TOPRAK KAYMASI SONUCU TAZMİNAT DAVASI

TOPRAK KAYMASI SONUCU TAZMİNAT DAVASI

Toprak kayması mucbir bir sebep olabileceği gibi aynı zamanda müteahhitin ağır kusuru sonucuna veya belediyenin yersiz iskan vermesi ile de meydana gelebilir.Bu gibi kusurlu durumlar sonucunda kişinin toprak kayması sonucu malvarlığında meydana gelen zararı tazmin etmesi mümkündür.Bir çok tazmin edilebilecek zarar kalemi vardır.Bu gibi durumlarda mutlaka konunun uzmanı bir avukata başvurmanız gerekmekte, aksi takdirde birçok hak kayıplarına uğrayabileceğiniz ihtarını yapmalıyız sizlere.Konu hakkında içtihadlaşmış birkaç Yargıtay Kararı alt tarafta paylaşılmıştır.Daha detaylı bilgi ve sorularınız için iletişime geçiniz.


Davacı vekili, davalı kooperatifin ortağı olan müvekkiline tahsis edilen villanın, inşa edildiği zeminde meydana gelen heyelan nedeniyle kullanmanın mümkün olmadığının anlaşıldığını, dere yatağı ve dolgu zemine inşaat yapmak suretiyle kusurlu olan davalının zarardan sorumlu olduğunu, bölgenin SİT alanı ilan edilmesi nedeniyle artık yeni inşaat yapılmasının mümkün olmadığını, diğer ortakların yazlık villalarından istifade ettikleri halde müvekkilinin 3 sezondur yazlığından istifa edemediğini ileri sürerek, şimdilik 4 milyar lira tazminatın, birleşen davada da, 5 milyar lira tazminatın 21.7.1997 tarihinden yürütülecek reeskont oranında temerrüt faiziyle tahsilini talep ve DAVA ETMİŞTİR.


Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkişi raporlarına nazaran, toprak kayması nedeniyle davacıya tahsis edilen konutun kullanılamaz hale geldiği, dere yatağı ve dolgu zemine inşaat yapmakla olayda davalının kusurlu ve zarardan sorumlu olduğu, bölgede yapılaşmaya getirilen kısıtlamalar nedeniyle davacıya tazminat ödemekten başka seçenek kalmadığı, davacı konutunun emsal rayiçlerine göre değeri ile 3 sezon istifa edilmemesi nedeniyle doğan zararı talep edilebileceği gerekçesi ile, asıl davada 4 milyar, birleşen davada da 2.853.757.723 liranın 2.8.1997 tarihinden yürütülecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline KARAR VERİLMİŞTİR.

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın