Bir Sayfa Seçin

Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği


ADANA ( ) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ   : Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI :

KONU   :.. TL maddi tazminat ve … TL manevi tazminat talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

 Davacı müvekkil ……….. tarihinde …………….. karayolu üzerinde bulunan ………… arkadaşlarıyla görüştükten sonra  bulunduğu yerden ayrılmak için ……… plaka sayılı motoruna bindiği sırada oto yıkama ünitesinde bulunan davalı …………… idaresindeki davalı …………… ait ……….. plaka sayılı aracı ile geri geri gelerek hareketsiz duran müvekkilin motoruna çarpmış yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet vermiştir. Müvekkile çarptıktan sonra davalı olay yerini terk etmiştir.

Meydana gelen kazanın oluşumunda  …………. plakalı araç sürücüsü davalı ………….. 2918 sayılı KTK m. 67/1-b hükmüne aykırı hareket ederek kazaya sebebiyet vermiştir. Bu ihlaller nedeniyle sorumluluğu vuku bulan davalı asli kusurludur. Kaza günü, olay yerinde kolluk tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağında müvekkilimize herhangi bir kusur ise atfedilmemiştir. Söz konusu olayda  kurallara riayet etmeden otomobilini sevk ve idare eden davalının kusurlu hareketiyle müvekkilimizin idaresindeki motosiklete çarpması arasında gerçekleşen zarar ve kusurlu hareket arasındaki illiyet bağı su götürmez şekilde mevcuttur.

Müvekkilin motoru kaza neticesinde hasar görmüştür. Bu hasarların toplamı için müvekkil toplamda ………… TL harcama yapmıştır. Ekte sunulan faturada yapılan bu harcamalar mevcuttur.(Ek-1)

Kaza dolayısıyla zarar gören müvekkilimizin manevi huzurunu sağlamak amacıyla davalılardan manevi tazminat talebimiz bulunmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesi “Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” şeklinde bir düzenleme içermektedir. Bedensel bütünlüğü ihlal edilen müvekkilimizin uğradığı manevi zarar aşikardır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         :İlgili yasalar

HUKUKİ DELİLLER             :…….. Hastanesi Raporları, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, ……….. Cumhuriyet Başsavcılığı ……. Srş. Numaralı dosyası , tanık beyanları, bilirkişi , keşif ve yasal tüm deliller

NETİCE VE TALEP              :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Davamızın kabulüne,

Dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ……….. maddi tazminatın ve kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ………… TL manevi tazminatın müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                    Davacı Vekili
Avukat Saim İncekaş – Adana Avukatı

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız