Trafik İş Kazası Dava Dilekçesi

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                               :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                               :

ADRESİ                                :

KONU                                   :

Ölümlü iş kazası nedeniyle, destekten yoksun kalma tazminatı ile manevi tazminatın işletilecek faiziyle ödetilmesine karar verilmesi istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                   :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR                :

1-) ………….. günü meydana gelen trafik iş kazasında, müvekkillerimizin eş ve babaları ……………. sigorta sicil no.lu ………., davalı şirketin …….. ………..ndaki işyerinde satış müdürü olarak çalışmakta iken, şirket tarafından temin edilen ………….. plâkalı otomobil ile görevli olarak ………….ya giderken, araç sürücüsü ………….. un ………….. yakınlarında kaza yapması sonucu ölmüştür. (EK-1)

2-) Meydana gelen olay bir trafik-iş kazası olup, araçta yolcu ve şirket görevlisi olarak bulunan müteveffanın………….. ın kusura katılımı söz konusu değildir. Buna göre, davalı şirket tehlike sorumlusu olarak zararın tamamından sorumludur.

3-) Müteveffa kaza ve ölüm tarihinde ….. yaşında, henüz genç olmasına rağmen mesleğinde ilerlemiş, başarılı bir yönetici idi. İşyerinden edinilen bilgilere göre ücret, ikramiye, sosyal yardım ve primlerle birlikte ayda ……….. TL bir para eline geçiyordu ve bununla ailesine yüksek bir yaşam seviyesi sağlıyordu. Onun vakitsiz ölümüyle eşi ve çocukları rahat ve sorunsuz yaşam olanaklarından yoksun kalmışlardır. (EK – 2)

4-) Tarafların biri kız biri erkek olmak üzere, … yaşında küçük çocukları bulunmakta olup, davacı eş … yaşında küçük çocukları ile eşinin ölümünden sonra yapayalnız kalmıştır. Davacı eşin onları yetiştirmesi, belli bir yaşa getirmesi uzun bir zaman alacağından, yeniden evlenmesi ve yeni bir destek bulması son derece zayıf bir olasılıktır.

5-) Müvekkillerimizin yaşadığı maddi ve manevi zararın bir nebze olsun karşılanabilmesi için dava açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 6100 S. K. m. 107.

HUKUKİ DELİLLER         :

1-)…/ …/ … tarih ve … sayılı Kaza Tespit Tutanağı ve hastane kayıtları,

2-)Desteğin işyerindeki görevi ile ilgili belge, diplomaları ve son ücret bordrosu

3-)Tanık beyanları,

4-)Bilirkişi incelemesi.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) … TL maddi, … TL manevi tazminatın ……. TL destekten yoksun kalma tazminatının olay tarihinden işletilecek faizinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER:

1-)…/ …/ … tarih ve … sayılı Kaza Tespit Tutanağı ve hastane kayıtları,

2-)Desteğin işyerindeki görevi ile ilgili belge, diplomaları ve son ücret bordrosu

3-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

    Av.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 20:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.