Trafik kazası manevi tazminat dilekçe örneği

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

İhtiyati tedbir isteklidir

DAVACILAR:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

DAVA DEĞERİ:

KONU:

 1-)Trafik kazasında eşini, oğlunu ve babalarını kaybeden davacıların manevi tazminat tutarlarının, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılara ödetilmesi.

2-) İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi dileğidir.

AÇIKLAMALAR

1-) ../ ../ …. günü saat 06:30 sıralarında, ….. Merkez …… İlçesi ……. Mahallesi ……. Bulvarı ile ……. Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yandan çarpma neticesi meydana gelen ölümlü trafik kazasında,  davalı ………  sevk ve idaresinde bulunan ve ……. Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti maliki olduğunu sonradan öğrendiğimiz ………. plakalı aracı ile müteveffa …………… maliki olduğu ve olay günü sevk ve idaresinde bulunan …….. plakalı araca çarpmıştır. Meydana gelen trafik kazasında müteveffa ………………. vefat etmiştir. (EK-1)

2-) Kaza mahallinde tutulan ../../….  tarih ve …../… sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nda (EK-2) kazanın, davalının kırmızı ışıkta geçmesinden dolayı meydana geldiği tespit edilmiştir ve müteveffa  ………….. ’a herhangi bir kusur atfedilememiştir.

3-) Müvekkilimiz olan eş …………… ‘ un 15 yıl süren mutlu bir evliliği vardı. Kendileri vefat eden eşi …………….. ile uzun süre çocuk sahibi olmak için tedavi görmüştür. Bu tedavi sonucunda evliliklerinden 9 yıl sonra ilk çocukları ………… dünyaya gelmiştir. Aile 9 yılın sonunda mutluluklarını yaşamıştır. Ancak müvekkilimin eşi olan ………….. da babalık duygularını yaşayamadan ……………. tarafından ölümüne sebebiyet verilmiştir. Geride iki çocuk bırakmıştır. Müvekkilim artık eşinin desteği olmadan yaşantısını devam ettirmek zorundadır. Hele ki yaşam koşullarının sürekli ağırlaştığı bir dönemde çocuklarına hem annelik hemde babalık yapmak zorunda kalmıştır.  Şuan ikamet ettiği …….. ilinden kocasının desteğini alamadığı için ailesinin yanına …………’ ya taşınmak zorunda kalmıştır. Bu ölüm sebebi ile bir ailenin zorunlu olarak tüm yaşantısı değişmiştir. Müvekkilim yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır. Tüm bunların maddi zorluğu olsa da asıl zorluğu manevi olarak çöküntü içinde olmasıdır.

Müvekkilimiz olan anne ………….. bundan kısa bir süre önce eşini kaybetmiş daha eşinin yokluğuna alışamamışken bu elim trafik kazasında bir nevi eşinin ölümünden sonra evinin direği olan oğlu ……………..’ un üzüntüsüyle bir kez daha yıkılmıştır. Müvekkilimin daha önce eşini kaybetmesinin üzerine oğlunun ani ölümünden dolayı büyük travma yaşamıştır. Türk toplumunda erkek evladın önemi, değeri ve varlığı her zaman nesil devam ettiren olarak görülmüştür. Hatta ve hatta birine dua ederken bile “Allah evlat acısı vermesin” deriz bu bile başlı başına evlat acısının ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Evladının vefatından sonra hem maddi hem manevi sebeplerden dolayı diğer evladının yanına taşınmak zorunda kalmıştır.

Müvekkilimin çocukları ……….. ve ………..  daha hayatın başındayken  babalarının vefatı ile karşı karşıya kalmıştır. Her ne kadar bebek de olsalar babalarının varlıklarını kokusuyla hissetmişseler  de babalarının varlığından haberdardır. Belki de bu yaşlarda çok fazla bir acı hissetmeseler bile bir üzüntü duydukları kesindir. Artık güvenebilecekleri bir rol model hayatlarında olmayacaktır. Hayatlarının sonuna kadar bu eksikliği yaşayacaklardır. ……….. askere giderken, sünnet olurken veya hayatının en önemli anında hep sağ tarafı boş kalacaktır. …………. okula giderken, gelin olduğunda veya ilk işine girdiğinde hep babasının yokluğunu hissedecektir. Şuan bile daha ne olduğunu anlamasalar bile hayatlarının ilk travmasını yaşayarak annesi ile ………..’ ya taşınmak zorunda kalmışlardır.

4- Manevi  tazminat isteği     :Oluşan kazada herhangi bir kusuru bulunmayan müteveffa  ……………’un, davalı sürücünün kusurlu eylemi nedeniyle BK göre müvekkillerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla İşleten sıfatı bulunan ………… Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti ile araç sürücüsü olan ………………….’ın meydana gelen Manevi zarardan birlikte sorumluluğu bulunanlara karşı bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu sebeple oluşan zararlar;

a)../../….. doğumlu …………’un  ../../…. günü ölmesiyle, ../../…. doğumlu eşi …………., ../../….. doğumlu oğlu ………., ../../…. doğumlu kızı …………. ile ../../…. doğumlu anne ………… oğlu,eş ve babalarının maddi desteğinden yoksun kalmışlardır. (Aile nüfus tablosu) Bu aşamada maddi tazminat talebimiz yoktur.

b)eşi …………… için                :………….TL manevi tazminat

c)oğlu ………….. için              :…………TL manevi tazminat

d)kızı ……………….için          :………….. TLmanevi tazminat

e)annesi ……………. için       :…………….TL manevi tazminat olmak üzere tüm davacılar  için toplam …………… TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.

5-)İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi dileğidir.

6-)Müvekkilimizin yaşadığı manevi zararın bir nebze olsun karşılanabilmesi için işbu belirsiz alacak ve tespit davasının açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 6098 S. K. m. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 75, 6100 S. K. m. 2, 3, 107

HUKUKİ DELİLLER           : …………….. Asliye Ceza Mahkemesi …../… esas no.lu dosyası, kaza tutanakları, trafik kayıtları, kusur raporları, nüfus aile tablosu, mirasçılık belgesi, desteğin mesleği ve kazancına ilişkin resmi yazılar, ücret bordroları,  SGK .dul ve yetim aylığı bağlama kararları ve yazıları, sigorta poliçesi, özel tazminat hesap raporu, konu ile ilgili Yargıtay kararları, tanık, bilirkişi incelemesi vs. her tür kanıt

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıklanan nedenlerle, toplam ………. TL. manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınarak davacılara ödenmesine; davalıların taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini, davacılar adına ve saygı ile dilerim. ../../….

EKLER          :

1-  Ölüm Belgesi ve Ölü Muayene Tutanağı

2 – ../../…. tarih  …./… sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı

3- Aile Nüfus Tablosu,

4-  Mirasçılık Belgesi

5- Birer adet onaylı vekaletname örneği.

6- ../…. Ücret Hesap Pusulası

DAVACI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 10 Kasım 2020 17:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.