Trafik Kazası Maddi Tazminat Dava Dilekçesi

Eyl 8, 2020 | Tazminat Davası Avukatlığı

Trafik Kazası Maddi Tazminat Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

 

 

 

 

VEKİLİ:

 Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu

 

 

DAVALI:

 

 

KONU:

Fazlaya ve faize dair her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla ………………………….tarihinde meydana gelen kaza nedeniyle müvekkilin uğradığı maddi zararın davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsili talebine havi belirsiz alacak davasıdır.

 

DAVA ASGARİ DEĞERİ:

100,00 TL ( İşbu Asgari Miktar, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107.Maddesi Uyarınca Alacak Miktarının Tam Ve Kesin Olarak Belirlenmesi İle Arttırılacaktır.)                                                                                                                              

 

AÇIKLAMALAR:

 1. …..günü müvekkile ait …..plakalı araç ile ….. plaka sayılı aracın karıştığı ve müvekkilimin aracının zarar görmesi ile sonuçlanan maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

 2. Kazaya karışan ……plakalı araç davalıya ait ……. başlangıç ve bitiş tarihli,…….Nolu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi ile sigortalıdır.

 3. Kazada, mezkûr kazaya karışan ve davalı şirkete yukarıda anılan poliçe ile sigortalanmış bulunan ….. plakalı aracın sürücüsü kusurludur. Zira kaza anını gösterir kamera kayıtlarından da görüleceği üzere ……plakalı araç sürücüsü müvekkilin şeridine tecavüz ederek karşı şeride geçerek kazaya sebebiyet vermiştir.(Olay anını gösterir kamera kayıtları ve polis merkezince yapılan CD izleme tutanağı dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)

 4. Mezkûr kaza neticesinde müvekkilimin aracı ciddi oranda hasar görmüş ve ancak hasar onarımından ziyade aracın perte çıkması gerektiği, tamirin ekonomik olmayacağı ekspertiz firması ve sigorta şirketi tarafından müvekkile bildirilmiştir.

 5. Kaza nedeniyle meydana zararın giderilmesi için gerekli tüm evrak ile davalıya başvuru yapılmıştır. Davalı şirket tarafından bu başvuru için …….. nolu hasar dosyası açılmış ise de, başvuruya dair bugüne kadar tarafımıza herhangi bir cevap verilmemiştir. (Başvuruya Dair Evrakın Davalıdan Celbini Talep Ediyoruz.)

 6. Yukarıda açıkladığımız üzere, eksper raporunda da belirtildiği üzere müvekkilin aracında ciddi hasar oluşmuştur. Davalı şirketin, müvekkilin kaza nedeniyle uğradığı maddi zararlardan- kaza nedeniyle perte çıkan aracın bedelinden veya araç perte çıkmasa dahi her halükarda araç hasar onarım bedelinden ve değer kaybı zararından-dolayı KTK, BK uyarınca müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıktır. Bu nedenle fazlaya dair her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilin kaza nedeniyle uğradığı maddi zararı için şimdilik 100,00 TL ( Yüz Türk Lirası) maddi tazminatın temerrüt tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek müvekkilime ödenmesine karar verilmesini talep ediyoruz. Müvekkilin zararının miktarı belirlendiğinde dava miktarı poliçe limitleri de dikkate alınarak 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 107. Madde uyarınca artırılacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, 2918 SK., BK., TTK., Karayolları Trafik Yönetmeliği; 3095 SK., ve sair mevzuat…

DELİLLERİMİZ:

 • Davalıya Ait Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi ( Sureti Ekte Olup Aslının Veya Onaylı Suretinin Hasar Dosyası İle Birlikte Davalı Sigorta Şirketinden Celbini Talep Ederiz.)
 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı ( Ekte Sunulmuştur.)
 • Sigorta Şirketine Dava Açılmadan Önce Yapılan Başvuruya Dair Evrak
 • Kaza Anını Gösterir Kamera Kayıtları
 • Davalı Nezdinde Açılan Hasar Dosyası (Dosya İçerisinde Bulunun Fotoğraflarda Dâhil Tüm Evrakla Birlikte Davalı Sigorta Şirketinden Celbini Talep Ederiz.)
 • Ekspertiz Raporu ( Ekte Sunulmuş Olup Ayrıca Hasar Dosyası İçerisinde Mevcut Olup Celbini Talep Ederiz.)
 • Müvekkile Ait Aracın Kaza Durumunu Gösterir Fotoğraflar (Hasar Dosyası İçerisinde Mevcut Olup Gerekirse Sunulacaktır.)
 • Kusura İlişkin Bilirkişi Raporu (Bu Konuda Rapor Alınmasını Talep Ederiz.)
 • Müvekkilin, Aracının Tamirinin Ekonomik Olup olmadığı, Aracının Perte Çıkıp Çıkmayacağı, Perte Çıkacaksa Aracın Bedeline veya Araç Perte Çıkmayacaksa Araçta Meydana Gelen Hasar ve Değer Kaybı Zararının Miktarının Tespitine Yönelik Yapılacak Bilirkişi İncelemesi ( Bu Konuda Rapor Alınmasını Talep Ederiz.)
 • Müvekkile Ait Aracın Ruhsat Sureti (Ektedir.)
 • Bilirkişi İncelemesi
 • Uzman Görüşü
 • Keşif ( Gerekirse Mahallinde Keşif Yapılmasını Talep Ediyoruz.)
 • Tanık Beyanları (İsim Ve Adresleri Gerekirse Bildirilecektir.)
 • Yemin
 • Ve Sair Delil…

Öncelikle davalı tarafın sunacağı delillere karşı mukabil delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla celbi gereken delillerin celbi için tensiple birlikte ilgili yerlere müzekkere yazılmasına ve dava dilekçemize ekli her delilden ikişer suret sunulmuş olmakla iş bu delil listesinin ve ekli delillerin davalıya dava dilekçesi ile birlikte tebliğine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle fazlaya ve faize dair her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ve  6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca belirsiz alacak davası olmak üzere ;

Fazlaya Ve Faize Dair Her Türlü Talep Ve Dava Hakkımız Saklı Kalmak Kaydıyla, Davalı Şirkete Ait Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Kapsamında Şimdilik 100,00 TL ( Yüz Türk Lirası) Maddi Tazminatın Temerrüt Tarihinden Başlamak Üzere İşletilecek Her Türlü Artışı Kapsayacak Biçimde Ticari Temerrüt Avans Faizi, Yargılama Giderleri Ve Ücreti Vekâlet İle Davalıdan Müştereken Ve Müteselsilen Tahsil Edilerek Müvekkilime Ödenmesine Karar Verilmesini Arz Ve Talep Ederiz.   Saygılarımızla,                                                                                          

                                                                                                         DAVACI VEKİLİ

Eki: 

1-) Delil listesinde sayılan delilere ait ekler 

2-) Onaylı vekâletname sureti

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.