Trafik kazası geçici iş göremezlik başvuru

Ağu 8, 2020 | Sigorta Hukuku Avukatlığı, Tazminat Davası Avukatlığı

Trafik kazası geçici iş göremezlik başvuru dilekçesi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Sosyal Güvenlik Kurumu Ziya Bey Cad. No:6 Bağdat/Ankara)

 

TALEPTE BULUNAN:

 

VEKİLİ                                :

KONU                                   : Trafik kazası sonucunda kolundan ameliyat olan müvekkilim iyileşme sürecinde çalışamaması sebebiyle kazanç kaybının kurumunuz tarafından karşılanması talebimizi içermektedir.

 

AÇIKLAMAR:

1-) Müvekkilim … günü arkadaşına ait … plakalı … marka motosiklet ile … önünde en sağ şeritte seyir halinde iken solunda bulunan … plakalı Kamyon sinyal vermeden diğer şeride geçmiş ve bu esnada müvekkilimin yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Müvekkilim şikayetçi olması üzerine bu olayla ilgili savcılık soruşturması yapılmış ve kazaya sebebiyet veren kişi hakkında ceza davası açılış bu kişi hakkında yargılaması devam etmektedir.

Bahsi geçen trafik kazasına karışan araç … Şirketine ait olup kaza tarihinde araç … tarafından kullanılmaktaydı.

2-) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 49. MaddesiKusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür” hükmünü içermektedir. Söz konusu bu hüküm uyarınca müvekkilimin bu kaza sonucunda uğramış olduğu zararın ilgililer tarafından giderilmesi gerekmektedir. Müvekkilim bu kaza sonucunda ilk muayenesi düzgün yapılmamış ve taburcu edilmiştir. Fakat zaman geçtikçe müvekkilimin kaza sonucunda kolu daha kötüye gitmiş ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 31.01.2020 tarihinde sol kolundan ameliyat olmuştur. Bu ameliyatı gerçekleştiren doktor tarafından müvekkilime iyileşmesi için 45 günlük istirahat raporu verilmiştir. (Ek-1) Müvekkilim bir trafik kazası sonucunda meydana gelen yaralanma sebebi ile uzun süre çalışmayacak ve maddi olarak zarar uğrayacaktır. Borçlar kanunun bu amir hükmü uyarınca kazaya sebebiyet veren kişiler müvekkilimin çalışamadığı süreç boyunca uğramış olduğu zararı gidermek zorundadırlar.

3-) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 91. Maddesi “İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur”. uyarınca trafiğe çıkan araçların sigorta yaptırması zorunluluğu getirilmiştir. Kazaya Sebebiyet veren aracın zorunlu mali mesuliyet sigortası; sigortalanmıştır. Yine aynı kanunun Maddi-manevi tazminat başlıklı 90. Maddesi “Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.” Uyarınca müvekkilim bu kaza sebebi ile uğramış olduğu bütün zararları; İşleten, Araç sürücü ve Kazaya sebebiyet veren aracın zorunlu mali mesuliyet sigorta şirketi müteselsilsilen sorumlu tutulmaktadır.

4-) Müvekkilimin ameliyat sonrası iyileşip çalışma haline gelene kadar uğramış olduğu zararların amir hükümler uyarınca ilgililer tarafında  karşılanması gerekirken 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun Sağlık Hizmetlerin Ödenmesi kenar başlıklı 98 Maddesi “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güveesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır” hükmü ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları A.5/b fıkrası “Sağlık Giderleri Teminatı: Üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır. Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi hükmü gereğince sona ermiştir.” Hükümleri gereğince müvekkilim kaza sebebiyle raporlu olduğu bu süreç içerisinde mahrum kaldığı kazanç kaybını müdürlüğünüzden talep etme gereği hasıl olmuştur.

Karayolları Trafik Kanunun 98 maddesinde yapılan değişiklikle artık sigorta şirketi tarafından karşılanması gereken geçici iş göremezlik ödeneğini kanunun değişiklik tarihi itibariyle müdürlüğünüz tarafından karşılanması yükümlülüğü getirilmiştir.

Müvekkilim kazanın geçen yıl haziran ayında evlenmiştir. Artık aile birliğinin yüklemiş olduğu sorumluluk gereği çalışıp para kazanmaya çalıştığında karşısına bu sakatlık çıkmış, kaza sebebiyle kolu sürekli çıkmaya başlayınca hali hazırda ameliyat olmuş bu sebeple uzun bir sürede daha çalışacak durumda değildir. Müdürlüğünüz tarafından talebimizin kabulü ile müvekkilim sıhhatine kavuşana kadar  asgari ücret üzerinden müvekkilime geçici iş göremezlik ödemesi yapılmasını talep ediyoruz.

 

NETİCE VE TALEP                     : Yukarıda belirttiğimiz ve müdürlüğünüzün re’sen göz önüne alacağı sebeplerle trafik kazası sonucu ameliyat olan müvekkilimin raporlu olduğu dönem içersinde iş göremezlik tazminatı aşağıda belirtilen iban numarasına  ödenmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

TALEPTE BULUNAN VEKİLİ:

EKLER:

1-)

2-) İş Göremezlik Raporu

3-) Ekipriz Raporu

Trafik kazası geçici iş göremezlik başvuru

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.