Trafik Cezası Savcılığa Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SORUŞTURMA NO: 2016/*****

MÜŞTEKİ                : ad- soyad tc

VEKİLİ                     : Av. 

ŞÜPHELİ                   : Ad  soyad (Tckn Bilinmiyor )  (Adres Bilinmiyor)

SUÇ                              : Taksirle yaralama(TCK M. 89)

SUÇ TARİHİ               :

AÇIKLAMALAR    :

1- Müvekkilimiz sürücü İ**** idaresindeki 07***557  plaka sayılı motorsiklet ile Hürriyet Caddesi Atlı polis istikametindeki 75. Yıl kavşağı istikametine doğru seyrederken ; 75. Yıl Caddesi Kavşağı istikametine doğru  seyreden sürücü ******  34 ***004 plaka sayılı aracın sağ ön ve orta ön plakalık kısımları ile çarpması sonucu yaralanmalı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

2- Trafik kazasının meydana gelmesinde müvekkilimizin herhangi bir kusuru yoktur.Tarafımıza atfedilen kusuru kabul etmiyoruz. Karşı taraf  tam ve asli kusurludur. Kazaya sebebiyet veren 34 *** 004 plakalı araç sürücüsü olan ********* isimli şahıstan şikayetçiyiz.

3-Trafik kazası tespit tutanağında belirtilen müvekkilimize atfedilen asli kusurluluğu kabul etmemiz mümkün değildir. Trafik kazası tespit tutanağına itiraz ediyoruz.

4- Trafik kazasının gerçekten nasıl gerçekleştiğini ve gerçek kusur oranlarının tespiti için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ediyoruz.

5- Kaza gerçekleştikten sonra ve hastanede olduğum süre zarfında karşı taraf müvekkilimizden özür dilememiş herhangi bir pişmanlık emaresi göstermemiştir. Hastanede olduğum zamanda geçmiş olsun ziyaretine gelmemişlerdir.Maddi veya manevi destek olmamışlardır. Kazadan hemen sonra eşimden öğrendiğim kadarıyla kaçma girişiminde bulunmuşlardır ve yardıma gelmemişlerdir. Tüm bu nedenlerden dolayı uzlaşma teklifini kabul etmiyorum , karşı taraftan şikayetçiyim.

6- Savcılığınız nezdinde bulunan dosyanın fotokopisini talep ediyoruz.                                

H.NEDENLER               : 5237 S. K. m.89

DELİLLER                     :  Müvekkilimizin Kolluk İfadesi

                                   

SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkil şirkete  ait mermer malzemelerinin çalınması sebebiyle şüphelilerin eylemine uyan suçtan dolayı cezalandırılması için kamu davası açılması hususunu saygılarımla vekaleten arz ederim. 03.09.2015

EK:

1)  Bir adet onaylı vekaletname örneği

                                                                                                           Şikayetçi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

Trafik Kazası Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SORUŞTURMA NO:

MÜŞTEKİ:

VEKİLİ:

ŞÜPHELİ : (Tckn Bilinmiyor )  (Adres Bilinmiyor)

SUÇ: Taksirle Öldürme (TCK.m.85)

SUÇ TARİHİ:

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilimiz sürücü … idaresindeki … plakalı otomobili ile … yolu üzerinde … istikametinde en soldan ikinci şeritte 90-100 km hızla seyrederken AŞTİ hizasına geldiğinde ön ilerisindeki kamyonetin önünden çıkan müştekinin eşi …’a çarpması sonucu ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir.

2- Trafik kazasının meydana gelmesinde maktülün de kusuru olmasına karşın şüpheli olan kişinin kusuru çok daha fazladır ve şüpheli … asli kusurludur. Kazaya sebebiyet veren … plakalı araç sürücüsü olan …. isimli şahıstan şikayetçiyiz.

3-Trafik kazası tespit tutanağında belirtilen müvekkilimize atfedilen asli kusurluluğu kabul etmemiz mümkün değildir. Trafik kazası tespit tutanağına itiraz ediyoruz.

4- Trafik kazasının gerçekten nasıl gerçekleştiğini ve gerçek kusur oranlarının tespiti için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ediyoruz.

