Toplum içerisinde rencide eden söz ve davranışlarda bulunma boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Toplum içerisinde rencide eden söz ve davranışlarda bulunma boşanma sebebidir

“Davacı erkek tarafından açılan boşanma davası, mahkemece davacı eşin müşterek eve bakmadığı, davabyı toplum içerisinde rencide eden söz ve davranışlarda bulunduğu, böylece davacı eşin evlilik birliğini sarsan olaylarda ağır kusurlu bulunduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davalı kadının da birlik görevlerini yerine getirmemek üzere evden ayrıldığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı, dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.” (Y2HD, 06.02.2017, E. 2016/21107, K. 2017/1019)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 17 Mart 2020 21:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.