Türk Medeni Kanunu Madde 812

TMK 812. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 812. maddesi şu şekildedir:

İntifa hakkı – İntifa hakkının hükümleri – İntifa hakkı sahibinin yükümlülükleri – Malın korunması

Madde 812 – İntifa hakkı sahibi, hakkın konusu olan malın muhafazası ve olağan bakımı için gerekli onarım ve yenilemeleri yapmakla yükümlüdür.

Malın muhafazası, daha önemli işlerin yapılmasını veya önlemlerin alınmasını gerektiriyorsa; intifa hakkı sahibi, durumu malike bildirmek ve bunların gerçekleştirilmesine izin vermek zorundadır.

Malikin gereken işleri yapmaktan kaçınması halinde intifa hakkı sahibi, bunları onun hesabına kendisi yapabilir.

Başlık

TMK 812. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU – İKİNCİ KISIM: SINIRLI AYNİ HAKLARBİRİNCİ BÖLÜM: İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ – İKİNCİ AYIRIM: İNTİFA HAKKI VE DİĞER İRTİFAK HAKLARI

Madde başlığı şu şekildedir: İntifa hakkı – İntifa hakkının hükümleri – İntifa hakkı sahibinin yükümlülükleri – Malın korunması

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 812. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 736 ıncı maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. Ancak İsviçre Medeni Kanununun 764 üncü maddesine uygun olarak, yürürlükteki metnin “bakım” sözcüğü yerine, “olağan bakım” denilmiştir.

ALT KOMİSYON RAPORU

– Tasarının 812 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “muhafazası” kelimesi “korunması” şeklinde değiştirilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir