Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Türk Medeni Kanunu Madde 87

Sayfa içeriği:

  1 Minutes Read

TMK 87. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 87. maddesi şu şekildedir:

Derneğin Kendiliğinden Sona Ermesi

Madde 87 – Dernekler, aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer:

Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,

İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,

Borç ödemede acze düşmüş olması,

Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,

Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.

Her ilgili, sulh hakiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir.

Başlık

TMK 87. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi: DERNEKLER

Konu başlığı:

Üst Başlık:

Madde başlığı: Derneğin Kendiliğinden Sona Ermesi

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 87. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Madde yürürlükteki Kanunun 70 inci maddesini karşılamaktadır.

Bu ve bunu izleyen iki maddede, derneğin sona erme sebepleri “Kendiliğinden”, “Genel kurul kararı ile” ve “Mahkeme kararı ile” kenar başlıkları altında üç madde halinde düzenlenmiştir.

Maddede derneğin kendiliğinden sona ereceği durumlar beş bent halinde belirtilmiştir.

ALT KOMİSYON RAPORU

Tasarının 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “acze” kelimesi “güçsüzlüğe” şeklinde değiştirilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir