Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Dava Dilekçesi

ADANA( ) MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

Adres:

VEKİLİ   : Avukat Saim İNCEKAŞ

Adres:  Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI :

Adres:

KONU   : Ek Maddi Tazminat Talebimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ    :               …………….. TL

AÇIKLAMALAR  :

  1. ………… çevre yolu üzerinde bulunan … mevkiinde, karşıdan karşıya geçerken ………. Otobüs Firmasına ait ………..plakalı otobüsün araç aşırı hızlı olması nedeniyle çarpması neticesinde müvekkillerimin babası vefat etmiştir. Destekten yoksun kalan müvekkillerim adına açmış olduğumuz maddi ve manevi tazminat davası müvekkillerim lehine sonuçlanmıştır. Açmış olduğumuz lehimize sonuçlanan ve kesinleşen davada maddi tazminata ilişkin olarak haklarımızı saklı tutmuştuk.
  2. ……..(..). Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… gün ve Esas ……/…, Karar ………./… sayılı dosyada mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, bilirkişi maddi tazminat miktarını hesap etmiş olup, zararımızın talep ettiğimiz miktardan …………..Türk Lirası daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Mahkeme talebimizden fazlaya karar veremeyeceği için bilirkişi raporunda daha fazla bir tazminat tespit edilmesine rağmen talebimizle bağlı kalarak karar vermiştir. Müvekkillerim lehine olan aradaki bu farkı ek bir maddi tazminat davası ile talep etme zarureti hâsıl olmuştur. Tüm deliller kesinleşen dosyada bulunmaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER :              6098 sayılı TBK. md. 49 vd. ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU :               Yukarıda açıklanan nedenlerle, ………. Türk Lirası ek maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen alınmasına ve yargılama giderlerinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu 4293

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 23:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.