı yolcu ……………………..bu kazada ’’KUSURU VE KURAL İHLALİ OLMADIĞI’’ açıkça sabit bulunmuştur.

3-  ……………………… Hastanesi …………… Sağlık Kurulu ……………. Nolu Raporuna göre; davacı …………… doğumlu …………………….beden gücü kayıp oranı ……. olarak belirlenmiştir. (EK-3)

4-  …………….. doğumlu olan davacı ……………,  ………… kaza tarihinde henüz (..) yaşında olup; bu kaza sebebiyle …… gibi yok sayılamayacak bir oranda beden gücü kaybına uğramış olup bu kaybın neden olduğu ruhsal olumsuzlukların yanında müvekkilimin kendi evinin tüm işlerini yapan bir ev kadını olduğunu, bundan böyle günlük işlerini görürken sakatlığı oranında zorlanacağını göz ardı etmemek gerekir. Kaldı ki bu zorluk sadece ev işleri ile sınırlı kalmayıp bundan sonra hayatı boyunca uğradığı bedensel zarar yüzünden yaşam kalitesi düşecektir.  Bu nedenle tazminat isteme hakkı bulunduğu Yargıtay’ın yerleşik kararları gereğidir.

Gene Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, ev hizmetleri yaşam boyu yapılır. Bu nedenle, kaza tarihinden kalan yaşam süresinin sonuna kadar yasal asgari ücretler üzerinden hesaplanacak maddi tazminat, davacının güç kaybı zararının karşılığı olacaktır.

5-     Olay tarihinde………………….’a ait, …………….yönetimindeki;                       ………. plakalı aracın davalı ……….tarafından …………nolu poliçe ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının kapsamında olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle davalı sigorta şirketinin poliçede belirtilen sigorta limiti sınırları dâhilinde sorumluluğu devam etmektedir.

Yargıtay’ın ilke kararlarına, araç sürücüsünün asli kusuruna ve yargılama sırasında toplanacak delillere göre; 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca hesaplanacak maddi tazminat tutarının, peşin harcı yatırıldıktan sonra hüküm altına alınması; fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulması dileğinde bulunuyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: TBK, TCK, KTK, HMK ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER                   :

  • Trafik Kazası Tespit Tutanağı (EK-1)
  • …………..Ceza Mahkemesi ………. Esas nolu dosyasından alınan Bilirkişi Raporu (EK-2)
  • …………. Hastanesi …………. Tarihli …… Nolu Raporu(EK-3)

 

NETİCE VE TALEP   :

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve sayın hâkimliğinizce re’sen nazara alınacak sair nedenlerle; trafik kazasında yaralanarak beden gücü kaybına uğrayan davacı için fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; 6100 sayılı kanunun 107.maddesi uyarınca belirlenecek maddi tazminat tutarının ihbar tarihinden itibaren işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve vekâlet ücretiyle birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini davacı adına arz ve talep ederim.

                                                                       Davacı Vekili

EKLER:

  • Trafik Kazası Tespit Tutanağı
  • …………..Ceza Mahkemesi ………….Esas nolu dosyasından alınan Bilirkişi Raporu
  • …………………………..Sağlık Kurulu …….. tarihli ……… Nolu Raporu

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.