Trafik Kazası Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Şub 5, 2020 | Genel Yazılar

Trafik Kazası Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                       

DOSYA NO                              :

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN(DAVALILAR)       :

VEKİLLERİ                               :

 

DAVACI                                   :

VEKİLİ                                     :

KONUSU                                 :  ………….tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımızın sunulmasından  ibarettir.

….tarihli, müvekkil şirketin bilgi ve görgüsü ile Trafik Müdürlüğü’nün kayıtlarına başvurulmaksızın tek taraflı olarak düzenlenen ve bilimsel kriterleri karşılamamakla gerçeği yansıtmayan bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz .

2)  Zira  düzenlenen KAZA GÖRGÜ TUTANAĞI’nda  davacı sigorta şirketi tarafından sigortalanan dava dışı 3.kişiye ait  ………plakalı aracın  ve araç sürücüsünün  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1-b maddesinde öngörülen  “Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak” hükmüne aykırı davranıp davranmadığı hususuna yer verilmemiş, bilirkişi raporunda bu hususu araştırılmamış ,yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmaksızın ve somut bir delil elde edilmeksizin Sayın Bilirkişi tarafından tek taraflı ve tahmine dayalı olarak kanaat belirtilmiştir.

3)  davacı sigorta şirketi tarafından sigortalanan dava dışı 3.kişiye ait  ……….plakalı aracın  ve araç sürücüsünün  gerekli güvenlik önlemlerini alıp almadığı,alkollü olup olmadığı,bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığı hususları da araştırılmamış, kaza anındaki hava ve yol durumu araştırılmamış bu konudaki bulgulara raporda yer verilmemiş,vasıtanın seyir hızı  ile sair güvenlik önlemlerin alınıp alınmadığı araştırılmamış  ki bu sebeplerle de tanzim edilen tek taraflı bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz.

Tespit konusu davacı sigorta şirketi tarafından sigortalanan dava dışı 3.kişiye ait ……………plakalı aracın  tespit edilen hasar kalemleri tutarlarının  her biri ile toplamına ,değer kaybı amortisman kaybı  ve araç yokluk gideri tutarlarına da itiraz ediyor ve kabul etmiyoruz. Zira ;

Öncelikle tespit edilen hasarların bu kaza sebebi ile oluşup oluşmadığı araştırılıp ortaya konulmamış,delillendirilmemiş,daha önceden bu hasarların var olup olmadığı hususu irdelenmemiştir.

Yine hasar kalemleri fiyatlanırken, çeşitli uzman kuruluşlardan fiyat araştırmaları yapılmamış, bu şekilde hasar bedellerinin ,dürüstlük kuralları ve hakkaniyet ilkelerine uygun olarak tespitine yönelik objektif bir çalışma yapılmamış ve sonuç olarak gerçeğe uygun bir sonuca ulaşılamamıştır.

Bu kapsamda, tespit edilen hasar kalemleri tutarlarının her biri ile toplamına ,değer kaybı amortisman kaybı  ve araç yokluk gideri tutarlarına BİLİMSEL KRİTERLERE UYGUN OLARAK  ARAŞTIRMA VE TESPİT  YAPILMADIĞINDAN VE TESPİT EDİLEN TUTARALAR AÇIKÇA FAHİŞ OLDUĞUNDAN ayrıca  itiraz ediyor ve kabul etmiyoruz.

Esasen , müvekkillerden  ……………….A.Ş……… Sigorta A.Ş. ile …..müşteri numarası  ……..poliçe numarası ile  TRAFİK  SİGORTA POLİÇESİ  KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR ZORYNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI   imzalamış olup, karşı tarafın eğer talepleri var ise bu taleplerini ve tespit raporunu  müvekkil adına her türlü riski güvence altına almış olan ……………Sigorta A.Ş’ye yöneltmesi gerekmektedir.

 

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz ve etiğimiz sebepler ile müvekkil şirketin mülkiyetindeki ………plakalı  aracın ve araç  sürücüsü müvekkil………..’in  iddia edilen kazada hiç bir kusuru bulunmaması ve tespit edilen hasar tespit bedellerinin fahiş olması sebebi ile   , tek taraflı olarak düzenlenen  …………tarihli bilirkişi raporuna  itiraz ettiğimiz,kabul etmediğimizi beyan eder

müvekkillerden  ………………….A.Ş……………. Sigorta A.Ş. ile ………. müşteri numarası  ……………..poliçe numarası ile  TRAFİK  SİGORTA POLİÇESİ  KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR ZORYNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI   imzalamış olması sebebi ile davanın öncelikle HUSUMET YÖNÜNDEN REDDİNE

Bu talebimiz yerinde görülmediği taktirde ……….Sigorta A.Ş. ‘nin davaya dahil edilmesine

Bu talebimiz yerinde görülmediği taktirde Kanun ve Yargıtay’ın öngördüğü kriterlere aykırı olarak Bilirkişi Raporu’nda kusur oranları ve hasar tutarlarının somut delillere dayandırılmamış olması sebebi ile İSPATLANAMAYAN DAVANIN REDDİNE

Bu talebimiz yerinde görülmediği taktirde İTİRAZLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA Bilirkişi’den Ek Rapor alınmasına ya da yeni bir bilirkişi heyeti vasıtası ile yerinde keşif yapılmak sureti ile yeni bir bilirkişi raporu tanzimine

 

Karar verilmesini vekaleten ve saygı ile arz ve talep ederim. tarih

                                                     Davalılar Vekili

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Trafik Kazası Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.