Türk Medeni Kanunu Madde 776

Sayfa içeriği:

  1 Minutes Read

TMK 776. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 776. maddesi şu şekildedir:

TAŞINIR MÜLKİYETİ – Kazanılması – Karışma ve birleşme

Madde 776 – Birden çok kişinin taşınır malları önemli bir zarara uğratılmadan veya aşırı bir emek ve para harcanmadan ayrılmayacak şekilde birbiriyle birleşmiş veya karışmışsa o kişiler, yeni şey üzerinde kendi taşınırlarının birleşme veya karışma zamanındaki değerleri oranında paylı mülkiyete sahip olurlar.

Bir taşınır diğer bir taşınırla onun ikincil nitelikte bütünleyici parçası olacak şekilde karışır veya birleşirse; eşyanın tamamı, ana parçanın malikine ait olur.

Tazminat ve sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakları saklıdır.

Başlık

TMK 776. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU – BİRİNCİ KISIM: MÜLKİYET – ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : TAŞINIR MÜLKİYETİ

Madde başlığı şu şekildedir: TAŞINIR MÜLKİYETİ – Kazanılması – Karışma ve birleşme

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 776. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 700 üncü maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. Madde arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Kenar başlık “Karışma ve birleşme” olarak ifade edilmiştir. Kaynak İsviçre Medeni Kanununun Almanca metni göz önünde tutularak, madde, yeniden düzenlenmiş ve özellikle ikinci fıkrada, bir taşınır diğer taşınırla onun ikincil nitelikte bütünleyici parçası olacak şekilde karışır veya birleşirse eşyanın tamamının ana parçanın malikine ait olacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur. Üçüncü fıkrada ise tazminat ve sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakları saklı tutulmuştur.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir