Trafik Bilirkişi Raporuna İtiraz

Trafik Bilirkişi Raporuna İtiraz


………………MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO:

 

CEVAP VEREN

DAVALI                    : 

                                     

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

           

 

DAVACI                    :  

VEKİLİ                      :

 

KONUSU                   :  Bilirkişi raporuna itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

İstanbul Trafik İhtisas Dairesinin 79479511-101.02-2015/19052/2684 sayılı kararında müvekkil sigorta şirketine sigortalı polis aracının sürücüsü …….. %10 oranında kusur atfedilmiştir. Müvekkil sigorta şirketine sigortalı …… plakalı aracın oluşan kazada herhangi bir kusurunun olması mümkün değildir. Şöyle ki;

Karayolları Trafik Kanunu’nun 55. Maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 105. Maddesi gereğince; olaydaki polis aracı siren ve ikazla …… plakalı kazaya karışan kamyonetten yol istemiştir. İlgili araç polis aracına yol vermiş, önü açılan polis aracı, yol veren kamyoneti sollamak için gaza bastığı esnada, polisten kaçan ……. plakalı aracın sıkıştırması sonucu durmak fiilini gerçekleştirmek yerine polis aracının önüne tekrar çıkmıştır. Geçiş üstünlüğü bulunan polis aracına yol vermek için gerektiğinde durmakla yükümlü bulunan kamyonet sürücüsü …….. aracını durdurmayarak ve görevini icra eden polis aracının önüne çıkarak KTK. 55 ve KTY. 105 maddelerini açık bir şekilde ihlal etmiştir.      

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

Madde 55 – Geçilmek istenen araçların sürücüleri:

  1. c) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak, Zorundadırlar.

 

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

Geçilen  Araç  Sürücüsünün Uyacağı Kurallar

Madde 105- Geçilen araç sürücüleri;

  1. c) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak, Zorundadırlar.

 

Geçiş Üstünlüğü Bulunan Araçların İşaretini Alan Araç Sürücülerinin Uyacağı Kurallar

Madde 142- Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür bir işaretini alan ve araç sürücüleri bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak ve bu araçlar tarafından tamamen geçilinceye kadar beklemek mecburiyetindedirler.

Bir kavşakta iken böyle bir işaret alan araç sürücüleri derhal kavşağı boşaltmak ve gerekiyorsa emniyetli bir mesafe uzaklaştıktan sonra geçişi engellemeyecek şekilde durmak ve geçiş üstünlüğüne haiz araçlar tamamen geçinceye kadar beklemek mecburiyetindedirler.

Kanunun kendisine verdiği Geçiş Üstünlüğü hakkını kullanan bir polis aracının, oluşan kaza da kusurunun olması düşünülemez. Görev sırasında olduğu sabit bulunan ve aksine de delil getirilmeyen müvekkil sigorta şirketine trafik sigortası ile sigortalı bulunan polis aracının kusurunun tartışılması dahi gereksizdir.

Dolayısıyla kusur izafesi mümkün olmayan müvekkil sigorta şirketi sigortalısı aracın bu hali nedeniyle davanın reddine karar verilmelidir.

 

Bilirkişi raporuna yukarıda anılan sebeplerle itiraz etme zarureti doğmuştur.

Davanın anılan sebeplerle reddi gerekir.

 

NETİCE-İ TALEP   : Yukarıda açıklanan sebeplerle;

İtirazlarımızın kabulü ile,

  • Her hâlükârda sigortalı aracımızın kazada kusuru olmaması sebebiyle davanın reddine ve her halükarda da değer kaybı taleplerinin Trafik Sigortası Teminatı altında olmayan zararlardan olması nedeniyle REDDİNE,
  • Reddedilen kısımlar açısından gider, harç ve vekâlet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine;

Karar verilmesini saygılarımla müvekkilim şirket adına arz ve talep ederim.

Avukat

                                                                                  Davalı ……. Vekili

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.