5- Savcılığınız nezdinde bulunan dosyanın fotokopisini talep ediyoruz.                            

H.NEDENLER:  5237 S. K. m.85

DELİLLER:  Olay yerindeki kamera görüntüleri-Tanık Beyanları-Şüphelinin İfadesi

SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müştekinin eşinin vefat etmesiyle sonuçlanan şüphelinin eylemine uyan suçtan dolayı cezalandırılması için kamu davası açılması hususunu saygılarımla vekaleten arz ederim. 05.11.2009

EK:

  1. Bir adet onaylı vekaletname örneği
  2. Trafik ekipleri tarafından tutulan olay yeri tutanağı

Şikayetçi

Trafik Kazası Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

MÜŞTEKİ                :

VEKİLİ                     :

ŞÜPHELİLER         :

SUÇ                           : Taksirle Ölüme Neden Olma 

SUÇ TARİHİ            :

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim Fatma Bayraktar, karşıdan karşıya geçmek isterken, sürücü Hüseyin Taşkale’nin sevk ve idaresindeki 06 MKC 60 plakalı aracı ile çarpması sonucu yaralamıştır, ancak Bayındır Hastanesine kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Müvekkilim Fatma Bayraktar, Bayındır Hastanesindeki tedavi sırasında hayatını kaybetmiştir. Hüseyin Taşkale, 02.10.2009 tarihinde gözaltına alınıp, 03.10.2009 tarihinde serbest bırakılmıştır. 

Trafik ekiplerinin … tarihli  … sayılı raporunda  kaza: kamyonetin önünden çıkan yaya Fatma Bayraktar’ı gördüğü anda sağa ve sola tedbir  alamadan ön sağ kısmı ile  yayaya çarpıp 4 metre sağa savurarak 153 metre ileride sol kısımda duruşa geçtiği olayda  2918S.K’nın51/1 b Kanun Mad. ‘’Olay yeri itibari ile her an yoğunluk ve yayanın önüne çıkacağını düşünerek aracını kullanmayıp tedbirde geciktiğinden’’ kuralını ihlal ettiğinden kusurlu bulunmuştur.

 Yine aynı raporda  müvekkilim yaralı yaya Fatma Bayraktar olay yerinde yayaların karşıdan karşıya geçmemesi  için orta refüje demir  parmaklıklar  yapılmasına rağmen , akıcı trafiğin içinden  karşıdan karşıya geçmekte ısrar ettiği, 203 metre ilerdeki yaya üst geçidi kullanmadığından  2918 S.K’NIN YAYALARA AİT  KUSURLARINDAN 4’NOLU KURALINI İHLAL ETMİŞTİR’’ şeklindeki kaza raporunda her ikisi de sorumlu bulunmuştur. Tarafımıza atfedilen kusuru kabul etmiyoruz. , araç sürücüsü Hüseyin Taşkale’nin önüne yaya çıkma ihtimalini göz önüne almadan tedbirsizce araç kullanmasında müvekkilim, Fatma Bayraktar’ın kusuru yoktur. 

Fatma Bayraktar kaza geçirip öldüğü sırada , eşi görme engeli Muharrem Bayraktar’a her türlü desteği sağlayarak hayatının her anında yanında olmakla ve gözleri görmemesine rağmen  normal bir hayat yaşamasını sağlamaktaydı. Onun ölümüyle eşi, hem manevi varlığından ve hem de sağladığı maddi olanaklardan yoksun kalmıştır.  

HUKUKİ NEDENLER: TCK M.85/1; 53/6 

DELİLLER: Trafik kaza raporu; ölüm belgesi

SONUÇ VE İSTEM: Taksirle ölüme neden olma sebebiyle dava açılması hususunda arz ve talep ederiz.

Davacı Müdafii

Ekler: 

1-Trafik kazası tespit tutanağı   

2-Kaza yapan aracın ruhsatname sureti  

3-Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve başka karar örnekleri 

4-Başka yerlerden istenecek belge ve bilgiler hk. Açıklama 

Son düzenleme tarihi 6 Aralık 2020 22:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.