Trafik İş Kazasında Yetkili Mahkeme

Trafik İş Kazasında Yetkili Mahkeme


Meydana gelen trafik kazasının aynı zamanda iş kazası olması halinde uygulanabilecek olan Karayolları Trafik Kanunu’nun Görevli ve Yetkili Mahkeme başlıklı 11/1/2011 tarihinde değiştirilen 110. maddesinin 2. fıkrasına göre; “Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.”

Görüleceği üzere KTK md 110/2. maddesi trafik kazalarında yetkiyi özel olarak düzenlemiştir. Bu maddeye göre, trafik kazalarında açılacak maddi ve manevi tazminat davaları bu özel yetki kuralına göre trafik kazasının olduğu yerde açılabileceği gibi sigortacının bulunduğu yerde de açılabilecektir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.