Türk Medeni Kanunu Madde 959

Sayfa içeriği:

  1 Minutes Read

TMK 959. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 959. maddesi şu şekildedir:

ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN – Hükümleri – Rehnin kapsamı

Madde 959 – Faiz veya kar payı gibi dönemsel gelir getiren alacakların rehnedilmiş olması halinde, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bunlardan yalnız vadeleri henüz gelmemiş olanlar rehnin kapsamına girer ve rehin, vadeleri geçmiş olan edimleri kapsamaz.

Bu tür yan edimler için özel senetler düzenlenmiş ise, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bunların rehin kapsamına girmesi, şekil koşullarına uygun olarak rehnedilmelerine bağlıdır.

Başlık

TMK 959. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU – İKİNCİ KISIM: SINIRLI AYNİ HAKLAR – ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TAŞINIR REHNİ – İKİNCİ AYIRIM: ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN

Madde başlığı şu şekildedir: ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN – Hükümleri – Rehnin kapsamı

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 959. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 873 üncü maddesini karşılamaktadır.

Madde kaynak Kanunun 904 üncü maddesine uygun olarak iki fıkra halinde düzenlenmiş olup, kenar başlığı da içeriğine uygun hale getirilmiştir.

Maddeyle alacak rehninin, rehnedilen alacağın rehnin tesisi anında vadesi gelmemiş faiz ve kar payı gelirini ve benzeri yan edimleri kapsayacağı belirtildiğinden, rehnin kurulması anında muaccel olmuş faizler ve kar payları rehnin kapsamı dışında sayılmıştır. Taraflar bunun aksini kararlaştırabilirler. Rehnin kapsamı içinde sayılan faiz ve kar payları için özel senetler düzenlenmiş ise, aksi kararlaştırılmadıkça bunların rehnedilmiş sayılması, bu senetler için öngörülmüş özel şekil kurallarına uyulmasına bağlı tutulmuştur.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir