Türk Medeni Kanunu Madde 843

TMK 843. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 843. maddesi şu şekildedir:

TAŞINMAZ YÜKÜ – Kurulması ve sona ermesi – Sona ermesi

Madde 843 – Taşınmaz yükü tescilin terkini veya yüklü taşınmazın tamamen yok olmasıyla sona erer.

Feragat, yükten kurtarma ve diğer sona erme sebepleri, yüklü taşınmaz malikine, hak sahibinden terkini isteme yetkisi verir.

Başlık

TMK 843. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU – İKİNCİ KISIM: SINIRLI AYNİ HAKLARBİRİNCİ BÖLÜM: İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ – İKİNCİ AYIRIM: İNTİFA HAKKI VE DİĞER İRTİFAK HAKLARI

Madde başlığı şu şekildedir: TAŞINMAZ YÜKÜ – Kurulması ve sona ermesi – Sona ermesi

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 843. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 758 inci maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. Madde konu ve kenar başlıklarıyla birlikte arılaştırılmak suretiyle kaleme alınmıştır.

ALT KOMİSYON RAPORU

– Tasarının 843 üncü maddesinin son fıkrasındaki ifade düzgünlüğünü sağlamak amacıyla redaksiyon yapılmıştır.

ADALET KOMİSYONU RAPORU

– Tasarının 843 üncü maddesinin son fıkrasında ifade düzgünlüğünü sağlamak amacıyla redaksiyon yapılmıştır.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir