Trafik Kazası Tazminat Davası Dilekçesi

Eki 2, 2019 | Tazminat Davası Avukatlığı

Trafik Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği

ADANA ( ) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ   : Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI :

KONU   :.. TL maddi tazminat ve … TL manevi tazminat talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

 Davacı müvekkil ……….. tarihinde …………….. karayolu üzerinde bulunan ………… arkadaşlarıyla görüştükten sonra  bulunduğu yerden ayrılmak için ……… plaka sayılı motoruna bindiği sırada oto yıkama ünitesinde bulunan davalı …………… idaresindeki davalı …………… ait ……….. plaka sayılı aracı ile geri geri gelerek hareketsiz duran müvekkilin motoruna çarpmış yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet vermiştir. Müvekkile çarptıktan sonra davalı olay yerini terk etmiştir.

Meydana gelen kazanın oluşumunda  …………. plakalı araç sürücüsü davalı ………….. 2918 sayılı KTK m. 67/1-b hükmüne aykırı hareket ederek kazaya sebebiyet vermiştir. Bu ihlaller nedeniyle sorumluluğu vuku bulan davalı asli kusurludur. Kaza günü, olay yerinde kolluk tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağında müvekkilimize herhangi bir kusur ise atfedilmemiştir. Söz konusu olayda  kurallara riayet etmeden otomobilini sevk ve idare eden davalının kusurlu hareketiyle müvekkilimizin idaresindeki motosiklete çarpması arasında gerçekleşen zarar ve kusurlu hareket arasındaki illiyet bağı su götürmez şekilde mevcuttur.

Müvekkilin motoru kaza neticesinde hasar görmüştür. Bu hasarların toplamı için müvekkil toplamda ………… TL harcama yapmıştır. Ekte sunulan faturada yapılan bu harcamalar mevcuttur.(Ek-1)

Kaza dolayısıyla zarar gören müvekkilimizin manevi huzurunu sağlamak amacıyla davalılardan manevi tazminat talebimiz bulunmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesi “Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” şeklinde bir düzenleme içermektedir. Bedensel bütünlüğü ihlal edilen müvekkilimizin uğradığı manevi zarar aşikardır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         :İlgili yasalar

HUKUKİ DELİLLER             :…….. Hastanesi Raporları, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, ……….. Cumhuriyet Başsavcılığı ……. Srş. Numaralı dosyası , tanık beyanları, bilirkişi , keşif ve yasal tüm deliller

NETİCE VE TALEP              :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Davamızın kabulüne,

Dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ……….. maddi tazminatın ve kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ………… TL manevi tazminatın müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                    Davacı Vekili
Avukat Saim İncekaş – Adana Avukatı

Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi(Bisikletle Otomobil Çarpışması)

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACILAR                        :

VEKİLİ                                  :

DAVALILAR                         : 1… Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

DAVA KONUSU                 : Maddi ve Manevi Tazminat Talebi.

DAVA DEĞERİ                    :  35.000 Türk Lirası

TALEP KONUSU                 : Bilirkişi raporundan sonra ıslah edilmek üzere şimdilik 5.000 TL maddi, 30.000 TL manevi tazminat olmak üzere şimdilik toplam 35.000 Türk Lirası tazminatın hüküm altına alınması istemidir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil … tarihinde … İli, … İlçesinde … meydanında profesyonel bisikleti ile seyir halinde iken; … plakalı … Bankası A.Ş.’ye ait ve Ziraat Sigorta A.Ş. tarafından sigortalı …. idaresindeki araç; aniden direksiyon kırarak müvekkile çarpmıştır. Müvekkil bisikletinden fırlayarak aracın üzerinden yolun diğer tarafına düşmüştür. Kaza tespit tutanağında; araç sürücüsü … 8 de 8 “Asli Kusurlu” bulunmuş, KUSURSUZ olan müvekkil ciddi şekilde yaralanmıştır. (EK-1 Kaza Tespit Tutanağı) Davaya konu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasından sonra müvekkil bir daha çalışamamıştır ve halende çalışamamaktadır. Yaşadığı kaza neticesinde; ciddi bir tehlike geçirmiş ve halen iyileşmeye çalışan müvekkilin aile yaşamı ve sosyal hayatı da ciddi şekilde etkilenmiştir.  

Kaza sonrası acil servis; müvekkile kolunda kırık olduğunu söylemiş, klinikten ise kas yırtılması olabileceği, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden de kazadan dolayı kemiğin içerisinde bir kist oluştuğu, kas yırtıldığı söylenmiştir. Yine doktor doktor gezmek zorunda kalan müvekkile; Kistik tabakanın da takip edilmesi ve bunun dışında 1 yıl boyunca fizik tedavi alması gerektiği izah edilmiştir.

Müvekkil; kazaya kadar; aylık 4.000 Amerikan Doları ücretle gemi adamı olarak aktif çalışmaktaydı.(EK-2 Hizmet Belgesi) 55 yaşında ve emekli olan müvekkil sürekli gemi işlerine giderek; kendisinin, çocuğunun geçimini bu şekilde sağlamakta ve nafaka borcunu bu şekilde ödemekte idi.  Müvekkil; Kaza sonrası ve tedavisi esnasında ise hiçbir işe gidememiştir. Kazanın hemen sonrasında dahi iş teklifi almış sağlık sorunu sebebiyle gidememiştir. Teklifi yapan şirket yetkilisi de davada tanık olarak gösterilecektir.  Ayrıca hayatı boyunca gemi adamı olarak iş görmüş müvekkil iş başvurusunda bulunduğunda sağlık raporu istenmekte, özür oranı %9 olarak tespit edildiğinden tüm iş başvuruları geri çevrilmektedir. (EK-3 Engel Sağlık Kurulu Raporu) Kazanın oluş tarihinden beri müvekkil, hiçbir işle uğraşamamaktadır.  Zira yüzde dokuzluk bu oran masabaşında çalışacak bir kimse için öncemsiz görünse dahi bir gemi adamı için son derece yüksektir.

1.145,00 TL olan emekli maaşının 450,00 TL’sini oğluna nafaka olarak ödeyen müvekkil kaza sonrası ciddi bir geçim sıkıntısına düşmüştür.  Kaza sebebi ile çalışamayan ve kaza neticesinde hastane ve tedavi masrafları ile birlikte maddi manevi ciddi zarara uğrayan müvekkilin zararının tazmini için Sayın Mahkemenize başvuru zorunlu hale gelmiştir. Zira sigorta şirketine başvuruda bulunan müvekkile zararının tazmininden çok uzak bir ödeme yapılmış ancak müvekkilin mağduriyeti hiçbir şekilde giderilmemiştir. Ayrıca müvekkilin tedavisi halen devam etmektedir. Tedavi harcamaları müvekkil sigortalı olduğu için devletçe karşılanmış ancak bir kısım masrafları ise SSK tarafından karşılanamadığı için müvekkil kendisi yapmak zorunda kalmıştır. Kaldı ki tedavi masraflarının tamamının makbuza bağlanması gerekmediği, tedavinin gayesine uygun olması şartı ile bu hususta yapılacak doktor, bilirkişi incelemesinin yeterli olacağı açık bir husustur. Müvekkil eşinden daha önce ayrılmış ve yalnız olduğundan tüm ihtiyaçlarını kendi karşılamak zorunda kalmış; her seferinde taksi tutmuş, hastanede ve evde tedavisi devam ettiği için devamlı dışarıdan yemek yemek zorunda kalınmıştır. Ayrıca müvekkilin ciddi rahatsızlığı nedeni ile hastanede ve özel klinikte tahliller ve çeşitli sağlık harcamaları yapılmıştır. Elbette bu harcamaların karşılığı bilirkişi marifetiyle tespit edilecektir. Bunlar dışında zaten faturalandırılmış tüm giderler ve zararlar dilekçe ekinde de sunulmuştur.(EK-4)

Müvekkil eşinden boşanmıştır ve oğlunu görebileceği günler mahkemece tayin edilmiştir. Kaza sonrası sağlık sorunları sebebiyle sürekli hastanelerde olan ve devam eden fizik tedavisi sebebiyle oğlunu görme hakkı olan günlerde dahi oğlunu görememiştir. Düştüğü maddi sıkıntı sebebiyle eski eşiyle sürekli husumet yaşamıştır. Sürekli spor yapan, şehirlerarası profesyonel bisiklet turlarına katılan müvekkil, uzunca bir süre şahsi işlerini dahi yapamamıştır. Şimdi ise kol gücü karşılamadığı için ne spor yapabilmekte ne de çalışabilmektedir.

Kaza esnasında perte çıkan 1000 dolar değerindeki profesyonel bisikleti, kendi cebinden ödediği hastane, doktor masrafları, sigortaya ödenen fazla bedel  (MR 500 TL,Doktor ücreti 900 TL vb….), kazadan beri çalışamadığı zaman için gelir kayıpları, işten uzak kalması, sunulan faturalar ve tüm maddi zararlar için bilirkişi raporu alındıktan sonra ıslah edilmek üzere şimdilik 5.000 Türk Lirası maddi tazminat ve tüm bu maddi zararların yanında yaşanan kaza nedeni ile acı çeken hayat düzeni alt üst olan belki de hayatı boyunca bir daha gemi adamı olarak çalışamayacak olan müvekkilin manevi zararları için 30.000 Türk Lirası manevi tazminat  talep ediyoruz.

Kısaca; Müvekkilin yukarıda izah olunan tüm zararlarının bilirkişi marifetiyle tespiti; olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tazmini için müteselsilen sorumlu davalılardan tahsiline karar verilmesi gereği hasıl olmuştur.

DELİLLER                 :        

1- Kaza tutanağı,

2-Müvekkile ait doktor raporları,

3- Tanık, (Tanık isimleri bildirilecek)

4-Bilirkişi incelemesi,

5- Ve her türlü yasal delil

HUKUKİ NEDENLER         :   Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ilgili  mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda izah olunan nedenlerle davanın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere müvekkil … için şimdilik 5.000 Türk Lirası maddi tazminatın, yine müvekkil … için 30.000 Türk Lirası manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygılarımla talep ederim.

Davacı Vekili

Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği

ADANA … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

D. KONUSU: Trafik kazasından dolayı maddi tazminat talebinden ibarettir.

D. DEĞERİ: Fazlaya dair dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla tazminat miktarı tam ve kesin olarak belirlendikten sonra arttırılmak üzere 5.400 TL – İŞGÖRMEZLİK – maddi tazminat (BELİRSİZ ALACAK DAVASI) talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-Kaza:

p.p.2018  günü sürücü X’ın  sevk ve idaresindeki ……….  plaka sayılı aracı ile   ĞĞ Sokak üzerinde  seyir halindeyken sinyal vermeden aniden sağa dönmesi sonucu bisikletiyle seyretmekte olan müvekkile çarpması sonucu   kaza meydana gelmiş olup iş bu kazada yaya  konumunda bulunan  müvekkil XXX  yaralanmıştır.

2-Kusur:

Dava konusu trafik kazasının meydana gelmesinde, …… plaka sayılı araç sürücüsü XXXX  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 53. Maddesinde yer alan ” Sağa dönüşlerde sürücüler; Sağa dönüş işaretini vermeye ve hızını azaltmaya zorunludurlar” kuralını   ihlal ettiğinden   kusurlu olduğu  açıkça belirtilmiştir. (İfade tutanakları ekte yer almaktadır)

3-Bedensel Gücü Kayıp Oranı:

Müvekkil geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda sağ klavikula parçalı kırığı meydana gelmiştir.Müvekkil yaşamış olduğu bedensel zarara istinaden omuz eklem hareket kısıtlılığına bağlı olarak ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Müvekkil kaza sonrasında geçici iş gücü kaybı yaşadığı gibi kalıcı olarak da maluliyet yaşamaktadır. (Genel Adli Muayene ve Epikriz Formu ektedir.)

Müvekkilin tarafından düzenlenen engelli sağlık kurulu raporuna göre oranında engelli sayılacağı belirtilmiştir.  (Ektedir.)

4-Davacı Hakkında Bilgiler:

Müvekkil, 10/10/1990 doğum tarihli, kaza tarihinde çalışmadığından yargılama sonucunda hesaplanacak olan geçici ve kalıcı iş göremezlik tazminatının asgari ücret üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

5-Maddi Tazminat İsteği:

Davamız 6100 S. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107.maddesine göre “belirsiz alacak davası” olarak açılmış bulunmakla, yargılama sırasında toplanacak delillere, mahkemece yapılacak incelemelere ve tazminat hukuku alanında uzman bilirkişiden alınacak rapora göre belirlenecek maddi tazminat tutarlarının, peşin harcı yatırıldıktan sonra, hüküm altına alınmasını talep etmekteyiz. (Harca esas değer 5.400 TL’dir.)

Buna göre fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilin mağduriyetinin giderilmesi için GEÇİCİ VE KALICI İŞ GÖREMEZLİK MADDİ TAZMİNATININ kaza tarihi itibariyle işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilerek müvekkile ödenmesi gerekmektedir.

6-Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğu:

Kazaya karışan ……..  plaka sayılı aracın sigortası X  Sigorta A.Ş.   tarafından yapıldığından davalı sigorta şirketinin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartları ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluk oranında zorunlu sigorta limitine kadar sorumluluğu bulunmaktadır.

7-Zorunlu Arabuluculuk Başvuru Dava Şartı Yerine Getirilmiştir.

Türk Ticaret Kanun’unun 5/A. Maddesi   “ Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır” hükmü gereğince müvekkil tarafından arabuluculuk bürosuna müracaat edilmiş ve yapılan toplantı sonucunda ekte sunulan son tutanaktan da anlaşılacağı üzere anlaşılamamıştır.

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, haklı davamızın kabulü ile –tüm taleplerde de ayrı ayrı fazlaya ait hakkımız saklı kalmak kaydı ile –şimdilik- 400 TL Geçici İş Göremezlik ve 5.000 TL Kalıcı İş Göremezlik tazminatı olmak üzere toplamda 5.400 TL (BELİRSİZ ALACAK) tazminatın davalıdan tamamının tahsiline karar verilmesi için Mahkemenize müracaat etme zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:  K.T.K., B.K., MK. Ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLERİMİZ:

… Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Nolu  dosyası ( celp edilecektir),

 B   Hastanesi kayıtları (Tc. Kimlik no ile celp edilecektir),

Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması (Müvekkilin ikamet adresi – )  

4) Engelli Sağlık Kurulu  raporu

5)   Davalı sigorta şirketine ait   poliçe ve hasar dosyası (celp edilecektir),

6)   Bilirkişi incelemesi,

  •Kusur raporu

  •Maluliyet raporu

  •Hesap raporu

7) Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklıdır ve her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen nedenlerle haklı davamızın kabulüyle; fazlaya dair talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla,

1-Yargılama sonucunda müvekkil için GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATININ maddi tazminat değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik asgari 400 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek AVANS faiz oranları ile davalıdan tahsiline,

2-Yargılama sonucunda müvekkil için KALICI İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATININ maddi tazminat değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik asgari 5.000 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek AVANS faiz oranları ile davalıdan tahsiline,

3-Yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalıya tahmiline karar verilmesi bilvekale arz ve talep olunur.

Davacı Vekili 

Ekler   :

Kaza Tespit Tutanağı

  2)   Genel Adli Muayene Raporu ve Epikriz Formu

  3) Engelli Sağlık Kurulu  raporu

  4) … tarihli Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı

  5)   Vekâletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.