Trafik Cezası İdari Para Cezasının İptali Dilekçesi

Trafik Cezası İdari Para Cezasının İptali Dilekçesi

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

DAVACI                         :

VEKİLİ                      :

KARARINA İTİRAZ
EDİLEN DAVALI           :
X Trafik Denetleme Büro Amirliği

İtiraza Konu Tutanağın
No su                                :

İtiraza Konu Tutanağın
Düzenlenme Tarihi         :


İtiraza Konu Tutanağın
Tebellüğ Tarihi
:

KONU                              : Dava dilekçe ekindeki trafik idari para cezası karar tutanağı ile X tarihinde : X Plakalı X marka araca Düzenlenen ve Hendek Trafik Denetleme Büro Amirliği `nin X Tarihinde Tebliğ Edilen Trafik Ceza Tutanağının Yasal Dayanaktan Yoksun Olduğu ve İşbu Tutanakta Yazılı Para Cezasının İptali İstemidir.

AÇIKLAMALAR             :

Davalı idare’ce, şirkete ait X plaka sayılı araca hız limitleri aşıldığı gerekçesi ile X mevkiinde radar tespiti suretiyle trafik cezası kesilmiş ve trafik cezası ekindeki resim ile birlikte tebliğ edilmiştir. Ancak X plaka sayılı araç X marka otomobil olup X mevkiine hiç gitmemiştir. Aksine araç hasar aldığından uzun süredir tamir edilmesi için X yetkili servisinde beklemektedir. Zaten radar ile tespit edilen ceza ekindeki araç X Marka jiptir. Bu durum çıplak gözle açık ve net olarak görülmektedir. Cezayı tanzim eden memurlarca bu duruma dikkat edilmeksizin muhtemelen plaka yanlış okunarak ceza tarafımıza tanzim edilmiştir. Bu kadar bariz bir hata hakkaniyete aykırıdır.

Hukuki dayanaktan yoksun dikkatsizlik mahsulü itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER            : İlgili Kanunlar, Yönetmelikler, Örnek Mahkeme Kararları Vd

KANITLAR                           : Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı, Tebligat Zarfı, vd. deliller.

SONUÇ VE İSTEM              :

Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle;

İtirazımızın kabulü ile sehven ve yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağının ve tutanakta yazılı para cezasının iptaline ve kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.  tarih

                          Davacı

Ekler :
1- Trafik Para Cezası Tutanağı
2- X tarihli tebligat
3- Ceza ekindeki araç fotosu

Son düzenleme tarihi 29 Mart 2020 17:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.