Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Türk Medeni Kanunu Madde 837

TMK 837. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 837. maddesi şu şekildedir:

Kaynak hakkı

Madde 837 – Başkasının arazisinde bulunan kaynak üzerinde irtifak hakkı, bu arazinin malikini suyun alınmasına ve akıtılmasına katlanmakla yükümlü kılar.

Bu hak, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, başkasına devredilebilir ve mirasçıya geçer.

Kaynak hakkı, bağımsız nitelikte ve en az otuz yıl için kurulmuş ise tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir.

Başlık

TMK 837. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU – İKİNCİ KISIM: SINIRLI AYNİ HAKLARBİRİNCİ BÖLÜM: İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ – İKİNCİ AYIRIM: İNTİFA HAKKI VE DİĞER İRTİFAK HAKLARI

Madde başlığı şu şekildedir: Kaynak hakkı

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 837. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 752 inci maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. İsviçre Medeni Kanununun 780 inci maddesine uygun olarak üç fıkra halinde düzenlenmiştir. Ancak üst hakkıyla aynı doğrultuda olmak üzere, bağımsız nitelikteki kaynak irtifakının tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilmede, süreklilik niteliği için “en az otuz yıl için kurulmuş olma” koşulu öngörülmüştür.

ALT KOMİSYON RAPORU

– Tasarının 837 nci maddesinin başlığı ile son fıkrasında yer alan “irtifakı” kelimeleri “hakkı” şeklinde, 838 inci maddesinin “Diğer irtifaklar” olan madde başlığı “Diğer irtifak hakları” olarak değiştirilmiştir.

ADALET KOMİSYONU RAPORU

– Tasarının 837 nci maddesinin kenar başlığı ile son fıkrasının başında yer alan “Kaynak irtifakı” ibareleri “Kaynak hakkı” şeklinde değiştirilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir