Trafik Kazası Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi

Ara 13, 2018 | Tazminat Davası Avukatlığı

Trafik Kazası Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi

Trafik kazası nedeniyle yaralanan veya zarar gören kişinin Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açacağı trafik kazası nedeniyle “belirsiz alacak” dava dilekçesi aşağıdaki gibidir.


NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

DAVACI________ : İsim-Soyisim-TC

VEKİLİ_________ : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI_______ :    İsim-Soyisim-TC

DAVA_______ :   Tazminat

DAVA DEĞERİ    :   110.000 TL.

DAVATÜRÜ         :   Belirsiz Alacak Davası

DAVANIN ACIKLAMASI :

 • Müvekkilim (1980 Doğumlu) inşaat ustası Ahmet K. 14.4.2014 tarihinde adına kayıtlı 53 AN 773 plaka sayılı özel aracıyla Samsun’dan Bafra’ya gitmekteyken karşı yönden gelen davalı Samet S.nm kullandığı 55 MM 012 plaka sayılı kamyonun hatalı sollama yapması sonucu oluşan trafik kazasında ağır yaralanmış, aracı hasar görmüştür. Kaza Tespit Tutanağı içeriğinden de anlaşılacağı üzere, davalı sürücü olayda tam kusurludur. Davacı müvekkilin tedavisi sürmektedir. Önemli ölçüde iş gücü kaybına uğradığı, artık bundan böyle inşaat ustalığı işini yapamayacağı
  anlaşılmaktadır.
 • Biz davacı müvekkil için (fazla hak saklı tutularak), şimdilik 10.000 lira maddi tazminat talep etmekteyiz. Ayrıca 100.00 lira da manevi tazminat istemekteyiz.
 • a) Kazayı, kaza tespit tutanağı ile;
  b)Kazanın oluş şeklini, mahallinde icra edilecek keşif ve tanık beyanlarıyla ;
  c)Davalı tarafın kusurlu olduğunu, keşif tanık beyanları ve bilirkişi incelemesi ile;
  d)Davacının iş göremezlik oranım tam teşekküllü sağlık kuruluşundan aldırtılacak tıbbi raporla;
  e)Maddi tazminatlan yaptırtılacak Hesap Bilirkişisi raporuyla;
  f)Manevi tazminatı ,ekonomik, mali ve sosyal durum araştırma verilerinin re’sen değerlendirilmesi yoluyla kanıtlayacağız.
 • Gerekli yargılamanın yapılarak talebimizin kabulü kararı verilmesini dilemekteyiz.
  SEBEPLER : İlgili mevzuat hükümleri
  H.DELİLLER : Kaza tespit tutanağı, kusur, mahiyet, ve maddi tazminat hesabı yönüyle bilirkişi incelemeler, keşif, tanık anlatımları, ekonomik ve sosyal durum araştırmaları vs. her tür delil.
  TALEP SONUCU: Sunulan Nedenlerle;
  Gerekli yargılama ve incelemenin yapılarak;
  a)Fazlaya dair hak saklı tutularak on bin tl maddi; yüz bin tl manevi olmak üzere toplam yüz on bin tazminatın olay tarihi 14.4.2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı taraftan tahsiline;
  b)Yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederim. Saygılarımla. 18.8.2018

                                                               Davacı Taraf Vekili

Ekler_________ :    

 • Vekâletname
 • Kaza tespit tutanağı 
 • Delil listesi.

Trafik Kazası Hasar Tazminatı Dava Dilekçesi

ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI NA

         TEDBİR TALEPLİDİR

 

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

KONU                        : Maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle Hasar Tazminatı, Kazanç kaybı ve çekici ücretinin Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere davalılardan tahsili talebidir. (Sigorta şirketi yalnızca hasar tazminatından poliçe limiti oranında sorumlu olmak üzere)

DAVA DEĞERİ       : X TL

İZAHAT                    :1) Müvekkile ait X plaka sayılı ticari taksi X günü öğle saatlerinde X Caddesi üzerinde ilerlerken, X mevkiinde davalı X’a ait diğer davalı X sevk ve idaresindeki X plakalı yolcu otobüsü önce hemen önündeki X plakalı araca çarpmış, akabinde kontrolü kaybederek önce bariyerlere sonra da müvekkilin aracıyla beraber sekiz araca daha çarparak maddi hasarlı kazaya yol açmıştır.   

2) Kaza tamamen X plakalı aracın kusuruyla gerçekleşmiş olup, müvekkil tarafın herhangi bir kusuru yoktur. Kaza sonrası araç kaza mahallinden çekici marifetiyle servise çektirilmiş, çekiciye çekme bedeli olarak X TL ödenmiştir. X plakalı aracın ZMSS davalı sigorta şirketine hasar ihbarında bulunulmuş, X sayılı hasar dosyası açılmıştır. Araç serviste onarım süresi olarak X kalmış, onarım bedeli X TL tutmuştur. Müvekkile ait ticari taksi çift şoförlü olarak çalışmakta olup, günlük kazancı en az X TL dir. X gün onarım süresi içerisinde oluşan kazanç kaybı en az X TL olmuştur.

3) Kazaya sebep olan X plakalı araç X Sigorta A.Ş. den X başlangıç X bitiş tarihli X numaralı KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigorta Poliçesi ile sigortalıdır. Müvekkil kaza sonrası sigorta şirketine kazayı ihbar etmiş, ancak bugüne değin müvekkilin zararı karşılanmamıştır. Yargılama sırasında yapılacak tespitler, ortaya çıkacak bulgular neticesi gerekirse talebimizi artırmak koşuluyla şimdilik X TL hasar bedelinin davalı şahıslar yönünden kaza tarihinden, sigorta şirketi yönünden ihbar tarihi gözetilerek temerrüt tarihinden itibaren geçerli olacak yasal faizi ve sigorta şirketi yönünden poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere tahsilini talep etmekteyiz. Ayrıca davalı şahıslardan aracın onarım süresi olan X gün boyunca günlük çift şoförlü aracımızın kazancı olan en az X TLden toplam X TL ve kaza sonrası çekici ücreti olarak ödenen X TL nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber tahsilini de istemekteyiz.

4) Kazaya sebebiyet veren davalı X’a ait X plakalı aracın trafik kaydına tensiple beraber 3. Kişilere devir ve temlikinin önlenmesi maksatlı Tedbir konulmasını da dilemekteyiz.

 

HUKUKİ ARAÇLAR: KTK, TTK, BK, HMK vs. ilgili mevzuat

İSPAT ARAÇLARI    : Trafik kayıtları, Kaza tespit tutanağı, X Sigorta X sayılı hasar dosyası, Şoförler odasından günlük kazanç emsal ücret araştırması, tanık, bilirkişi, keşif, yemin vs. her türlü delil.

NETİCE ve TALEP    :  Tüm bu izahat ve deliller neticesi olarak;

 • Tensiple beraber X plakalı aracın trafik kaydına Tedbir konulmasına,
 • Fazlaya ilişkin her tür talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere; araç hasar onarım bedeli olan X TL nin davalı sigorta şirketi yönünden poliçe limitiyle sınırlı olmak üzere, davalı şahıslardan kaza tarihinden, davalı sigorta şirketinden temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber müştereken ve müteselsilen tahsiline,
 • Aracın X günlük onarım süresi boyunca mahrum kalınan günlük en az X TL den toplam X TL kazanç kaybı ve X TL Çekici ücretinin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber davalı X ve X’dan tahsiline,
 • Tüm yargılama harç ve giderleriyle ücreti vekaletin davalılara tahmiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim. (tarih)

Ekleri : 1) Kaza tespit tutanağı, araç ruhsat suretleri, ZMSS Poliçe sureti, sürücü ehliyet sureti

              2) Çekici Faturası

              3) Onanmış Vekaletname örneği                                                                                            

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Avukat meslektaşlar canlı destek üzerinden ücretsiz üyelik talep edebilir.