Türk Medeni Kanunu Madde 84

TMK 84. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 84. maddesi şu şekildedir:

Dernekte yönetim kurulunun oluşumu

Madde 84 – Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Başlık

TMK 84. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi: DERNEKLER

Konu başlığı:

Üst Başlık:

Madde başlığı: Dernekte yönetim kurulunun oluşumu

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 84. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Maddede dernek yönetim kurulunun nasıl oluşturulacağı konusu düzenlenmiştir. Bunun için beş asil ve beş yedek üye yeterli görülmüştür. Bunlar asgari sayılardır. Dernek tüzüğünde yönetim kurulunun daha fazla üyeden oluşacağı öngörülebilir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Maddede geçen, “üye tam sayısı”; dernek yönetim kurulunun asıl ve yedek
    üyelerinin toplamını ifade eder. Buna göre; dernek tüzüğünde daha fazlası
    öngörülmemişse, yönetim kurulu üye sayısı (beş asıl üye + beş yedek üye= 10 / 2= 5)
    beş’in altına düşerse, genel kurulun toplantıya çağrılması zorunludur.

    Dernekler il Müdürlüğü bunu asil üyelerin asil üyelerin 4 kişi kalmasi durumunda yönetim görevine devam eder diye yorumluyor ve suç işlemiş oluyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dizin