Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği


ADANA ( ) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ   : Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI :

KONU   :.. TL maddi tazminat ve … TL manevi tazminat talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil ……….. tarihinde …………….. karayolu üzerinde bulunan ………… arkadaşlarıyla görüştükten sonra  bulunduğu yerden ayrılmak için ……… plaka sayılı motoruna bindiği sırada oto yıkama ünitesinde bulunan davalı …………… idaresindeki davalı …………… ait ……….. plaka sayılı aracı ile geri geri gelerek hareketsiz duran müvekkilin motoruna çarpmış yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet vermiştir. Müvekkile çarptıktan sonra davalı olay yerini terk etmiştir.

Meydana gelen kazanın oluşumunda  …………. plakalı araç sürücüsü davalı ………….. 2918 sayılı KTK m. 67/1-b hükmüne aykırı hareket ederek kazaya sebebiyet vermiştir. Bu ihlaller nedeniyle sorumluluğu vuku bulan davalı asli kusurludur. Kaza günü, olay yerinde kolluk tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağında müvekkilimize herhangi bir kusur ise atfedilmemiştir. Söz konusu olayda  kurallara riayet etmeden otomobilini sevk ve idare eden davalının kusurlu hareketiyle müvekkilimizin idaresindeki motosiklete çarpması arasında gerçekleşen zarar ve kusurlu hareket arasındaki illiyet bağı su götürmez şekilde mevcuttur.

Müvekkilin motoru kaza neticesinde hasar görmüştür. Bu hasarların toplamı için müvekkil toplamda ………… TL harcama yapmıştır. Ekte sunulan faturada yapılan bu harcamalar mevcuttur.(Ek-1)

Kaza dolayısıyla zarar gören müvekkilimizin manevi huzurunu sağlamak amacıyla davalılardan manevi tazminat talebimiz bulunmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesi “Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” şeklinde bir düzenleme içermektedir. Bedensel bütünlüğü ihlal edilen müvekkilimizin uğradığı manevi zarar aşikardır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         :İlgili yasalar

HUKUKİ DELİLLER             :…….. Hastanesi Raporları, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, ……….. Cumhuriyet Başsavcılığı ……. Srş. Numaralı dosyası , tanık beyanları, bilirkişi , keşif ve yasal tüm deliller

NETİCE VE TALEP :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Davamızın kabulüne,

Dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ……….. maddi tazminatın ve kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ………… TL manevi tazminatın müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Avukat Saim İncekaş – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.